990-91379C-031

Uppstart av UPS-system från underhållsbypassdrift

OBS: Brytaren får endast manövreras när den tillhörande brytarlampan lyser.
 1. Slå till enhetens ingångsbrytare (UIB) om den är öppen.
  Displayen sätts på. Omstartsekvensen tar ungefär tre minuter.
 2. Välj Kontroll > Guidade sekvenser > Starta UPS-systemet eller Kontroll > Guidade sekvenser > Starta en UPS i ett parallellsystem och följ stegen som visas på skärmen.
 3. Generell startprocedur för ett UPS-system med underhållsbypassbrytare MBB:
  OBS: Följande är generella uppstartsförfaranden. Följ alltid stegen i Guidade sekvenser som är specifika för systemet.
  1. Slå till enhetens ingångsbrytare (UIB) om den är öppen.
  2. Slå till den statiska omkopplarens ingångsbrytare SSIB (om sådan finns).
  3. Slå till bypassbakmatningsbrytare BF2 (om närvarande).
  4. Slå till batteribrytarna.
  5. Välj Kontroll > Driftläge > Övergång till bypassdrift om möjligt.
  6. Slå till enhetens utgångsbrytare UOB.
  7. Upprepa steg a till e för andra UPS:er i ett parallellsystem.
  8. Slå till systemisoleringsbrytaren SIB (om sådan finns).
  9. Slå från underhållsbypassbrytaren MBB.
  10. Välj Kontroll > Växelriktare > Växelriktare på eller tryck på knappen Växelriktare på (håll ned i fem sekunder) på systemnivåkontrollen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?