990-91381C-031

Förbereda för signalkablar i system med kabelingång ovanifrån

FARA
risk för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
Borra eller stansa inte hål när genomföringsplattorna är installerade och borra eller stansa inte hål i närheten av skåpet.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
 1. Förbered UPS:en för signalkablar:
  1. Ta bort täckplåten.
  2. Ta bort genomföringsplattorna och borstplattorna från ovansidan på UPS:en.

   Vy framifrån av UPS:en

  3. För installation utan hylsor: Sätt tillbaka borstplattorna.
  4. För installation med hylsor: Borra ett hål i genomföringsplattorna för hylsor, installera hylsor och sätt tillbaka genomföringsplattorna.
 2. Dra signalkablarna enligt bilden för att separera Class 2/SELV-kablarna från non-Class 2/non-SELV-kablarna. En avdelare inuti kabelkanalen separerar kablarna.

  Vy framifrån av UPS:en

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?