990-91111K-004

Specifikationer for 208 V-systemer

Indgangsspecifikationer for 208 V

UPS-klassifikation 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 75 kW
Spænding (V) 200/208/220
Tilslutninger Indgangstilslutninger i et system med én forsyningskilde: 4-leder (L1, L2, L3, N, G) WYE
Indgangstilslutninger i et system med to forsyningskilder: 3-leder (L1, L2, L3, G) WYE
Indgangsspændingsinterval (V) 200 V: 170-230
208 V: 177-239
220 V: 187-253
Frekvensinterval (Hz) 40-70
Nominel indgangsstrøm (A) 31/30/28 47/45/42 62/60/56 78/75/71 93/90/85 124/119/113 155/149/141 186/179/169 233/224/212
Maksimal indgangsstrøm (A)

38/37/35

57/55/52

75/73/69

93/92/86

114/109/104

152/145/137

185/182/172

227/219/206

284/283/271

Begrænsning af indgangsstrøm (A)

40/38/36

59/56/53

78/75/71

93/92/86

117/111/106

156/149/141

185/182/172

233/224/211

284/283/271

Indgangseffektfaktor 0,99 for last større end 50 %
0,95 for last større end 25 %
Samlet harmonisk forvrængning (THDI) <5 % ved 100 % last <3 % ved 100 % last <5 % ved 100 % last <3 % ved 100 % last
Maksimal kortslutningsklassificering 65 kA RMS
Beskyttelse Indbygget tilbagekoblingsbeskyttelse og sikringer
Ramp-in Programmerbar og selvjusterende, 1-40 sekunder
BEMÆRK: For en UPS med N+1 strømmodul er indgangseffektfaktoren 0,99 ved 100 % last, og den samlede harmoniske forvrængning (THDI) er <6 % ved fuld lineær last (symmetrisk).

Bypass-specifikationer for 208 V

UPS-klassifikation 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 75 kW
Spænding (V) 200/208/220
Tilslutninger 4-leder (L1, L2, L3, N, G) WYE
Bypass-spændingsinterval (V) 200 V: 180-220
208 V: 187-229
220 V: 198-242
Frekvensinterval (Hz) 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (kan vælges af brugeren)
Nominel bypass-strøm (A)

30/30/28

45/43/41

59/57/54

74/71/68

89/87/82

119/114/108

148/142/135

178/171/162

223/214/202

Nominel neutral strøm (A) * 50/48/45 75/72/68 100/96/91 125/120/114 150/144/136 200/192/182 250/240/227 250/240/227 250/240/227
Maksimal kortslutningsklassificering 65 kA RMS
Beskyttelse Indbygget tilbagekoblingsbeskyttelse og sikringer
Specifikationer for indbygget sikring: Klassificeret til 400 A, smelteintegrale 33 kA2s
Indbygget tilbagekoblingsbeskyttelse og sikringer
Specifikationer for indbygget sikring: Klassificeret til 550 A, smelteintegrale 52 kA2s

Udgangsspecifikationer for 208 V

UPS-klassifikation 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 75 kW
Spænding (V) 200/208/220
Tilslutninger 4-ledere (L1, L2, L3, N, G)
Regulering for udgangsspænding Symmetrisk last ± 1 %
Asymmetrisk last ± 3 %
Overbelastningskapacitet 150 % i 1 minut (ved normal drift)
125 % i 10 minutter (ved normal drift)
125 % i 1 minut (ved batteridrift)
125 % vedvarende (ved bypassdrift)
1000 % i 100 millisekunder (ved bypassdrift)
Dynamisk lastreaktion ± 5 % efter 2 millisekunder
± 1 % efter 50 millisekunder
Udgangseffektfaktor 1
Nominel udgangsstrøm (A) 29/28/26 43/42/39 58/56/52 73/70/66 87/83/79 115/111/105 144/139/131 173/167/157 217/208/197
Frekvensregulering (Hz) 50/60 Hz bypass synkroniseret – 50/60 Hz ± 0,1 % fritløbende
Synkroniseret slew rate (Hz/sek) Programmerbar til 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6
Samlet harmonisk forvrængning (THDU) <2 %
Last-crestfaktor 2,5
Lasteffektfaktor Fra 0,7 kapacitiv til 0,7 induktiv uden lastreduktion

