990-91381C-032

ข้อมูลจำเพาะ

อัตราการลัดวงจรสูงสุด

อัตราการลัดวงจรสูงสุดสำหรับตู้บายพาสการบำรุงรักษาคือ 25 kA RMS Icw สมมาตร

การป้องกันส่วนบนที่แนะนำ

ดูระบบป้องกันต้นทางที่แนะนำได้จากคู่มือการติดตั้ง UPS

ขนาดสายเคเบิลที่แนะนำ

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
การเชื่อมต่อสายทั้งหมดต้องเป็นไปตามมาตรฐานของประเทศและ/หรือมาตรฐานทางไฟฟ้า ขนาดสายไฟฟ้าที่สามารถใช้ได้สูงสุดคือ 240 มม2
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส

ดูขนาดสายเคเบิลที่แนะนำได้จากคู่มือการติดตั้ง UPS

ข้อมูลจำเพาะแรงบิด

ขนาดสลักเกลียว แรงบิด
M6 5 Nm
M8 17.5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

น้ำหนักและขนาดของตู้บายพาสการซ่อมบำรุง

อ้างอิงเชิงพาณิชย์ น้ำหนัก กก. ความสูง มม. กว้าง มม. ลึก มม.
GVLMBCA200K500H 175 1970 500 847

ระยะที่ต้องเว้นว่างไว้

หมายเหตูู: จะมีการเว้นระยะสำหรับกระแสอากาศที่ไหลผ่านและการบำรุงรักษาเท่านั้น ตรวจสอบข้อกำหนดและมาตรฐานความปลอดภัยในพื้นที่สำหรับข้อกำหนดเพิ่มเติมในพื้นที่ของคุณ

มุมมองด้านหน้าของ UPS และตู้บายพาสการซ่อมบำรุง

สภาพแวดล้อม

  การทำงาน พื้นที่จัดเก็บ
อุณหภูมิ 0 °C ถึง 40 °C -25 °C ถึง 55 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 0-95% แบบไม่ควบแน่น 0-95% แบบไม่ควบแน่น
คลาสการป้องกัน IP20
สี RAL 9003, ระดับความมันวาว 85%

ภาพรวมระบบ

UIB เบรกเกอร์/สวิตช์ไฟฟ้าขาเข้าของอุปกรณ์
SSIB สวิตช์สเตติกสำหรับสวิตช์อินพุท
MBB สวิตซ์บายพาสการซ่อมบำรุง
UOB หน่วยสวิตช์เอาท์พุท

ระบบ UPS แบบเมนเดี่ยว

ระบบ UPS แบบเมนคู่

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?