990-91111K-004

Tag UPS-enheden ud af drift eller flyt den til et nyt sted

 1. Luk UPS'en helt ned – følg instruktionerne i UPS'ens betjeningsvejledning.
 2. Lås/markér alle afbrydere i vedligeholdelsesbypassskabet/vedligeholdelsesbypasspanelet/afbrydertavlen i positionen OFF (åben).
 3. Lås/markér alle batteriafbrydere på afbrydertavlen/i batteriløsningen i positionen OFF (åben).
 4. Fjern frontpanelet fra UPS'en.
 5. Lås/markér den interne vedligeholdelsesafbryder IMB i positionen OFF (åben).
 6. Fjern alle strømmoduler fra UPS'en:
  FORSIGTIG
  Tung last
  Strømmoduler er tunge og kræver to personer til at løfte.
  • Et 20 kW strømmodul vejer 25 kg.
  • Et 50 kW strømmodul vejer 38 kg.
  Personer kan komme til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
  1. Træk strømmodulet halvt ud. En låsemekanisme forhindrer, at strømmodulet trækkes helt ud.
  2. Frigør låsen ved at trykke udløserknappen på begge sider af strømmodulet ned, og fjern strømmodulet.
  3. Installer en udfyldningsplade (hvis der er en) foran den tomme strømmodulåbning.
  4. Opbevar strømmodulerne sikkert, indtil de geninstalleres.
   ADVARSEL
   fare for skade på udstyret
   • Opbevar strømmodulerne ved en omgivelsestemperatur på -15 til 40 °C, 10-80% ikke-kondenserende luftfugtighed.
   • Opbevar strømmodulerne i deres originale beskyttende emballage.
   Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
 7. Fjern den nederste frontplade.
 8. Mål for, og verificer, at der IKKE er spænding med en multimeterprobe gennem hullerne i det gennemsigtige dæksel for indgang, bypass, udgang, neutral og DC.
 9. Fjern det gennemsigtige dæksel.
 10. Mål for, og kontrollér, at der IKKE er spænding på hver indgang/bypass/udgang/DC-busbar, før du fortsætter.
  FARE
  FARE FOR ELEKTRISK STØD, EKSPLOSION ELLER LYSBUER
  Mål for, og kontrollér, at der IKKE er spænding på hver indgang/bypass/udgang/DC-busbar, før du fortsætter.
  Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.

  UPS'en set forfra

 11. Frakobl og fjern alle strømkabler fra UPS'en. Se yderligere oplysninger i afsnittet Tilslut strømkablerne eller Tilslut strømkablerne ved anvendelse af NEMA 2-hulplader.
 12. Fjern topdækslet.
 13. Frakobl og fjern alle signalkabler fra toppen og fronten af UPS'en. Til UPS-system med modulær(e) batteriskab(e): Se yderligere oplysninger i afsnittet Tilslut signalkabler fra et modulært batteriskab. Til forenklet 1+1 parallelt UPS-system: Se yderligere oplysninger i afsnittet Tilslut IMB-signalkablerne i et forenklet 1+1 parallelsystem.

  UPS'en set bagfra med kabelgennemføringer

 14. Til UPS-system med vedligeholdelsesbypassskab: Fjern sammenkoblingshardwaren mellem UPS'en og vedligeholdelsesbypass-skabet. Se yderligere oplysninger i installationsvejledningen, der følger med vedligeholdelsesbypass-skabet. Gem alle dele til genmontering.
 15. Til UPS-system med tilstødende batteriskab: Fjern sammenkoblingshardwaren mellem UPS'en og det tilstødende batteriskab. Se yderligere oplysninger i installationsvejledningen, der følger med det tilstødende batteriskab. Gem alle dele til genmontering.
 16. Genmonter alle fjernede plader og dæksler. Se yderligere oplysninger i afsnittet De sidste installationstrin.
 17. Fjern de seismiske frontforankringsbeslag (hvis de findes) fra UPS'en. Gem dem til genmontering.

  UPS'en set forfra

 18. Hvis UPS'en er installeret på monteringssættet GVSOPT027, skal UPS'en tages ned fra monteringssoklen. Se yderligere oplysninger i installationsvejledningen, der følger med sættet.
 19. Installer frontpanelet på UPS'en igen:
  1. Hold frontpanelet på skrå, og før de to tapper nederst på frontpanelet ind i sprækkerne i UPS'en.
  2. Fastgør frontpanelets strop til UPS-enheden.
  3. Luk frontpanelet, og lås det fast.
 20. Løft UPS'ens fødder, indtil hjulene har fuld kontakt med gulvet.
 21. Nu kan du flytte UPS'en ved at rulle den hen over gulvet på hjulene.
  ADVARSEL
  Fare for at VÆLTE UDSTYRET
  • UPS'ens hjul er udelukkende beregnet til transport på flade, jævne, hårde og vandrette overflader.
  • UPS'ens hjul er beregnet til transport over korte afstande (dvs. inden for samme bygning).
  • Bevæg dig i et langsomt tempo, og vær opmærksom på gulvets beskaffenhed og UPS'ens balance.
  Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
 22. Fjern det bageste seismiske forankringsbeslag fra UPS'en, hvis det findes, og fjern de seismiske ankre fra gulvet. Gem dem til genmontering. Se yderligere oplysninger i afsnittet Installation af det valgfrie seismiske forankringsbeslag.
 23. Ved transport over længere afstande eller under forhold, der ikke er egnede for UPS'ens hjul:
  ADVARSEL
  Fare for at VÆLTE UDSTYRET
  Ved transport over længere afstande eller under forhold, der ikke er egnede for UPS'ens hjul, skal det sikres, at:
  • det personale, der udfører transporten, har de nødvendige færdigheder og har modtaget tilstrækkelig træning
  • der bruges passende værktøj til at løfte og transportere UPS'en sikkert
  • produktet beskyttes mod skader ved at bruge passende beskyttelse (såsom indpakning eller emballage).
  Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.

  Krav til transport:

  • Monter UPS'en i lodret position midt på en egnet palle med følgende minimumsmål: 680 mm x 1040 mm. Pallen skal kunne klare UPS'ens vægt (180 kg uden installerede strømmoduler).

  • Brug passende fastgørelsesudstyr til at montere UPS'en på pallen.

  • Den originale fragtpalle kan genbruges i kombination med de originale transportbeslag, hvis de er i ubeskadiget stand.

  FARE
  Fare for at VÆLTE UDSTYRET
  • UPS'en skal fastgøres korrekt til pallen, umiddelbart efter at den er blevet placeret på pallen.
  • Fastgørelsesudstyret skal være stærkt nok til at modstå vibrationer og stød under læsning, transport og aflæsning.
  Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
  ADVARSEL
  Uventede udstyrsreaktion
  Løft ikke UPS'en med en gaffeltruck direkte på rammen, da det kan bøje eller beskadige rammen.
  Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
 24. Gør et af følgende:
  • Tag UPS'en ud af drift, ELLER
  • Flyt UPS'en til et nyt sted for at installere den.
 25. Kun til installation af UPS'en på et nyt sted: Følg installationsvejledningen for at installere UPS'en på det nye sted. Se Installationsprocedure for enkeltsystemer, Installationsprocedure for parallelsystemer, Installationsprocedure for enkelt marine-system eller Installationsprocedure for parallelle marine-systemer for installationsoversigt. Opstarten må kun udføres af Schneider Electric.
  FARE
  FARE FOR ELEKTRISK STØD, EKSPLOSION ELLER LYSBUER
  Opstarten må kun udføres af Schneider Electric.
  Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?