Batterispecifikationer for 208 V

FARE
Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
  • Beskyttelse af strømlagringsenheden: Der skal placeres en anordning til beskyttelse mod overstrøm tæt på strømlagringsenheden.
  • Udløserforsinkelsen skal være sat til nul på alle batteriafbrydere.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
UPS-klassifikation 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 75 kW
Ladeeffekt i % af udgangseffekt ved 0-40 % last* 80 %
Ladeeffekt i % af udgangseffekt ved 100 % last 20 %
Maksimal ladeeffekt (ved 0-40 % last) (kW)* 8 12 16 20 24 32 40 48 60
Maksimal ladeeffekt (ved 100 % last) (kW) 2 3 4 5 6 8 10 12 15
Nominel batterispænding (VDC) 32-40 blokke: 384-480
Nominel flydespænding (VDC) 32-40 blokke: 436-545
Maksimal boost-spænding (VDC) 600 ved 40 blokke
Temperaturkompensation (pr. celle) -3,3 mV/°C ved T ≥ 25 °C – 0 mV/°C ved T < 25 °C
Spænding ved afsluttet afladning (fuld last) (VDC) 32 blokke: 307
Batteristrøm ved fuld last og nominel batterispænding (A) * 28 41 55 69 82 109 137 164 205
Batteristrøm ved fuld last og minimal batterispænding (A) * 34 51 68 85 102 136 170 204 254
Ripple-strøm < 5 % C20 (5 minutters batteridrift)
Batteritest Manuel/automatisk (kan vælges)
Maksimal kortslutningsklassificering 10 kA

Anbefalede kabelstørrelser for 208 V

FARE
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Al ledningsinstallation skal overholde gældende regler for elinstallationer. Den maksimalt tilladte kabelstørrelse er 300 kcmil.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.

Det maksimale antal kabelforbindelser pr. busbar: To på indgang/udgang/bypass-busbarer; Fire på DC+/DC- busbarer; Seks på N/G-busbarer.

BEMÆRK: Overstrømsbeskyttelse skal leveres af andre.

Kabelstørrelserne i denne vejledning er baseret på tabel 310.15 (B)(16) i National Electrical Code (NEC) med følgende angivelser:

  • 90 °C strømledere (75 °C terminering)

  • Omgivelsestemperatur på 30 °C

  • Brug af strømledere af kobber eller aluminium

Hvis omgivelsestemperaturen er over 30 °C, skal der vælges større strømledere i overensstemmelse med NEC's korrektionsfaktorer.

Strømledere til jording af udstyr (Equipment Grounding Conductors – EGC) skal være dimensioneret i overensstemmelse med NEC's artikel 250.122 og tabel 250.122.

BEMÆRK: For den skalerbare UPS (GVSUPS25K75FS) skal kablerne altid svare til en UPS-klassifikation på 75 kW.
BEMÆRK: De anbefalede kabelstørrelser og den maksimalt tilladte kabelstørrelse kan være forskellig for tilbehørsprodukterne. Ikke alle tilbehørsprodukter understøtter aluminiumkabler. Følg installationsvejledningen, der følger med tilbehørsproduktet.
BEMÆRK: De angivne DC-kabelstørrelser er kun anbefalinger. Følg altid de specifikke instruktioner i dokumentationen til batteriløsningen vedrørende DC og DC EGC-kabelstørrelser og kontrollér, at DC-kabelstørrelserne matcher batteriafbryderklassifikationen.
BEMÆRK: Nullederen er dimensioneret til 1,73 gange fasestrøm i tilfælde af højt harmonisk indhold fra ikke-lineær last. Hvis der kun forventes mindre eller ingen harmonisk strøm, kan nullederen dimensioneres efter forholdene, men den må ikke være mindre end fasestrømlederen.

Kobber

UPS-klassifikation 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 75 kW
Indgangsfaser (AWG/kcmil) 8 4 3 2 1/0 3/0 4/0 300 2 x 2/0
Input EGC (AWG/kcmil) 10 8 8 6 6 6 4 4 3
Bypass-/udgangsfaser (AWG/kcmil) 8 6 4 3 2 1/0 3/0 4/0 300
Bypass-EGC/udgangs-EGC (AWG/kcmil) 10 10 8 8 6 6 6 4 4
Neutral (AWG/kcmil) 6 3 1 2/0 3/0 2 x 1/0 2 x 2/0 2 x 2/0 2 x 2/0
DC+/DC-(AWG/kcmil) 10 6 4 4 2 1/0 2/0 4/0 250
DC EGC (AWG/kcmil) 10 10 8 8 6 6 6 4 4

