990-91261E-023

Oversikt over installasjonsutstyr

Installasjonssett 0M-88357

Del Brukes i Antall enheter
USB-kabel
960-0598
Kople til Modbus-kablene. 1
150 ohm motstand
110-0151-Z
10
Terminalkontakt
730-0532
2

Valgfritt seismisk sett GVSOPT002

Del Brukes i Antall enheter
M8 x 20 mm bolt med skive Installere seismisk forankring (valgfritt). 12
Bakre forankring
870-97772
1
Bakre forankringsbeslag
870-31131
1
Fremre forankringsbeslag
870-31132
1
Bakre sammenkoplingsplate
870-31554
Brukes ved installasjon med et tilstøtende produkt. Følg instruksjonene i installasjonsveiledningen for det tilstøtende produktet. 1

Valgfritt parallelt sett GVSOPT006

0H-9255
Del Brukes i Antall enheter
PBUS1-kabel 0W6268 Kople til PBUS-kablene. 1
PBUS2-kabel 0W6267 1
Meldekontakt
540-9255
Kople til IMB-signalkabler i et forenklet 1+1 parallellsystem. 2
Dette settet inneholder deler som skal brukes sammen med andre UPS-modeller som ikke er relevante for denne installasjonen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?