990-91111K-004

Tilslut strømkablerne

FARE
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
I systemer med én forsyningskilde, hvor strømkablerne er opdelt pga. en begrænsning af kabelstørrelsen, skal du montere det andet sæt indgangskabler på bypassbusbarerne. Der er ikke nok plads til at placere to sæt indgangskabler på indgangsbusbarerne pga. jumperne til systemer med én forsyningskilde.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
BEMÆRK
Fare for skade på udstyret
Sådan sikrer du korrekt lastdeling i bypassdrift i et parallelsystem:
 • Alle bypass-kabler skal have samme længde for alle UPS'er.
 • Alle udgangskabler skal have samme længde for alle UPS'er.
 • Alle indgangskabler skal have samme længde for alle UPS'er (kun et krav i systemer med én forsyningskilde).
Udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
 1. Kun for 480 V "solid ground" jordingssystem (ingen neutral kabelforbindelse):
  1. Fjern RFI-beslaget. Gem de to skruer.
  2. Fjern skruen i venstre side, og gem den.
  3. Installer RFI-beslaget i venstre side vha. de tre skruer.

  UPS'en set forfra

 2. Kun til systemer med to forsyningskilder: Fjern de tre jumpere til systemer med én forsyningskilde.

  UPS'en set forfra

 3. Tilslut strømkablerne som vist og i den nævnte rækkefølge:

  *Inkluderet i medfølgende installationspakke.

  1. Tilslut PE-kablerne.
  2. Tilslut N-kablerne. Tilslut batterimidtpunkt (hvis det findes i batteriløsning).
  3. Tilslut DC+ (positiv) kablerne.
  4. Tilslut udgangskablerne.
  5. Tilslut DC- (negativ) kablerne.
  6. Kun til systemer med to forsyningskilder: Tilslut bypasskablerne.
  7. Tilslut indgangskablerne.
   BEMÆRK: Sørg for at forbinde indgangskablerne til de rigtige indgangsbusbarer øverst i venstre side på UPS'en.

   UPS'en set forfra – system med én forsyningskilde

   UPS'en set forfra – system med to forsyningskilder

   FORSIGTIG
   Fare for skade på udstyret
   Sørg for, at kabelskoene sidder ordentligt fast. Hvis kabelskoene bevæger sig pga. kablernes træk, kan bolten løsne sig.
   Personer kan komme til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?