990-91379C-023

Starte opp UPS-systemet fra vedlikeholdsbypassdrift

MERK: Brytere må kun betjenes når den tilhørende bryterindikatorlampen lyser.
 1. Lukk enhetsinngangsbryteren (UIB) hvis den er åpen.
  Displayet slås på. Omstartssekvensen varer ca. 3 minutter.
 2. Velg Kontroll > Veiledete sekvenser > Start opp UPS-systemet eller Kontroll > Veiledete sekvenser > Start opp en UPS i et parallellsystem , og følg deretter instruksjonene på skjermen.
 3. Generisk oppstartsprosedyre for et UPS-system med vedlikeholdsbypassbryter (MBB):
  MERK: Følgende er generiske oppstartsprosedyrer. Følg alltid trinnene som er spesifikke for systemet, i Veiledete sekvenser.
  1. Lukk enhetsinngangsbryteren (UIB) hvis den er åpen.
  2. Lukk inngangsbryteren for statisk svitsj (SSIB) (hvis til stede).
  3. Lukk bypasstilbakematingsbryteren (BF2) (hvis til stede).
  4. Lukk batteribryteren/batteribryterne.
  5. Velg Kontroll > Driftsmodus > Overfør til bypassdrift hvis mulig.
  6. Lukk enhetsutgangsbryteren (UOB).
  7. Gjenta trinn a til e for andre UPS-enheter i et parallellsystem.
  8. Lukk systemisolasjonsbryteren (SIB), hvis til stede.
  9. Åpne vedlikeholdsbypassbryteren (MBB).
  10. Velg Kontroll > Vekselretter > Vekselretter på eller trykk på ON-knappen for vekselretteren (hold den inne i fem sekunder) på systemnivåkontrolleren.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?