990-91379A-022

UPS-modi

Normaal bedrijf

In normaal bedrijf ondersteunt de UPS de belasting met geconditioneerde voeding.

Batterijbedrijf

Als de netvoeding wordt onderbroken, schakelt de UPS over naar batterijbedrijf en ondersteunt de UPS de belasting met voeding van de gelijkstroombron.

Aangevraagde statische bypass

De UPS kan worden overgeschakeld naar aangevraagde statische bypass na een opdracht vanaf het display. Bij gebruik van aangevraagde statische bypass wordt de belasting door de bypassbron van stroom voorzien. Bij detectie van een fout schakelt de UPS over naar normaal bedrijf of geforceerde statische bypassmodus. Als er tijdens aangevraagde statische bypass een onderbreking in de netvoeding is, schakelt de UPS over naar batterijbedrijf.

Geforceerde statische bypass

De UPS bevindt zich in geforceerde statische bypass na een opdracht van de UPS of omdat de gebruiker op de knop Omvormer OFF op de UPS heeft gedrukt. Bij gebruik van geforceerde statische bypass wordt de belasting door de bypassbron van stroom voorzien.

OPMERKING: De batterijen zijn niet beschikbaar als alternatieve stroombron terwijl de UPS zich in geforceerde statische-bypassmodus bevindt.

Onderhoudsbypassmodus

Wanneer de onderhoudsbypass-schakelaar (MBB) wordt gesloten in de behuizing voor externe onderhoudsbypass of een schakelinrichting van derden, schakelt de UPS over naar externe onderhoudsbypass. De belasting krijgt rechtstreeks voeding van de bypassbron. In de externe onderhoudsbypassmodus kunnen onderhoud en vervanging op de gehele UPS worden uitgevoerd via de onderhoudsbypass-schakelaar (MBB).

OPMERKING: De batterijen zijn niet beschikbaar als alternatieve stroombron terwijl de UPS zich in externe onderhoudsbypassmodus bevindt.

Bedrijf in statische bypass stand-by

Statische bypass in stand-by is alleen van toepassing op een afzonderlijke UPS-eenheid in een parallel systeem. De UPS gaat over op bedrijf in statische bypass in stand-by als de UPS niet naar geforceerde statische bypass kan en de andere UPS-eenheden van het parallelle systeem de belasting kunnen ondersteunen. In statische bypass in stand-by is de uitgang van de specifieke UPS-eenheid uitgeschakeld. De UPS gaat automatisch over naar de voorkeursbedrijfsmodus wanneer mogelijk.

OPMERKING: Als de andere UPS-eenheden de belasting niet kunnen ondersteunen, gaat het parallelle systeem over tot geforceerde statische bypass. De UPS in statische bypass in stand-by gaat dan over naar geforceerde statische bypass.

Batterijtest

De UPS bevindt zich in batterijtestmodus wanneer de UPS een batterijzelftest uitvoert of de autonomie van de batterijen kalibreert.

OPMERKING: De batterijtest wordt afgebroken als de netvoeding wordt onderbroken of als een kritiek alarm optreedt. Na herstel van de netvoeding keert de UPS terug naar normaal bedrijf.

ECO-modus

In ECO-modus kan de UPS worden geconfigureerd om aangevraagde statische bypass te gebruiken, waarbij de belasting wordt geleverd via de bypass, als de voorkeursbedrijfsmodus onder vooraf gedefinieerde omstandigheden. Bij detectie van een fout (bypass-spanning buiten tolerantie, uitgangsspanning buiten tolerantie etc.) gaat de UPS onmiddellijk over naar normaal bedrijf of geforceerde statische bypassmodus. Het grootste voordeel van de ECO-modus is een vermindering in het elektrisch verbruik. Bij een onderbreking van de netvoeding schakelt de UPS over op batterijbedrijf voor onafgebroken stroomvoorziening. De batterijen worden opgeladen wanneer de UPS in ECO-modus is.

OPMERKING: Wanneer de instellingen voor de ECO-modus worden gewijzigd op één UPS in een parallel systeem, worden de instellingen gedeeld met alle UPS-eenheden in het parallelle systeem.

ECOnversion-modus

Met ECOnversion kan de UPS het actieve deel van de belasting via de statische bypass van voeding voorzien. De omvormer blijft parallel met de bypassbron werken en voorziet het reactieve deel van de belasting van voeding. De ingangsvermogensfactor van de UPS wordt, ongeacht de belastingsvermogensfactor, zo dicht mogelijk bij 1 gehouden, aangezien het reactieve deel van de belasting aanzienlijk wordt verminderd in de UPS-ingangsstroom. Bij onderbreking van de netvoeding handhaaft de omvormer onmiddellijk de uitgangsspanning, zodat onderbrekingen tijdens de overschakeling van ECOnversion-modus vrijwel worden geëlimineerd. De batterijen worden opgeladen wanneer de UPS in ECOnversion-modus is.

OPMERKING: Wanneer de instellingen voor de modus ECOnversion worden gewijzigd op één UPS in een parallel systeem, worden de instellingen gedeeld met alle UPS-eenheden in het parallelle systeem.

UIT-modus

De belasting wordt niet gevoed door het UPS. De batterijen worden opgeladen en het display is ingeschakeld.
QR code for this page

Was dit nuttig?