990-6161-032

ติดตั้งท่อร้อยสายไว้บนตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 1

เฉพาะสำหรับการติดตั้งกับ UPS ระยะไกลเท่านั้น

 1. ถอดท่อร้อยสายออกจากด้านหลังของตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 1

  มุมมองด้านหลังของตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 1

 2. ถอดเพลตเข้าสายด้านบนหรือด้านล่างออกจากท่อร้อยสาย
 3. เจาะ/ตอกรูไว้สำหรับสายไฟ/ท่อร้อยสายที่ด้านบนหรือด้านล่างของเพลตเข้าสาย ติดตั้งท่อร้อยสายไฟ (ไม่ได้ให้มา) หากเหมาะสม
  อันตราย
  อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
  ห้ามเจาะหรือกดให้เป็นรูหากมีเพลตติดตั้งไว้ และห้ามเจาะหรือกดให้เป็นรูในระยะที่ใกล้กับตู้
  การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
 4. ติดตั้งเพลตเข้าสายด้านบนหรือด้านล่างของท่อร้อยสายกลับเข้าที่
 5. ติดตั้งท่อร้อยสายไว้บนตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 1 โปรดทราบว่าท่อร้อยสายควรมีการติดตั้งในตำแหน่งถอยหลัง

  มุมมองด้านหลังของตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 1

QR code for this page

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?