Aluminium

UPS-klassifikation 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 75 kW
Indgangsfaser (AWG/kcmil) 6 3 1 1/0 3/0 250 300 2 x 3/0 4/0
Input EGC (AWG/kcmil) 6 6 6 4 4 4 2 2 x 2 1
Bypass-/udgangsfaser (AWG/kcmil) 6 4 3 1 1/0 3/0 250 300 2 x 3/0
Bypass-EGC/udgangs-EGC (AWG/kcmil) 6 6 6 6 4 4 4 2 2
Neutral (AWG/kcmil) 4 1 2/0 4/0 2 x 1/0 2 x 2/0 2 x 4/0 2 x 4/0 2 x 4/0
DC+/DC-(AWG/kcmil) 8 4 3 2 1/0 3/0 4/0 250 2 x 3/0
DC EGC (AWG/kcmil) 6 6 6 6 4 4 4 2 2
BEMÆRK: Når DC EGC-aluminiumskabler bruges til parallelle kabelgennemføringer skal EGC være i fuld størrelse for at forhindre overbelastning, eller at kablerne brænder sammen.
BEMÆRK: 80 % klassificerede afbrydere til UIB, UOB, MBB, SSIB.

Anbefalet indgangsbeskyttelse for 208 V

FARE
Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
  • For parallelle systemer må værdierne for øjeblikkelig tilsidesættelse (Ii) ikke indstilles til mere end 1250 A. Anbring etiketten 885-92556 ved siden af afbryderen installeret før indgangen på udstyret for at oplyse om den potentielle fare.
  • For UPS med en effekt på 10-60 kW: I parallelle systemer med tre eller flere UPS'er skal der installeres en afbryder på udgangen af hver UPS. Værdierne for den øjeblikkelige tilsidesættelse (Ii) af enhedsudgangsafbryderen (UOB) må ikke sættes til højere end 1250 A.
  • For UPS med en effekt på 75 kW: I parallelle systemer med to eller flere UPS'er skal der installeres en afbryder på udgangen af hver UPS. Værdierne for den øjeblikkelige tilsidesættelse (Ii) af enhedsudgangsafbryderen (UOB) må ikke sættes til højere end 1250 A.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
FORSIGTIG
brandfare
  • Forbind kun til et kredsløb med nedenstående specifikationer.
  • Forbind til et kredsløb med en maksimal beskyttelse mod overstrøm på 250 A i grenledningen i overensstemmelse med National Electrical Code, ANSI/NFPA70, og Canadian Electrical Code, Part I, C22.1.
Personer kan komme til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
BEMÆRK: For den skalerbare UPS (GVSUPS25K75FS) skal beskyttelsen før indgangen altid svare til en UPS-klassifikation på 75 kW.
BEMÆRK: Beskyttelse mod overstrøm skal leveres af andre, og beskyttelsen skal markeres med denne funktion.
UPS-klassifikation 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW
  Indgang Bypass Indgang Bypass Indgang Bypass Indgang Bypass
Afbrydertype HJF36100U31X HJF36150U31X HJF36100U31X
Ir 50 40 80 60 100 80 125 100
tr ved 6 Ir 0,5-16
li (x In) ≤8 ≤5 ≤8
UPS-klassifikation 30 kW 40 kW 50 kW
  Indgang Bypass Indgang Bypass Indgang Bypass
Afbrydertype HJF36150U31X JJF36250U31X HJF36150U31X JJF36250U31X
Ir 150 110 200 150 250 200
tr ved 6 Ir 0,5-16
li (x In) ≤10 ≤12 ≤5 ≤8 ≤5
UPS-klassifikation 60 kW 75 kW
  Indgang Bypass Indgang Bypass
Afbrydertype LJF36400U31X JJF36250U31X LJF36400U31X LJF36400U31X
Ir 300 225 350 300
tr ved 6 Ir 0,5-16
li (x In) ≤5 ≤3 ≤5

Anbefalede størrelser på bolte og kabelsko til UL

BEMÆRK
fare for skade på udstyret
Brug kun UL-godkendte kompressionskabelsko.
Udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.

