990-5910F-031

Konfigurera brytarna

OBS: Konfigurationen är obligatorisk för korrekt UPS-drift.
  1. Tryck på Konfiguration > Brytare .
  2. Tryck på de olika brytarna i mimic-diagrammet för att konfigurera vilka brytare som finns i UPS-systemet. Rutorna med en betyder att brytaren finns i systemet, en tom ruta betyder att brytaren inte finns i systemet, en gråtonad ruta betyder att brytaren är konfigurerad automatiskt i UPS-systemet.
    OBS: UPS-enheten kan övervaka upp till två batteribrytare i en standardbatterilösning. UPS-enheten kan övervaka upp till fyra batteribrytare i en lösning med modulärt batteri – detta konfigureras automatiskt av UPS-enheten. Mimic-diagrammet visar endast en batteribrytare (BB) även om fler batteribrytare har anslutits och konfigurerats för övervakning. Om en eller fler av de övervakade batteribrytarna är i det slutna läget, visas batteribrytaren på mimic-diagrammet som sluten. Om samtliga batteribrytare är i det öppna läget, visas batteribrytaren på mimic-diagrammet som öppen.
  3. Tryck OK för att spara dina inställningar.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?