990-91261D-031

Specifikationer för 208 V-system

Specifikationer för ingång (208 V)

UPS-storlek

10 kW 15 kW 20 kW 25 kW

Spänning (V)

200/208/220

200/208/220

200/208/220

200/208/220

Anslutningar

4-ledare (L1, L2, L3, N, G) WYE (enkelmatad strömförsörjning)
3-ledare (L1, L2, L3, G) WYE (dubbelmatad strömförsörjning)

Inspänningsområde (V)

200 V: 170–230
208 V: 177–239
220 V: 187-253

Frekvensområde (Hz)

40-70

Nominell ingångsström (A)

31/30/28

47/45/42

62/60/56

78/75/71

Maximal ingångsström (A)

37/36/34

56/54/51

74/72/68

91/90/85

Strömbegränsning ingång (A)

39/37/35

58/55/52

77/74/70

91/91/87

Ingångens effektfaktor

0,99 vid last över 50 %
0,95 vid last över 25 %

Total harmonisk distorsion (THDI)

<3 % vid full linjär last (symmetrisk)

Maximal kortslutningstålighet

65 kA RMS

Skydd

Inbyggt bakmatningsskydd och säkringar

Ingångsrampfunktion

Programmerbar och adaptiv, 1–40 sekunder

Specifikationer för bypass (208 V)

UPS-storlek

10 kW 15 kW 20 kW 25 kW

Spänning (V)

200/208/220

200/208/220

200/208/220

200/208/220

Anslutningar

4-ledare (L1, L2, L3, N, G) WYE

Spänningsintervall (V) för bypass

200 V: 180–220
208 V: 187–229
220 V: 198–242

Frekvensområde (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (väljs av användaren)

Nominell bypasström (A)

29/28/27

44/42/40

58/56/53

73/70/66

Nominell neutral ström (A)

50/48/45

75/72/68

100/96/91

125/120/114

Maximal kortslutningstålighet*

65 kA RMS

Skydd

Inbyggda bakmatningsbrytare och säkringar
Interna säkringsspecifikationer: 200 A, smältpunkt 5,25 kA2s

Specifikationer för utgång (208 V)

UPS-storlek

10 kW 15 kW 20 kW 25 kW

Spänning (V)

200/208/220

200/208/220

200/208/220

200/208/220

Anslutningar

4-ledare (L1, L2, L3, N, G)

Spänningsreglering

Symmetrisk last ± 1%
Asymmetrisk last ± 3%

Överbelastningskapacitet

150 % i 1 minut (vid normal drift)
125 % i 10 minuter (vid normal drift)
125 % i 1 minut (vid batteridrift)
125 % kontinuerlig (bypassdrift)
1000 % i 100 millisekunder (bypassdrift)

Dynamisk lastrespons

± 5 % efter 2 millisekunder
± 1 % efter 50 millisekunder

Utgående effektfaktor

1

Nominell utgångsström (A)

29/28/26

43/42/39

58/56/52

73/70/66

Frekvensreglering (Hz)

50/60 Hz bypass synkroniserad – 50/60 Hz ± 0,1 % frisvängande

Synkroniserat stegsvar (Hz/sek)

Programmerbar till 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6

Total harmonisk distorsion (THDU)

<2 % för linjär belastning
<5 % för icke-linjär belastning

Lastens crestfaktor

2,5

Lastens effektfaktor

Från 0,7 kapacitiv ström till 0,7 induktiv ström utan någon reduktion

Specifikationer för batteri (208 V)

FARA
Fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
Skydd av energilagringsenheten: Ett överströmsskydd måste finnas i närheten av energilagringsenheten.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.

Alla värden är baserade på 40 batteriblock.

