990-91379A-031

UPS-lägen

Normal drift

Vid normaldrift strömförsörjer UPS:en lasten med konditionerad ström.

Batteridrift

När huvudmatningen bryts, övergår UPS:en till batteridrift och lasten försörjs då med konditionerad ström från likströmskällan.

Begärd statisk bypassdrift

UPS:en kan övergå till begärd statisk bypassdrift efter ett kommando via displayen. Vid begärd statisk bypassdrift strömförsörjs lasten från bypasskällan. Om ett fel detekteras övergår UPS:en till normaldrift eller tvingad statisk bypassdrift. Om huvudmatningen bryts under begärd statisk bypassdrift, övergår UPS:en till batteridrift.

Tvingad statisk bypassdrift

UPS:en är i tvingad statisk bypassdrift efter kommando via UPS:en eller då användaren har tryckt på knappen Växelriktare OFF (AV) på UPS:en. Vid tvingad statisk bypassdrift strömförsörjs lasten från bypasskällan.

OBS: Batterierna är inte tillgängliga som alternativ strömkälla när UPS-enheten är i tvingad statisk bypassdrift.

Underhållsbypassdrift

När underhållsbypassbrytaren (MBB) sluts i det externa bypasskåpet eller eventuell tredjepartsbrytare, övergår UPS:en till extern bypassdrift. Lasten försörjs med okonditionerad ström från bypasskällan. Alla delar av UPS:en kan servas och ersättas under extern bypassdrift via underhållsbypassbrytaren (MBB).

OBS: Batterierna är inte tillgängliga som alternativ strömkälla när UPS-enheten är i extern bypassdrift.

Statisk bypass-standbydrift

Statisk bypass standby är endast tillämplig på en individuell UPS-enhet i ett parallellsystem. UPS-enheten går in i statisk bypass standby-drift om UPS-enheten hindras från att gå in i tvingad statisk bypass-standbydrift och de andra UPS-enheterna i parallellsystemet kan försörja lasten. I statisk bypass-standby är utgången från den specifika UPS-enheten avstängd. UPS-enheten övergår automatiskt till det önskade driftläget när det är möjligt.

OBS: Om de andra UPS-enheterna inte kan stödja lasten, övergår parallellsystemet till tvingad statisk bypassdrift. UPS-enheten i statisk bypassdrift övergår sedan till tvingad statisk bypass-standbydrift.

Batteritest

UPS-enheten är i batteritestläge när den utför ett batterisjälvtest eller en kalibrering av backuptiden.

OBS: Batteritestet avbryts om nätavbrott uppstår eller om det finns ett kritiskt larm, och UPS-enheten återgår till normal drift när nätet återkommit.

ECO-läge

ECO-läget tillåter att UPS:en kan konfigureras för att använda begärd statisk bypass, med lasten strömförsörjd genom bypassen som det önskade driftläget under fördefinierade förhållanden. Om ett fel detekteras (avviker från förinställda min/max spänningsnivåer m.m.) kommer UPS omedelbart att övergå till normaldrift eller tvingad statisk bypass. Den främsta fördelen med ECO-läget är lägre förluster. Om huvudmatningen bryts skiftar UPS-enheten till växelriktardrift för avbrottsfri strömförsörjning av lasten. Batterierna laddas när UPS-enheten är i ECO-läge.

OBS: När ändringar i ECO-lägesinställningar görs på en UPS i ett parallellt system delas inställningarna till alla UPS-enheter i parallellsystemet.

ECOnversion-läge

ECOnversion gör att UPS:en kan strömförsörja den aktiva delen av lasten genom den statiska bypassen. Växelriktaren körs parallellt med bypassmatningen och försörjer den reaktiva delen av lasten (aktiv filtrering av övertoner). UPS-ingångseffektfaktorn bibehålls nära, oberoende av lastens effektfaktor, eftersom den reaktiva delen av lasten i signifikant grad reduceras i UPS-ingångsströmmen. Vid nätavbrott ser växelriktaren till att utgångsspänningen, omedelbart och avbrottsfritt, bibehålls så att avbrott eller spänningsfall under övergången från ECOnversion-läget elimineras. Batterierna laddas när UPS-enheten är i ECOnversion-läge.

OBS: När ändringar i ECOnversion-lägesinställningar görs på en UPS i ett parallellt system delas inställningarna till alla UPS-enheter i parallellsystemet.

OFF-läge

UPS:en strömförsörjer inte lasten. Batterierna är laddade och displayen är på.
QR code for this page

Var det här till hjälp?