990-91381C-004

Klargør til signalkabler i systemer med adgang nedefra

FARE
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Undlad at bore/udskære huller, når forskruningspladerne er monteret, og undlad at bore/udskære huller tæt på skabet.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
  1. Fjern dækslerne.
  2. Klargør til signalkabler:
    1. Fjern forskruningspladerne.
    2. Bor/udskær huller til signalkabler eller kabelgennemføringer i forskruningspladen. Installer kabelgennemføringer (medfølger ikke), hvor det er relevant.
    3. Monter forskruningspladerne igen.
  3. Før signalkablerne fra UPS'en ind i vedligeholdelsesbypass-skabet og ud gennem bunden af vedligeholdelsesbypass-skabet.
  4. Monter dækslerne igen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?