990-91379C-022

UPS-modi

eConversion-modus

eConversion biedt een combinatie van maximale bescherming en hoogste efficiëntie. Hierdoor kan de door de UPS opgenomen elektriciteit worden verminderd met factor drie in vergelijking met dubbele conversie. eConversion is nu de algemeen aanbevolen werkingsmodus die standaard is ingeschakeld in de UPS. Deze kan echter via het displaymenu worden uitgeschakeld. Indien ingeschakeld, kan eConversion worden ingesteld op Altijd actief of op een vast schema dat via het displaymenu wordt geconfigureerd.

In eConversion voorziet de UPS het actieve deel van de belasting via de statische bypass van voeding zolang de netvoeding binnen de tolerantie valt. De omvormer wordt parallel draaiende gehouden, zodat de ingangsvermogensfactor van de UPS dicht bij 1 blijft, ongeacht de belastingsvermogensfactor, aangezien het reactieve deel van de belasting aanzienlijk wordt verminderd in de UPS-ingangsstroom. Bij een onderbreking van de netvoeding handhaaft de omvormer de uitgangsspanning, zodat de overschakeling van eConversion naar dubbele conversie ononderbroken is. De batterijen worden opgeladen wanneer de UPS zich in de eConversion-modus bevindt en compensatie van harmonischen wordt ook geleverd.

De eConversion-modus kan voor de Galaxy VL UPS gebruikt worden als aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

  • De belasting van de UPS is >5% voor een UPS in een enkel systeem.

  • De spanningsschommeling is ≤10% ten opzichte van de nominale spanning (instelbare instelling van 3% tot 10%).

  • THDU is ≤5%.

OPMERKING: Wanneer de instellingen voor de eConversion-modus worden gewijzigd op één UPS in een parallel systeem, worden de instellingen gedeeld met alle UPS-eenheden in het parallelle systeem.
OPMERKING: Wanneer een noodstroomaggregaat/generator wordt gebruikt en schommelingen in de frequentie voorkomen (meestal als gevolg van downsizing), wordt aanbevolen een ingangscontact te configureren om de hoge-efficiëntiemodi uit te schakelen terwijl het noodstroomaggregaat/de generator is ingeschakeld.
OPMERKING: Als externe synchronisatie vereist is, wordt over het algemeen aanbevolen eConversion uit te schakelen.

Dubbele conversie (normaal bedrijf)

De UPS ondersteunt de belasting met afgestemde voeding. De modus Dubbele conversie zorgt voortdurend voor een perfecte sinusgolf aan de uitgang van het systeem. Deze operatie verbruikt echter ook meer vermogen.

Batterijbedrijf

Als de netvoeding wordt onderbroken, schakelt de UPS over naar batterijbedrijf en ondersteunt de UPS de belasting met voeding van de DC-bron.

Gevraagde statische bypassmodus
voor UPS-modi

De UPS kan worden overgeschakeld naar de gevraagde statische bypassmodus na een opdracht vanaf het display. Bij gebruik van gevraagde statische bypassmodus wordt de belasting door de bypassbron van stroom voorzien. Bij detectie van een fout schakelt de UPS over naar dubbele conversie (normaal bedrijf) of geforceerde statische bypassmodus. Als er in de gevraagde statische bypassmodus een onderbreking in de netvoeding is, schakelt de UPS over naar batterijbedrijf.

Geforceerde statische bypassmodus
voor UPS-modi

De UPS bevindt zich in de geforceerde statische bypassmodus na een opdracht van de UPS of omdat de gebruiker op de knop Omvormer OFF op de UPS heeft gedrukt. In de geforceerde statische bypassmodus wordt de belasting door de bypassbron van stroom voorzien.

OPMERKING: De batterijen zijn niet beschikbaar als alternatieve stroombron, terwijl de UPS zich in de geforceerde statische bypassmodus bevindt.

Onderhoudsbypassmodus
voor UPS-modi

Wanneer de onderhoudsbypass-schakelaar MBB wordt gesloten in de behuizing van de externe onderhoudsbypass, het onderhoudsbypasspaneel of een schakelinrichting van derden, schakelt de UPS over naar externe onderhoudsbypassmodus. De belasting krijgt rechtstreeks voeding van de bypassbron. In de externe onderhoudsbypassmodus kunnen onderhoud en vervanging op de gehele UPS worden uitgevoerd via de onderhoudsbypass-schakelaar (MBB).

OPMERKING: De batterijen zijn niet beschikbaar als alternatieve stroombron, terwijl de UPS zich in de externe onderhoudsbypassmodus bevindt.

Modus statische bypass stand-by

Statische bypass in stand-by is alleen van toepassing op een afzonderlijke UPS-eenheid in een parallel systeem. De UPS schakelt over op bedrijf in statische bypass in stand-by als de UPS niet naar de geforceerde statische bypassmodus kan en de andere UPS-eenheden van het parallelle systeem de belasting kunnen ondersteunen. In statische bypass in stand-by is de uitgang van de specifieke UPS-eenheid UIT. De UPS schakelt automatisch over naar de gewenste bedrijfsmodus, indien mogelijk.

OPMERKING: Als de andere UPS-eenheden de belasting niet kunnen ondersteunen, schakelt het parallelle systeem over naar de geforceerde statische bypassmodus. De UPS in bedrijf statische bypass stand-by schakelt dan over naar de geforceerde statische bypassmodus.

Modus Batterijtest

De UPS bevindt zich in de batterijtestmodus wanneer de UPS een batterijzelftest uitvoert of de autonomietijd van de batterijen kalibreert.

OPMERKING: De batterijtest wordt afgebroken als de netvoeding wordt onderbroken of als een kritiek alarm optreedt. Na herstel van de netvoeding keert de UPS terug naar normaal bedrijf.

ECO-modus
voor UPS-modi

In de ECO-modus gebruikt de UPS de gevraagde statische bypass om de belasting te voeden zolang de vermogenskwaliteit binnen de tolerantie valt. Bij detectie van een fout (zoals bypass-spanning buiten tolerantie, uitgangsspanning buiten tolerantie, vermogensonderbreking) schakelt de UPS over naar dubbele conversie (normaal bedrijf) of geforceerde statische bypassmodus. Afhankelijk van de overschakelingsomstandigheden kan een minimale onderbreking van de belastingstoevoer plaatsvinden (max. 10 ms). De batterijen worden opgeladen wanneer de UPS in ECO-modus is. Het grootste voordeel van de ECO-modus is het lagere verbruik van elektrisch vermogen vergeleken met dubbele conversie.

OPMERKING: Wanneer de instellingen voor de ECO-modus worden gewijzigd op één UPS in een parallel systeem, worden de instellingen gedeeld met alle UPS-eenheden in het parallelle systeem.

UIT-modus
voor UPS-modus

De belasting wordt niet gevoed door het UPS. De batterijen worden opgeladen en het display is ingeschakeld.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?