990-6161-007

Διαδικασία εγκατάστασης

Ερμάρια επεκτεινόμενης μπαταρίας και γειτονικό UPS

Ερμάρια επεκτεινόμενης μπαταρίας και απομακρυσμένο UPS

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η απόσταση μεταξύ των ερμαριών επεκτεινόμενης μπαταρίας και του UPS δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 100m. Επικοινωνήστε με τη Schneider Electric για εγκαταστάσεις με μεγαλύτερη απόσταση.
 1. Προετοιμασία για εγκατάσταση.
 2. Για εγκαταστάσεις με απομακρυσμένο UPS:
  1. Εγκαταστήστε το κιβώτιο ρεύματος στο ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας 1.
  2. Προετοιμάστε το ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας 1 για καλώδια σήματος.
 3. Εγκατάσταση σεισμικής αγκύρωσης (επιλογή).
 4. Για εγκαταστάσεις με γειτονικό UPS: Διασυνδέστε το ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας και το γειτονικό UPS.
 5. Διασύνδεση των ερμαρίων επεκτεινόμενης μπαταρίας.
 6. Σύνδεση των καλωδίων τροφοδοσίας.
 7. Σύνδεση των καλωδίων σήματος.
 8. Προσθήκη μεταφρασμένων ετικετών ασφαλείας στο προϊόν σας.
 9. Τελική εγκατάσταση.
QR code for this page

Ήταν χρήσιμες αυτές;