990-91379C-023

Slå av UPS-systemet og gå over i vedlikeholdsbypassdrift.

MERK: Brytere må kun betjenes når den tilhørende bryterindikatorlampen lyser.
 1. Trykk på Kontroll > Veiledete sekvenser > Slå av UPS-systemet eller Kontroll > Veiledete sekvenser > Slå av en UPS i et parallellsystem , og følg deretter instruksjonene på skjermen.
 2. Generisk avstengningsprosedyre for et UPS-system med vedlikeholdsbypassbryter (MBB):
  MERK: Følgende prosedyrer er generiske avstengningsprosedyrer. Følg alltid trinnene som er spesifikke for systemet, i Veiledete sekvenser.
  1. Velg Kontroll > Driftsmodus > Overfør til bypassdrift .
  2. Lukk vedlikeholdsbypassbryteren (MBB).
  3. Åpne systemisolasjonsbryteren (SIB), hvis til stede.
  4. Åpne enhetsutgangsbryteren (UOB).
  5. Velg Kontroll > Vekselretter > Vekselretter av eller trykk på OFF-knappen for vekselretteren (hold den inne i fem sekunder) på kontrollerseksjonen.
  6. Åpne inngangsbryteren for statisk svitsj (SSIB), hvis til stede.
  7. Åpne batteribryteren/batteribryterne.
  8. Åpne enhetsinngangsbryteren (UIB).
  9. Gjenta trinn d til h for andre UPS-enheter i et parallellsystem.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?