990-6161A-032

เชื่อมต่อตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 1 และ UPS ที่อยู่ติดกัน

ใช้ชุดการติดตั้ง 0H-220042 และชุดการไหวสะเทือนแบบเสริม GVSOPT016 สำหรับขั้นตอนนี้
 1. ถอดโมดูลสแตติกสวิตซ์
 2. ดัน UPS เข้าที่ สำหรับสมอต้านทานการไหวสะเทือน ตรวจดูให้แน่ใจว่าเหล็กฉากยึดพื้นด้านหลังเชื่อมต่อกับสมอยึดด้านหลัง
  1. ลดขาปรับระดับด้านหน้าและด้านหลังโดยใช้ประแจจนกว่าจะเชื่อมติดกับพื้น สังเกตว่า UPS ต้องสูงเท่ากับความสูงของตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 1 ใช้อุปกรณ์วัดระดับเพื่อให้แน่ใจว่า UPS ตั้งอยู่ในแนวระดับ
 3. ดันตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 1 เข้าที่ สำหรับสมอต้านทานการไหวสะเทือน ตรวจดูให้แน่ใจว่าเหล็กฉากยึดพื้นด้านหลังเชื่อมต่อกับสมอยึดด้านหลัง
  1. ลดขาปรับระดับด้านหน้าและด้านหลังโดยใช้ประแจจนกว่าจะเชื่อมติดกับพื้น ใช้อุปกรณ์วัดระดับเพื่อให้แน่ใจว่าตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 1 ตั้งอยู่ในแนวราบ
  ประกาศ
  ความเสี่ยงที่อาจเกิดอุปกรณ์ชำรุด
  ห้ามเคลื่อนย้ายตู้หลังจากลดระดับของขาปรับระดับแล้ว
  การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้อุปกรณ์เสียหายได้
 4. สำหรับสมอต้านทานการไหวสะเทือนเท่านั้น: ติดตั้งโครงเชื่อมต่อสองชุดไว้ระหว่างตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 1 และ UPS

  ตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 1 และ UPS

 5. ติดตั้งสกรูเชื่อมต่อระหว่างตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 1 และ UPS
 6. ดันฝาครอบขอเกี่ยวที่ด้านบนและด้านล่างระหว่างตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 1 และ UPS
 7. ติดตั้งโมดูลสแตติกสวิตซ์กลับเข้าที่
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?