990-91379C-031

Konfigurera utgången

OBS: Konfigurationen är obligatorisk för korrekt UPS-drift.
 1. Tryck på Konfiguration > Utgång .
  1. Ställ in Växelströmsspänning ph-ph380 VAC, 400 VAC, 415 VAC, 440 VAC eller 480 VAC, beroende på din konfiguration.
  2. Ställ in Frekvens till 50 Hz ±1,0, 50 Hz ±3,0, 50 Hz ±10,0, 60 Hz ±1,0, 60 Hz ±3,0, eller 60 Hz ±10,0 beroende på din konfiguration.
  3. Tryck OK för att spara dina inställningar och tryck på pilsymbolen för att gå till nästa sida.
  4. Ställ in Bypass- och utgångstolerans (%). Bypass- och utgångstoleransintervallet är mellan +3 % och +10 %, standardvärdet är +10 %.
  5. Ställ in Spänningskompensation (%). UPS-enhetens utgångsspänning kan justeras till upp till ±3 % för att kompensera för olika kabellängder. Standard är 0 %.
  6. Ställ in Överladdningströskel (%). Överbelastningsintervallet kan justeras till mellan 0 % och 100 %, standardvärdet är 75 %.
  7. Ställ in Spänningskomp. för transformator (%). Intervallet för transformatorns spänningskompensation är 0 % till 3 %, standardvärdet är 0 %. Se Spänningskompensation för utgångstransformator för mer information och Konfigurera UPS-ingången för att konfigurera att en utgångstransformator är närvarande.
  8. Tryck OK för att spara inställningarna.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?