990-91379C-031

Starta ett drifttidskalibreringstest

Funktionen används för att kalibrera den uppskattade återstående batteridriftstiden. I det här testet övergår UPS-enheten till batteridrift och batterierna laddas ur tills de nått nivån för låg DC-spänning (varning). Baserat på den förflutna tiden och informationen om lasten kan batterikapaciteten beräknas och beräknad drifttid kalibreras.

Schneider Electric rekommenderar att du utför ett kalibreringstest på batterierna vid start, när batterierna byts ut eller när andra ändringar angående batteriet utförts.

OBS!
risk för utrustningsskador
 • Under ett kalibreringstest har batterierna mycket låg kapacitet och kan därför inte stödja lasten vid ett strömavbrott.
 • Batterierna laddas ur till nivån för låg DC-spänning (varning), vilket resulterar i kort batteritid efter kalibreringen fram till dess att batterierna har laddats upp igen.
 • Upprepade batteritester eller kalibreringar kan påverka batteriets livscykel.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till skador på utrustningen.

Förutsättningar:

 • Inga kritiska larm närvarande.

 • Batterierna måste vara 100 % laddade.

 • Lastprocenten måste vara minst 10 % och får inte förändras mer än 20 % under testet. Exempel: Om lastprocenten är 30 % vid testets start, kommer testet att avbrytas om lastprocenten faller under 24 % eller ökar till över 36 % under testet.

 • Bypassmatningen måste finnas tillgänglig.

 • Driftläget måste vara normalt, eConversion eller ECO-läge.

 • Systemdriftläge måste vara i växelriktarläge, eConversion eller ECO-läge.

 1. Tryck på menyknappen på startbilden.
 2. Välj Underhåll > Drifttidskalibrering > Starta kalibrering .
 3. Tryck på OK på skärmen för att bekräfta.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?