990-91111K-004

Parallelsystemoversigt

UIB Enhedsindgangsafbryder
SSIB Indgangsafbryder til den statiske switch
IMB Intern vedligeholdelsesafbryder
UOB Enhedsudgangsafbryder
SIB Systemisoleringsafbryder
BB Batteriafbryder
MBB Ekstern vedligeholdelsesbypassafbryder

Forenklet 1+1-parallelsystem

Galaxy VS kan understøtte 2 UPS'er i et forenklet 1+1 parallelsystem for redundans med delt enhedsindgangsafbryder (UIB) og indgangsafbryder til den statiske switch (SSIB).

Forenklet 1+1-parallelsystem – én forsyningskilde

Forenklet 1+1-parallelsystem – to forsyningskilder

Parallelsystem med individuel enhedsindgangsafbryder (UIB) og indgangsafbryder til den statiske switch (SSIB)

Galaxy VS kan understøtte op til 4 UPS'er i parallel for større kapacitet og op til 3+1 UPS'er i parallel for redundans med individuel enhedsindgangsafbryder (UIB) og indgangsafbryder til den statiske switch (SSIB).

BEMÆRK: Den interne vedligeholdelsesafbryder (IMB) kan kun anvendes i et forenklet 1+1 parallelsystem. I et hvilket som helst andet parallelsystem skal der være en ekstern vedligeholdelsesbypassafbryder MBB, og den interne vedligeholdelsesafbryder IMB* skal aflåses med hængelås i åben position.

Parallelsystem – én forsyningskilde

Parallelsystem – to forsyningskilder

Parallelsystem med delt enhedsindgangsafbryder (UIB) og indgangsafbryder til den statiske switch (SSIB)

Galaxy VS kan understøtte op til 4 UPS'er i parallel for større kapacitet og op til 3+1 UPS'er i parallel for redundans med delt enhedsindgangsafbryder (UIB) og indgangsafbryder til den statiske switch (SSIB).

BEMÆRK: Den interne vedligeholdelsesafbryder (IMB) kan kun anvendes i et forenklet 1+1 parallelsystem. I et hvilket som helst andet parallelsystem skal der være en ekstern vedligeholdelsesbypassafbryder MBB, og den interne vedligeholdelsesafbryder IMB* skal aflåses med hængelås i åben position.

Parallelsystem – én forsyningskilde

Parallelsystem – to forsyningskilder

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?