990-91381C-031

Förbereda för signalkablar i system med kabelingång underifrån

FARA
risk för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
Borra eller stansa inte hål när genomföringsplattorna är installerade och borra eller stansa inte hål i närheten av skåpet.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
  1. Ta bort täckplåtarna.
  2. Förbered för signalkablar:
    1. Ta bort genomföringsplattorna.
    2. Borra/stansa hål för signalkablar eller hylsor i genomföringsplattan. Montera hylsor (ingår ej) i tillämliga fall.
    3. Sätt tillbaka genomföringsplattorna.
  3. Dra signalkablarna från UPS:en in i bypasskåpet och ut genom botten av bypasskåpet.
  4. Sätt tillbaka täckplåtarna.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?