990-91379C-023

Konfigurere høyeffektivitetsmodus

  1. Trykk på Konfigurasjon > Høyeffektivitet .
  2. Velg Høyeffektivitetsmodus: Deaktiver, ECO-modus, eConversion eller Deaktivert av systemet.
    MERK: Kontakt Schneider Electric for å aktivere ECO-modus.
  3. Velg Harmonisk kompensator for eCOnversion etter behov.
  4. Velg Høyeffektivitetsmodus: Aktiv etter timeplan, Alltid aktiv, eller Aldri aktiv.
    1. For Aktiv etter tidsplan, trykk på Tidsplan og sett opp og aktiver planen(e) etter behov.
QR code for this page

Var dette til hjelp?