990-91379C-031

Visa loggar

  1. Tryck på Loggar. Loggen visar de senaste 100 händelserna, med de nyaste händelserna längst upp i listan.
    1. Tryck på pilknapparna för att gå till nästa eller föregående sida.
    2. Tryck på de dubbla pilknapparna för att gå till första eller sista sidan.
    3. Tryck på papperskorgen för att rensa alla händelser som lagrats i loggen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?