990-91379C-022

De systeemstatusinformatie weergeven

 1. Tik op Status.
  1. Tik op Ingang, Uitgang, Bypass, Batterij, Temperatuur, Vermogensmodules of Parallel om de status te bekijken.

   Ingang

   Spanning f-f (fase-naar-fase) De huidige fase-naar-fase-ingangsspanning.
   Stroom De huidige ingangsstroom van de netvoedingsbron per fase in ampère (A).
   Frequentie De huidige ingangsfrequentie in hertz (Hz).
   Spanning f-N (fase-naar-nulleider)* De huidige ingangsspanning van fase-naar-nulleider in volt (V).
   Totaalvermogen Het huidige totale werkelijke vermogen (voor de drie fasen) in kW.
   Vermogen Het huidige actieve (of werkelijke) vermogen voor elke fase in kilowatt (kW). Werkelijk vermogen is dat gedeelte van de energiestroom waarvan het gemiddelde over een volledige cyclus van de AC-golfvorm resulteert in de netto-overdracht van energie in één richting.
   Piekstroom De huidige ingangspiekstroom in ampère (A)
   Vermogensfactor De huidige verhouding tussen werkelijk vermogen en schijnbaar vermogen.
   Max. RMS-stroom De huidige maximale RMS-stroom voor elke fase in ampère (A).
   Energie Het totale energieverbruik sinds de installatie.

   Uitgang

   Spanning f-f (fase-naar-fase) De fase-naar-fase-uitgangsspanning bij de omvormer in volt (V).
   Stroom De huidige uitgangsstroom voor elke fase in ampère (A).
   Frequentie De huidige uitgangsfrequentie in hertz (Hz).
   Spanning f-N (fase-naar-nulleider)* De uitgangsspanning van fase-naar-nulleider bij de omvormer in volt (V).
   Belasting Het percentage UPS-capaciteit dat momenteel over alle fasen wordt gebruikt. Het belastingspercentage voor de hoogste fasebelasting wordt weergegeven.
   Nulstroom * De huidige uitgangsstroom van de nulleider in ampère (A).
   Totaalvermogen Het huidige werkelijke totale uitgangsvermogen (voor de drie fasen) in kilowatt (kW).
   Vermogen Het huidige actieve (of werkelijke) vermogen voor elke fase in kilowatt (kW). Werkelijk vermogen is dat gedeelte van de energiestroom waarvan het gemiddelde over een volledige cyclus van de AC-golfvorm resulteert in de netto-overdracht van energie in één richting.
   Piekstroom De uitgangspiekstroom in ampère (A).
   Vermogensfactor De huidige uitgangsvermogensfactor voor elke fase. Vermogensfactor is de verhouding van het werkelijke vermogen tot het schijnbare vermogen.
   Max. RMS-stroom De huidige maximale RMS-stroom voor elke fase in ampère (A).
   Piekfactor De huidige uitgangspiekfactor voor elke fase. De uitgangspiekfactor is de verhouding van de piekwaarde van de uitgangsstroom tot de RMS-waarde (kwadratisch gemiddelde).
   Energie De totale geleverde energie sinds de installatie.

   Bypass

   Spanning f-f (fase-naar-fase)* De huidige fase-naar-fase bypass-spanning (V).
   Stroom De huidige bypass-stroom voor elke fase in ampère (A).
   Frequentie De huidige bypassfrequentie in hertz (Hz).
   Spanning f-N (fase-naar-nulleider) De huidige bypassspanning van fase-naar-nulleider (V).
   Totaalvermogen Het huidige totale werkelijke bypass-vermogen (voor de drie fasen) in kilowatt (kW).
   Vermogen Het huidige actieve bypass-vermogen voor elke fase in kilowatt (kW). Werkelijk vermogen is het gemiddelde (in tijd) van het onmiddellijke product van spanning en stroom.
   Piekstroom De bypasspiekstroom in ampère (A).
   Vermogensfactor De huidige bypassvermogensfactor voor elke fase. Vermogensfactor is de verhouding van het werkelijke vermogen tot het schijnbare vermogen.
   Max. RMS-stroom De huidige maximale RMS-stroom voor elke fase in ampère (A).

   Batterij

   Metingen Het huidige DC-vermogen afkomstig van de batterij, in kilowatt (kW).
   De huidige batterijspanning (VDC).
   De huidige batterijstroom in ampère (A). Een positieve stroom betekent dat de batterij wordt opgeladen, een negatieve stroom dat de batterij ontlaadt.
   Batterijtemperatuur van de verbonden temperatuursensors in Celsius of Fahrenheit.
   Batterij De tijd totdat de batterijen worden uitgeschakeld vanwege lage spanning. Toont ook de laadduur van de batterij als een percentage van de volledige capaciteit.
   De huidige batterijlading (Ah).
   Configuratie Toont het batterijtype.
   Status De algemene status van de lader.
   Modus De bedrijfsmodus van de oplader (Uit, Druppellading, Snellading, Vereffeningslading, Cyclisch, Test).
   Laadcapaciteit De maximale laadcapaciteit als percentage van het nominale vermogen van de UPS.

   Temperatuur

   Omgevingstemperatuur Omgevingstemperatuur in Celsius of Fahrenheit.
   Batterijtemperatuur Batterijtemperatuur in Celsius of Fahrenheit van de verbonden batterijtemperatuursensors.
   Temperatuur Omgevingstemperatuur in Celsius of Fahrenheit van de optionele verbonden temperatuursensors (AP9335T en AP9335TH). Naamgeving in te stellen via de netwerkbeheerinterface.
   Vochtigheidsgraad Vochtigheidsgraad als percentage van de optionele verbonden vochtigheidssensors (AP9335TH). Naamgeving in te stellen via de netwerkbeheerinterface.

   Vermogensmodules

   De weergave toont de aanwezigheid (aanwezig/niet aanwezig) en de status (OK, waarschuwing, kritiek) voor elke vermogensmodule.

   Parallel

   Ingangsstroom De huidige ingangsstroom van de ingangsbron per fase in ampère (A).
   Bypass-stroom De huidige bypass-stroom van de bypassbron per fase in ampère (A).
   Totaal uitgangsvermogen Het totale uitgangsvermogen van het parallelle UPS-systeem dat het totale belastingspercentage en het totale uitgangsvermogen in kW en kVA voor het parallelle systeem toont.
   Uitgangsstroom De huidige uitgangsstroom voor elke fase in ampère (A).
   Aantal redundante UPS-eenheden Het aantal redundante UPS-eenheden dat aanwezig is.
   Redundantie-instelling De geconfigureerde redundantie-instelling.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?