990-91111G-004

Tilslut signalkablerne fra afbrydertavle og tredjepartstilbehørsprodukter

BEMÆRK: Fremfør signalkablerne adskilt fra strømkablerne, og fremfør Class 2/SELV-kablerne adskilt fra non-Class 2/non-SELV-kablerne.

Eksempel på enkelt system med tredjeparts-afbrydertavle

BEMÆRK: Den interne vedligeholdelsesafbryder IMB* kan ikke bruges i et system med en ekstern vedligeholdelsesbypassafbryder MBB, og den interne vedligeholdelsesafbryder IMB* skal aflåses med hængelås i åben position.
 1. Installer temperatursensoren, der følger med UPS'en, i batteriløsningen. I batteriskabe skal du installere batteritemperatursensoren i øverste hjørne af skabet.
  ADVARSEL
  Brandfare
  Placer temperatursensoren som beskrevet for at sikre korrekte temperaturmålinger.
  Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
 2. Før batteritemperatursensorkablerne fra batteriløsningen til UPS'en og tilslut til kort 640-4864 øverst i UPS'en som vist.
  BEMÆRK: Der følger én temperatursensor med UPS'en. Kontakt Schneider Electric, hvis du vil købe en ekstra temperatursensor.
  BEMÆRK: Kablerne til batteritemperatursensoren betragtes som Class 2/SELV. Class 2/SELV-kredsløb skal være isoleret fra det primære kredsløb.
 3. Tilslut signalkablerne fra afbryderindikatorlamperne i afbrydertavlen til kort 640-4864 terminal J6618 øverst i UPS'en. Hvis en ekstern forsyning anvendes, skal du fjerne jumperen fra J6618 stik 8 og 9.
  BEMÆRK: Afbryderindikatorkredsløbet betragtes som Class 2/SELV. Class 2/SELV-kredsløb skal være isoleret fra det primære kredsløb. Slut ikke et kredsløb til terminalerne for afbryderindikatorlamper, medmindre det kan bekræftes, at kredsløbet er Class 2/SELV.
 4. Tilslut signalkablerne fra batteriafbryder 1 i din batteriløsning for shuntudløser- eller underspændingsudløserforbindelse til kort 640-4843 terminal J6603. Følg illustrationen for tilslutning til intern eller ekstern 24 VDC-forsyning.

  Udløserforbindelse til batteriafbryder med intern 24 VDC-forsyning

  Udløserforbindelse til batteriafbryder med ekstern 24 VDC-forsyning

  Understøttet shunt

  Strøm (A) Tid (ms) Temperatur
  1.6 Kontinuerlig 20 °C
  10 1300 20 °C
  20 200 20 °C
  30 60 20 °C
 5. Tilslut signalkablerne fra batteriafbryder 2 (hvis den findes) i din batteriløsning for shuntudløser- eller underspændingsudløserforbindelse til kort 640-4843 terminal J6604. Tilslutningsprincippet er det samme som for batteriafbryder 1.
 6. Tilslut signalkablerne fra meldekontakterne i afbrydertavlen til kort 640-4843 øverst i UPS'en.
  Terminalnummer Funktion Tilslutning
  J6601 UOB_RED (redundant meldekontakt i enhedsudgangsafbryder) Slut til redundant meldekontakt i enhedsudgangsafbryderen UOB.
  J6602 SIB (systemisoleringsafbryder) Slut til normalt åben (NO) meldekontakt i systemisoleringsbryderen SIB for parallelsystem. SIB skal indeholde en meldekontakt for hver tilsluttet UPS.
  BB2 (batteriafbryder 2) Slut til normalt åben (NO) meldekontakt i batteriafbryder nr. 2*
  BB1 (batteriafbryder 1) Slut til normalt åben (NO) meldekontakt i batteriafbryder nr. 1*
  J6603 BB1_TRIP (batteriafbryder 1) Slut til shuntudløser eller UV-udløser i batteriafbryder nummer 1*
  J6604 BB2_TRIP (batteriafbryder 2) Slut til shuntudløser eller UV-udløser i batteriafbryder nummer 2*
  J6609 UOB (enhedsudgangsafbryder) Slut til normalt åben (NO) meldekontakt i enhedsudgangsafbryderen UOB.
  SSIB (indgangsafbryder til statisk switch) Slut til normalt åben (NO) meldekontakt i indgangsafbryder til statisk switch SSIB. SSIB skal indeholde en meldekontakt for hver tilsluttet UPS.
  J6614 UIB (enhedsindgangsafbryder) Slut til normalt åben (NO) meldekontakt i enhedsindgangsafbryderen UIB. UIB skal indeholde en meldekontakt for hver tilsluttet UPS.
  MBB (vedligeholdelsesbypassafbryder) Slut til normalt lukket (NC) meldekontakt i vedligeholdelsesbypassafbryderen MBB. MBB skal indeholde en meldekontakt for hver tilsluttet UPS.
QR code for this page

Var dette nyttigt?