990-91111E-034

480 V Sistemleri Teknik Özellikleri

Giriş ve baypas beslemesi sağlam topraklanmış WYE transformatörleri olmalıdır. Giriş veya bypass için Delta giriş beslemesine izin verilmez.

UPS sistemi ayrı beslenmiş bir sistem olarak kurulmalıdır. Birleştirme barasında ve teknik/sistem topraklamasında kaçak akımlar oluşacaktır.

Giriş Özellikleri 480 V

UPS güçleri 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Bağlantılar 3 kablolu (L1, L2, L, PE) WYE veya 4 kablolu (L1, L2, L3, N, PE) WYE (single besleme)
3 kablolu (L1, L2, L3, PE) WYE (giriş ve bypass ortak olmayan besleme)
Giriş gerilim aralığı (V) 408-552
Frekans aralığı (Hz) 40-70
Nominal giriş akımı (A) 25 37 50 62 74 99 124 149 186
Maksimum giriş akımı (A) 30 45 60 74 89 119 149 179 223
Giriş akımı sınırlama (A) 31 47 62 77 93 124 154 185 231
Giriş güç faktörü %50'den büyük yük için 0,99
%25'ten büyük yük için 0,95
Toplam harmonik bozulma (THDI) %100 yükte <%5 %100 yükte <%3 %100 yükte <%5 %100 yükte <%3 %100 yükte <%5 %100 yükte <%3
Maksimum kısa devre kapasitesi 65 kA RMS
Koruma

Yerleşik geri besleme koruması ve sigortalar

Rampa

Programlanabilir ve 1-40 saniyeye uyarlanabilir

NOT: N + 1 güç modülüne sahip bir UPS için, giriş güç faktörü %100 yükte 0,99'dur ve toplam harmonik bozulma (THDI) tam doğrusal yükte (simetrik) < %6'dır.

Bypass Özellikleri 480 V

UPS güçleri 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Bağlantılar 3 kablolu (L1, L2, L3, PE) WYE veya 4 kablolu (L1, L2, L3, N, PE) WYE
Bypass gerilimi aralığı (V) 432-528
Frekans aralığı (Hz) 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (kullanıcı tarafından seçilebilir)
Nominal bypass akımı (A) 24 36 49 61 73 97 121 146 182
Nominal nötr akım (A)* 42 62 83 104 125 166 208 208 208
Maksimum kısa devre kapasitesi 65 kA RMS
Koruma Yerleşik geri besleme koruması ve sigortalar
Dahili sigorta özellikleri: Kapasite 400 A, erime 33 kA2s
Yerleşik geri besleme koruması ve sigortalar
Dahili sigorta özellikleri: Kapasite 550 A, erime 52 kA2s

Çıkış Özellikleri 480 V

UPS güçleri 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Bağlantılar* 3 kablolu(L1, L2, L3, PE) veya 4 kablolu (L1, L2, L3, N, PE)
Çıkış voltajı düzenlemesi Simetrik yük ± %1
Asimetrik yük ± %3
Aşırı Yük Kapasitesi 1 dakika için (normal çalışmada) %150
10 dakika için (normal çalışmada) %125
1 dakika için (akü çalışmasında) %125
%125 devamlı (bypass çalışması)
100 milisaniye (bypass çalışması) için %1000
Dinamik yük tepkisi 2 mili saniye sonra ± %5
50 mili saniye sonra ± %1
Çıkış güç faktörü 1
Nominal çıkış akımı (A) 24 36 48 60 72 96 120 144 180
Frekans regülasyonu (Hz) 50/60 Hz bypass senkronizasyonu - 50/60 Hz ± %0,1 serbest çalışma
Senkronize azami değişim hızı (Hz/san.) 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6'ya programlanabilir
Toplam harmonik bozulma (THDU) Lineer yük için <1%
lineer olmayan yük için <5%
Yük tepe faktörü 2,5
Yük güç faktörü Hiç güç düşüşü olmadan from 0,7 leading to 0,7 lagging

