990-6161A-032

ติดตั้งท่อร้อยสายไว้บนตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล

เฉพาะสำหรับการติดตั้งกับ UPS ระยะไกลเท่านั้น

UPS มีพิกัดสูงสุด 100 กิโลวัตต์ : ทำขั้นตอนด้านล่างที่ตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 1

UPS พิกัดมากกว่า 100 กิโลวัตต์: ทำขั้นตอนด้านล่างที่ตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลทั้งหมดด้วยการเดินสายไฟภายนอก

 1. ถอดท่อร้อยสายออกจากด้านหลังของตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล

  มุมมองด้านหลังของตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล

 2. ถอดเพลตเข้าสายด้านบนหรือด้านล่างออกจากท่อร้อยสาย
 3. เจาะ/ตอกรูไว้สำหรับสายไฟ/ท่อร้อยสายที่ด้านบนหรือด้านล่างของเพลตเข้าสาย ติดตั้งท่อร้อยสายไฟ (ไม่ได้ให้มา) หากเหมาะสม
  อันตราย
  อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
  ห้ามเจาะหรือกดให้เป็นรูหากมีเพลตติดตั้งไว้ และห้ามเจาะหรือกดให้เป็นรูในระยะที่ใกล้กับตู้
  การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
 4. ติดตั้งเพลตเข้าสายด้านบนหรือด้านล่างกลับเข้าที่บนท่อร้อยสาย
 5. ติดตั้งท่อร้อยสายไว้บนตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล โปรดทราบว่า ติดตั้งท่อร้อยสายในตำแหน่งด้านหลัง

  มุมมองด้านหลังของตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?