Kobber – kabelsko med et hul

Kabelstørrelse Boltstørrelse Kabelskotype Krympeværktøj Matrice
10 AWG M8 x 25 mm LCA10-56-L NA NA
8 AWG M8 x 25 mm LCA8-56-L CT-720 CD-720-1 rød P21
6 AWG M8 x 25 mm LCA6-56-L CT-720 CD-720-1 rød P24
4 AWG M8 x 25 mm LCA4-56-L CT-720 CD-720-1 grå P29
3 AWG M8 x 25 mm LCA4-56-L CT-720 CD-720-1 grå P29
2 AWG M8 x 25 mm LCA2-56-Q CT-720 CD-720-1 brun P33
1 AWG M8 x 25 mm LCA1-56-E CT-720 CD-720-2 grøn P37
1/0 AWG M8 x 25 mm LCA1/0-56-X CT-720 CD-720-2 pink P42
2/0 AWG M8 x 25 mm LCA2/0-56-X CT-720 CD-720-2 sort P45
3/0 AWG M8 x 25 mm LCA3/0-56-X CT-720 CD-720-2 orange P50
4/0 AWG M8 x 25 mm LCA4/0-56-X CT-720 CD-720-3 violet P54
250 kcmil M8 x 25 mm LCA250-56-X CT-720 CD-720-3 gul P62
300 kcmil M8 x 25 mm LCA300-56-X CT-720 CD-720-4 hvid P66

Kobber – kabelsko med to huller

Kabelstørrelse Boltstørrelse Kabelskotype Krympeværktøj Matrice
6 AWG M8 x 25 mm LCC6-12-L CT-930 CD-920-6 blå P24
4 AWG M8 x 25 mm LCC4-12-L CT-930 CD-920-4 grå P29
3 AWG M8 x 25 mm
2 AWG M8 x 25 mm LCC2-12-Q CT-930 CD-920-2 brun P33
1 AWG M8 x 25 mm LCC1-12-E CT-930 CD-920-1 grøn P37
1/0 AWG M8 x 25 mm LCC1/0-12-X CT-930 CD-920-1/0 pink P42
2/0 AWG M8 x 25 mm LCC2/0-12-X CT-930 CD-920-2/0 sort P45
3/0 AWG M8 x 25 mm LCC3/0-12-X CT-930 CD-920-3/0 orange P50
4/0 AWG M8 x 25 mm LCC4/0-12-X CT-930 CD-920-4/0 violet P54
250 kcmil M8 x 25 mm LCC250-12-X CT-930 CD-920-250 gul P62
300 kcmil M8 x 25 mm LCC300-12-X CT-930 CD-920-300 hvid P66

Aluminium – kabelsko med et hul

Kabelstørrelse Boltstørrelse Kabelskotype Krympeværktøj Matrice
6 AWG M8 x 25 mm LAA6-56-X CT-720 CD-720-1 grå P29
4 AWG M8 x 25 mm LAA4-56-X CT-720 CD-720-2 grøn P37
3 AWG M8 x 25 mm LAA3-56-X CT-720 CD-720-2 grøn P37
2 AWG M8 x 25 mm LAA2-56-X CT-720 CD-720-2 pink P42
1 AWG M8 x 25 mm LAA1-56-X CT-720 CD-720-2 guld P45
1/0 AWG M8 x 25 mm LAA1/0-56-X CT-720 CD-720-2 gulbrun P50
2/0 AWG M8 x 25 mm LAA2/0-56-5 CT-720 CD-720-3 olivengrøn P54
3/0 AWG M8 x 25 mm LAA3/0-56-5 CT-720 CD-720-3 rubinrød P60
4/0 AWG M8 x 25 mm LAA4/0-56-5 CT-720 CD-720-4 hvid P66
250 kcmil M8 x 25 mm LAA250-56-5 CT-720 CD-720-5 rød P71
300 kcmil M8 x 25 mm LAA300-56-5 CT-720 CD-720-6 blå P76

Aluminium – kabelsko med to huller

Kabelstørrelse Boltstørrelse Kabelskotype Krympeværktøj Matrice
2/0 AWG M8 x 25 mm LAB2/0-12-5 CT-720 CD-720-3 olivengrøn P54
3/0 AWG M8 x 25 mm LAB3/0-12-5 CT-720 CD-720-3 rubinrød P60
4/0 AWG M8 x 25 mm LAB4/0-12-5 CT-720 CD-720-4 hvid P66
250 kcmil M8 x 25 mm LAB250-12-2 CT-720 CD-720-5 rød P71
300 kcmil M8 x 25 mm LAB300-12-2 CT-720 CD-720-6 blå P76
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?