990-91379C-031

Spara UPS-inställningarna på en USB-enhet

OBS: UPS-enheten kan bara acceptera inställningar som ursprungligen sparades från samma UPS-enhet. Inställningar som har sparats från andra UPS-enheter kan inte återanvändas.
  1. Tryck på Konfiguration > Spara/återställ .
  2. Öppna framdörren.
  3. Sätt in USB-enheten i USB-port 1 på systemnivåstyrenheten.
  4. Tryck på Spara för att spara de aktuella UPS-inställningarna på USB-enheten.
    OBS: Ta inte bort USB-enheten förrän processen spara är klar.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?