UPS-storlek

10 kW 15 kW 20 kW 25 kW

Laddningskapacitet i % av uteffekten vid 0–40 % last

80 %

Laddningskapacitet i % av uteffekten vid 100 % last

20 %

Maximal laddningskapacitet (vid 0–40 % last) (kW)

8

12

16

20

Maximal laddningskapacitet vid 100 % last (kW)

2

3

4

5

Nominell batterispänning (VDC)

480

Nominell hållspänning (VDC)

545

Maximal snabbladdningsspänning (VDC)

571

Temperaturkompensation (per cell)

-3,3 mV/°C, för T ≥ 25 °C – 0 mV/°C, för T < 25 °C

Slutspänning vid urladdning och full last (VDC)

384

Batteriström vid full last och nominell batterispänning (A)

22

33

44

55

Batteriström vid full last och lägsta batterispänning (A)

27

41

54

68

Rippelström

< 5 % C20 (5 minuter körtid)

Batteritest

Manuell/automatisk (valbar)

Maximal kortslutningstålighet

10 kA

Rekommenderade kabeldimensioner (208 V)

FARA
fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
Alla kablar måste följa alla gällande nationella och/eller elektriska regler. Den maximala tillåtna kabeldimensionen är 1/0 AWG.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.

Maximalt antal kabelanslutningar per skena: 2 på ingång-/utgång-/bypass-samlingsskenor; 2 på DC+/DC-samlingsskenor; 4 på N/PE-samlingsskenor; 5 på G-samlingsskenor.

OBS: Överströmsskydd ska tillhandahållas av andra.

Kabelstorlekarna i manualen är baserade på tabell 310.15 (B)(16) i National Electrical Code (NEC) med följande förutsättningar:

  • 90 °C (194 °F) ledare (75 °C (167 °F) avslutning)

  • En omgivningstemperatur på 30 °C (86 °F)

  • Användning av kopparledare

Om omgivningstemperaturen är högre än 30 °C (86 °F), ska större ledare väljas i enlighet med NEC:s korrigeringsfaktorer.

Utrustningsjordningsledare (EGC) är dimensionerade i enlighet med NEC, artikel 250.122 och tabell 250.122.

OBS: Rekommenderade kabeldimensioner och maximalt tillåten kabeldimension kan variera för tillbehören. Alla tillbehör har inte stöd för aluminiumkablar. Se installationshandboken som medföljer tillbehöret.
OBS: DC-kablarnas mått som anges här är rekommendationer. Följ alltid de specifika instruktionerna i dokumentationen för batterilösningen rörande mått för DC EGC-kablarna och säkerställ att DC-kablarnas mått överensstämmer med batteribrytarkapaciteten.
OBS: Neutralledaren ska ha lämpliga dimensioner för att kunna hantera 1,73 gånger fasströmmen i händelse av högt övertonsinnehåll från icke-linjära laster. Om inget eller mindre övertonsinnehåll är att förvänta kan neutralledaren dimensioneras därefter, men dess dimensioner ska inte understiga fasledarens.

Koppar

UPS-storlek

10 kW 15 kW 20 kW 25 kW
Ingångsfaser (AWG/kcmil)

8

4

3

2

Ingående EGC (AWG/kcmil)

8

8

8

6

Bypass-/utgångsfaser (AWG/kcmil)

8

6

4

3

Bypass-EGC/utgående EGC (AWG/kcmil)

8

8

8

8

Neutral (AWG/kcmil)

6

3

1

2 x 1/0

DC+/DC-(AWG/kcmil) *

10

8

6

4

DC EGC (AWG/kcmil)

10

10

8

8

OBS: Kabelstorlekarna är baserade på brytare med 80 % av märkströmmen för UIB, UOB, MBB, SSIB och batteribrytare med 100 % av märkströmmen.

Rekommenderat skydd/avsäkring (208 V)

FARA
Fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
För parallellsystem får värden för omedelbart åsidosättande (Ii) inte ställas in högre än 800 A. Sätt etiketten 885-92557 i anslutning till uppströmsbrytaren för att informera om faran.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
OBSERVERA
brandrisk
  • Anslut endast till en krets med nedanstående specifikationer.
  • Anslut till en krets med maximalt överströmsskydd på 125 A, i enlighet med National Electrical Code, ANSI/NFPA70 och Canadian Electrical Code, del I, C22.1.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till personskador eller skador på utrustningen.
OBS: Överströmsskydd ska tillhandahållas av andra och dess funktion ska stå utmarkerad.

UPS-storlek

10 kW 15 kW 20 kW 25 kW
 

Ingång

Bypass

Ingång

Bypass

Ingång

Bypass

Ingång

Bypass

Brytartyp

HJF36100U31X

HJF36150U31X

HJF36100U31X

Ir (A)

50

40

80

60

100

80

125

100

tr vid 6 Ir

0,5

li (x In)

1,5

QR code for this page

Var det här till hjälp?