990-6161-007

Εγκαταστήστε το κιβώτιο ρεύματος στο ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας 1

Μόνο για εγκαταστάσεις με απομακρυσμένο UPS.

 1. Αφαιρέστε το κιβώτιο αγωγών από το πίσω μέρος του ερμαρίου επεκτεινόμενης μπαταρίας 1.

  Πίσω όψη του ερμαρίου επεκτεινόμενης μπαταρίας 1

 2. Αφαιρέστε την επάνω ή κάτω πλάκα στυπιοθλίπτη από το κιβώτιο αγωγών.
 3. Τρυπήστε ή ανοίξτε οπές για καλώδια τροφοδοσίας ή αγωγούς στην πάνω ή στην κάτω πλάκα στυπιοθλίπτη. Τοποθετήστε τους αγωγούς (δεν παρέχονται), εφόσον ισχύει.
  ΚΙΝΔΥΝΟΣ
  κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, έκρηξης ή ανάφλεξης τόξου
  Μην τρυπάτε ή ανοίγετε οπές με τις πλάκες στυπιοθλίπτη εγκατεστημένες και μην τρυπάτε ή ανοίγετε οπές κοντά στο ερμάριο.
  Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
 4. Επανατοποθετήστε την επάνω ή κάτω πλάκα στυπιοθλίπτη στο το κιβώτιο αγωγών.
 5. Εγκαταστήστε το κιβώτιο αγωγών στο ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας 1. Σημειώστε ότι το κιβώτιο αγωγών είναι τοποθετημένο στην αντίστροφη θέση.

  Πίσω όψη του ερμαρίου επεκτεινόμενης μπαταρίας 1

QR code for this page

Ήταν χρήσιμες αυτές;