990-91379B-025

Wyłączanie systemu UPS w trybie pracy z obejściem serwisowym

UWAGA: Wyłącznik można obsługiwać tylko wtedy, gdy świeci się lampka wyłącznika.
 1. Zaznacz opcję Sterowanie > Sekwen. nadzorowane > Wyłącz system UPS lub Sterowanie > Sekwen. nadzorowane > Wyłącz zasilacz UPS w układzie równoległym i wykonaj instrukcje na wyświetlaczu.
 2. Rodzajowa procedura wyłączania dla systemu UPS z wyłącznikiem obejścia serwisowego (MBB):
  UWAGA: Poniżej przedstawiono rodzajowe procedury wyłączania. Zawsze postępuj wg kroków procedury Sekwen. nadzorowane, które są przypisane do Twojego systemu.
  1. Wybierz opcje Sterowanie > Tryb pracy > Przejdź w tryb obejścia .
  2. Zamknij wyłącznik obejścia serwisowego (MBB).
  3. Zamknij wyłącznik izolacji systemu SIB (jeśli jest obecny).
  4. Otwórz wyłącznik wyjściowy jednostki (UOB).
  5. Wybierz Sterowanie > Falownik > Falownik wyłączony lub naciśnij przycisk WYŁ. (przytrzymaj przez pięć sekund) w sekcji kontrolnej.
  6. Otwórz wyłącznik wejściowy przełącznika statycznego (SSIB) (jeśli jest obecny).
  7. Otwórz bezpieczniki baterii.
  8. Otwórz wyłącznik wejściowy jednostki (UIB).
  9. Powtórz kroki od d do h dla innych zasilaczy UPS w układzie równoległym.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?