990-6161A-032

การเชื่อมต่อตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลเข้าไว้ด้วยกัน

ใช้ชุดการติดตั้ง 0H-220042 และชุดการไหวสะเทือนแบบเสริม GVSOPT016 สำหรับขั้นตอนนี้
 1. ดันตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลด้านขวาสุดเข้าที่
  1. ลดขาปรับระดับด้านหน้าและด้านหลังของตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลโดยใช้ประแจจนกว่าจะเชื่อมติดกับพื้น ใช้อุปกรณ์วัดระดับเพื่อให้แน่ใจว่าตู้อยู่ในแนวราบ
  ประกาศ
  ความเสี่ยงที่อาจเกิดอุปกรณ์ชำรุด
  ห้ามเคลื่อนย้ายตู้หลังจากลดระดับของขาปรับระดับแล้ว
  การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้อุปกรณ์เสียหายได้
 2. ทำซ้ำขั้นตอนก่อนหน้านี้กับตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลแต่ละตู้
 3. สำหรับสมอต้านทานการไหวสะเทือนเท่านั้น: ติดตั้งโครงเชื่อมต่อสองชุดไว้ระหว่างตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล
 4. ติดตั้งสกรูยึดไว้ระหว่างตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล
 5. ดันฝาครอบขอเกี่ยวที่ด้านบนและด้านล่างระหว่างตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?