990-91379C-023

Konfigurere Modbus

Modbus kan konfigureres for det integrerte og det valgfrie nettverksstyringskortet (NMC).

 1. Trykk på Konfigurasjon > Modbus og velg Integrert NMC for å konfigurere det integrerte nettverksstyringskortet eller Valgfri NMC for å konfigurere det valgfrie nettverksstyringskortet.
 2. Konfigurer innstillingene på første side:
  1. Aktiver eller deaktiver Seriell Modbus.
  2. Sett Paritet til Ingen, Partall eller Oddetall.
  3. Sett Stopp-bit til 1 eller 2.
  4. Sett Overføringshastighet til 2400, 9600, 19200 eller 38400.
  5. Angi Mål, unik ID til et tall mellom 1 og 247.
   MERK: Hver enhet på bussen må ha nøyaktig de samme innstillingene, bortsett fra enhetens adresse Mål, unik ID, som må være unik for hver enhet. Ingen enheter på bussen kan ha samme adresse.
  6. Trykk på OK for å lagre innstillingene, og trykk deretter på pilsymbolet for å gå til neste side.
 3. Konfigurer innstillingene på den andre siden:
  1. Aktiver eller deaktiver TCP-Modbus.
  2. Velg Port 502 eller Port [5000 til 32768].
  3. Trykk på OK for å lagre innstillingene.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?