990-91379A-025

Rozpoczęcie testu kalibracji czasu pracy

Ta funkcja służy kalibracji szacowanej poziomu pozostałej wartości czasu pracy baterii. W tym teście zasilacz UPS przechodzi w tryb pracy bateryjnej, a baterie zostają rozładowane do niskiego poziomu ostrzegawczego DC. Na podstawie czasu, który upłynął i informacji o obciążeniu można obliczyć pojemność akumulatora i skalibrować szacowany czas pracy.

Firma Schneider Electric zaleca przeprowadzenie testu kalibracji czasu pracy przy uruchomieniu systemu, wymianie baterii lub po dokonaniu zmian w urządzeniu bateryjnym.

NOTYFIKACJA
ryzyko uszkodzenia sprzętu
 • W trakcie testu kalibracji stan naładowania baterii zostanie znacznie obniżony. W razie awarii zasilania system nie będzie w stanie wytrzymać obciążenia.
 • Baterie zostaną rozładowane do niskiego poziomu ostrzegawczego DC, co spowoduje krótki czas pracy baterii po kalibracji, aż do pełnego naładowania baterii.
 • Częste testy baterii lub ich kalibracja mogą wpłynąć na czas pracy baterii.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować uszkodzeniem sprzętu.

Wymogi wstępne:

 • Brak krytycznych alarmów.

 • Bateria musi być w 100% naładowana.

 • Poziom obciążenia musi wynosić co najmniej 10% i nie może się zmienić o więcej niż 20% podczas testu. Przykład: Jeśli procent obciążenia wynosi 30% na początku testu, test zostanie przerwany, jeśli spadnie poniżej 24% lub wzrośnie ponad 36%.

 • Zasilanie obejścia musi być dostępne.

 • Tryb pracy musi być ustawiony na normalny, ECOnversion lub EKO.

 • Tryb pracy musi być ustawiony na falownik, ECOnversion, lub EKO.

 1. Wciśnij przycisk menu na ekranie głównym.
 2. Wybierz opcje Serwis > Kalibracja czasu pracy > Rozpocznij kalibrację.
 3. Naciśnij przycisk OK na ekranie potwierdzenia.
QR code for this page

czy było to pomocne?