990-91111K-031

Anslut signalkablarna från ställverket (tredjepart) och från hjälpkontakterna

OBS: Dra signalkablarna åtskilda från kraftkablarna och dra Class 2/SELV-kablarna åtskilda från non-Class 2/non-SELV-kablarna.

Exempel på brytare i singelsystem med tredjepartsbrytare

OBS: Den interna bypassbrytaren (IMB*) kan inte användas i ett system med en extern bypassbrytare (MBB) och den interna bypassbrytaren (IMB*) måste låsas i det öppna läget.
 1. Installera batteritemperaturgivaren som följer med UPS:en i batterilösningen. Installera temperaturgivaren i det övre hörnet av batteriskåpet.
  VARNING
  Brandrisk
  Placera temperaturgivaren enligt anvisningar för att säkerställa korrekt temperaturmätning.
  Om anvisningarna inte följs kan det leda till dödsfall eller allvarlig skada eller skador på utrustningen.
 2. Led kablarna för batteritemperaturgivaren från batterilösningen till UPS:en och anslut på kortet 640–4864 i övre delen av UPS:en enligt bilden.
  OBS: En temperaturgivare är inkluderad med UPS-enheten. Kontakta Schneider Electric om du vill köpa en extra temperaturutgivare.
  OBS: Batteritemperaturgivarens kablar betraktas som Class 2/SELV. Class 2/SELV-kretsar måste isoleras från den primära kretsen.
 3. Anslut signalkablarna från brytarens indikatorlampor till kort 640–4864 på terminalen J6618 i övre delen av UPS-enheten. Ta bort bygeln från J6618, stift 8 och 9, om en extern försörjning används.
  OBS: Brytarindikatorlampkretsen betraktas som Class 2/SELV. Class 2/SELV-kretsar måste isoleras från primärkretsen. Anslut inte någon krets till brytarindikatorlampornas terminaler om det inte kan bekräftas att kretsen är Class 2/SELV.
 4. Anslut signalkablarna från batteribrytare 1 i batterilösningen för shuntutlösare eller underspänningsutlösaranslutning (UV) till kort 640-4843 terminal J6603. Följ illustrationen för anslutning till intern eller extern 24 VDC-strömförsörjning.

  Batteribrytarutlösaranslutning med intern 24 VDC-strömförsörjning

  Batteribrytarutlösaranslutning med extern 24 VDC-strömförsörjning

  Shunt som stöds

  Spänning (V) Ström (A) Tid (ms) Temperatur Rekommenderad kabeldimension*
  IEC UL
  24 1,6 Kontinuerlig 20 °C (68 °F) 0,5 mm2 koppar 20 AWG koppar
  24 10 1 300 20 °C (68 °F) 1,5 mm2 koppar 16 AWG koppar
  24 20 200 20 °C (68 °F) 2,5 mm2 koppar 13 AWG koppar
  24 30 60 20 °C (68 °F) 4 mm2 koppar 11 AWG koppar

  Kabeln som matar shuntutlösaren ska vara en mantelkabel och märkt för 600 VAC. Specifikationer och rekommendationer från tillverkaren av shuntutlösaren måste alltid beaktas vid val av kabel.

 5. Anslut signalkablarna från batteribrytare 2 (om sådan finns) i batterilösningen för shuntutlösare eller underspänningsutlösaranslutning (UV) till kort 640–4843 terminal J6604. Anslutningsprincipen är densamma som för batteribrytare 1.
 6. Anslut signalkablarna från AUX-omkopplarna i brytaren till kort 640–4843 i den övre delen av UPS-enheten.
  Terminalnummer Funktion Anslutning
  J6601 UOB_RED (redundant AUX-omkopplare i enhetens utgångsbrytare) Anslut till redundant AUX-omkopplare i enhetens utgångsbrytare (UOB).
  J6602 SIB (systemisolationsbrytare) Anslut till normalt öppen (NO) AUX-omkopplare i systemisolationsbrytare (SIB) för parallella system. SIB måste innehålla en AUX-omkopplare för varje ansluten UPS.
  BB2 (batteribrytare 2) Anslut till normalt öppen (NO) AUX-omkopplare i batteribrytare 2*
  BB1 (batteribrytare 1) Anslut till normalt öppen (NO) AUX-omkopplare i batteribrytare 1*
  J6603 BB1_TRIP (batteribrytare 1) Anslut till shuntutlösare eller UV-utlösare i batteribrytare nummer 1*
  J6604 BB2_TRIP (batteribrytare 2) Anslut till shuntutlösare eller UV-utlösare i batteribrytare nummer 2*
  J6609 UOB (enhetens utgångsbrytare) Anslut till normalt öppen (NO) AUX-omkopplare i enhetens utgångsbrytare (UOB).
  SSIB (statiska omkopplarens ingångsbrytare) Anslut till normalt öppen (NO) AUX-omkopplare i statiska omkopplarens ingångsbrytare (SSIB). SSIB måste innehålla en AUX-omkopplare för varje ansluten UPS.
  J6614 UIB (enhetens ingångsbrytare) Anslut till normalt öppen (NO) AUX-omkopplare i enhetens ingångsbrytare (UIB). UIB måste innehålla en AUX-omkopplare för varje ansluten UPS.
  MBB (underhållsbypassbrytare) Anslut till normalt sluten (NC) AUX-omkopplare i underhållsbypassbrytaren (MBB). MBB måste innehålla en AUX-omkopplare för varje ansluten UPS.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?