990-91379C-023

Konfigurere brytere

MERK: Denne konfigurasjonen er obligatorisk for å få riktig UPS-drift.
  1. Trykk på Konfigurasjon > Brytere .
  2. Trykk på de forskjellige bryterne i orienteringsplanen for å konfigurere hvilke brytere som er til stede i UPS-systemet. En firkant med en betyr at bryteren er til stede, en tom firkant betyr at bryteren ikke er til stede. BF2-tilstedeværelse kan bare konfigureres av Schneider Electric Service.
    MERK: UPSen kan overvåke opptil fire batteribrytere i en batteriløsning. Orienteringsplanen viser bare én batteribryter (BB), selv om flere batteribrytere er tilkoplet og konfigurert for overvåking. Hvis én eller flere av de overvåkede batteribryterne er i posisjonen lukket, vises BBen på orienteringsplanen som lukket. Hvis alle de overvåkede batteribryterne er i posisjonen åpen, vises batteribryteren på orienteringsplanen som åpen.
  3. Trykk på OK for å lagre innstillingene.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?