990-91381C-022

Systemen voorbereiden voor invoer van de signaalkabels aan de onderzijde

GEVAAR
gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Boor of stans alleen gaten als de wartelplaten zijn verwijderd, en boor of stans niet te dicht bij de behuizing.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.
  1. Verwijder de dekplaten.
  2. Voorbereiding op signaalkabels:
    1. Verwijder de waterplaten.
    2. Boor/stans gaten voor signaalkabels of doorvoeringen in de wartelplaat. Installeer doorvoeringen (niet meegeleverd), indien van toepassing.
    3. Plaats de wartelplaten terug.
  3. Leid de signaalkabels vanaf de UPS, in de onderhoudsbypassbehuizing, en naar buiten via de onderzijde van de onderhoudsbypassbehuizing.
  4. Plaats de dekplaten terug.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?