990-91379C-023

Driftsmoduser

UPSen har to forskjellige driftsmodusnivåer:

  • UPS-modus: Driftsmodusen for den individuelle UPSen. Se UPS-modi.

  • Systemmodus: Driftsmodusen for hele UPS-systemet som forsyner lasten. Se Systemmodier.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?