Akü Özellikleri 480 V

TEHLİKE
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
Enerji depolama cihazının korunması: Enerji depolama cihazının çok yakınında bir aşırı akım koruyucu cihaz bulunmalıdır.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
UPS güçleri 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Çıkış gücünün %'si olarak % 0-40 yük arasında şarj gücü* %80
%100 yükte çıkış gücünün %'si olarak şarj gücü %20
Maksimum şarj gücü (%0–40 yükte) (kW)* 16 24 32 40 48 64 80 96 120
Maksimum şarj gücü (%100 yükte) (kW) 4 6 8 10 12 16 20 24 30
Nominal akü gerilimi (VDC) 32-48 blok: 384-576 40-48 blok: 480-576 35-48 blok: 420-576 32-48 blok: 384-576 40-48 blok: 480-576
Nominal şarj gerilimi (VDC) 32-48 blok: 436-654 40-48 blok: 545-654 35-48 blok: 477-654 32-48 blok: 436-654 40-48 blok: 545-654
Maksimum boost gerilimi (VDC) 48 blok için 720
Sıcaklık kompanzasyonu (hücre başına) T ≥ 25 °C için -3.3mV/°C – T < 25 °C için 0mV/°C
Deşarj sonu gerilim (tam yükte) (VDC) 32 blok: 307 40 blok: 384 35 blok: 336 32 blok: 307 40 blok: 384
Tam yük ve nominal akü geriliminde akü akımı (A)* 54 81 108 108 130 173 216 260 326
Tam yük ve minimum akü geriliminde akü akımı (A)* 68 101 135 135 162 216 270 325 406
Ripple akımı < %5 C20 (5 dakika çalışma zamanı)
Akü testi Manuel/otomatik (seçilebilir)
Maksimum kısa devre kapasitesi 10 kA

Önerilen Kablo Boyutları 480 V

TEHLİKE
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
Bütün kablolar ilgili ulusal ve/veya yerel elektrik düzenlemelerine uygun olmalıdır. İzin verilen maksimum kablo boyutu 300 kcmil'dir.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.

Bara başına maksimum kablo bağlantısı sayısı: giriş/çıkış/bypass baralarında 2; DC+/DC- baralarında 4; N/PE baralarında 6.

NOT: Aşırı akım koruması başkaları tarafından sağlanacaktır.

Bu kılavuzdaki kablo boyutları, aşağıdaki varsayımlarla National Electrical Code (NEC) standardının 310.15 (B)(16) tablosunu temel almaktadır:

  • 90 °C (194 °F) iletkenler (75 °C (167 °F) sona erme)

  • 30°C (86 °F) ortam sıcaklığı

  • Bakır veya alüminyum iletken kullanımı

Ortam sıcaklığı 30°C (86 °F) üzerindeyse, NEC düzeltme faktörlerine uygun olarak daha büyük iletkenler seçilmelidir.

Ekipman topraklama iletkenleri (bu manuelde PE), NEC Madde 250.122 ve Çizelge 250.122'ye uygun olarak boyutlandırılır.

NOT: Burada verilen DC kablo boyutları öneridir - DC kablo boyutları için her zaman akü çözümü belgesindeki özel talimatları izleyin ve DC kablo boyutlarının akü kesicisi gücüne uygun olduğundan emin olun.

Bakır

UPS güçleri 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Giriş fazları (AWG/kcmil) 8 6 4 3 1 2/0 3/0 4/0 300
Giriş PE (AWG/kcmil) 10 8 8 6 6 6 4 4 4
Bypass/çıkış fazları (AWG/kcmil) 10 8 6 4 3 1 2/0 3/0 4/0
Bypass PE/çıkış PE (AWG/kcmil) 10 10 8 8 8 6 6 6 4
Nötr (AWG/kcmil)* 6 4 2 1/0 2/0 4/0 2 x 1/0 2 x 1/0 2 x 1/0
DC+/DC-(AWG/kcmil)* 4 2 1/0 1/0 2/0 4/0 2 x 1/0 2 x 3/0 2 x 4/0
DC PE (AWG/kcmil) 8 6 6 6 6 4 4 3 2

Alüminyum

UPS güçleri 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Giriş fazları (AWG/kcmil) 6 4 2 1 1/0 3/0 250 300 2 x 3/0
Giriş PE (AWG/kcmil) 6 6 6 4 4 4 2 2 2 x 2
Bypass/çıkış fazları (AWG/kcmil) 6 6 4 2 1 2/0 3/0 250 300
Bypass PE/çıkış PE (AWG/kcmil) 6 6 6 6 6 4 4 4 2
Nötr (AWG/kcmil)* 4 2 1/0 2/0 4/0 2 x 1/0 2 x 2/0 2 x 250 2 x 2/0
DC+/DC-(AWG/kcmil)* 3 1/0 2/0 2/0 4/0 2 x 1/0 2 x 3/0 1 2 x 250
DC PE (AWG/kcmil) 6 4 4 4 4 2 2 2 x 1 2 x 1/0
NOT: Paralel kanallarda kullanılan DC PE alüminyum kablolarda, kabloların aşırı yüklenmesini veya yanmasını önlemek için PE'nin tam boyutlu olması gerekir.
NOT: UIB, UOB, MBB, SSIB için %80 nominal devre kesiciler.

Önerilen Giriş Koruma 480 V

DİKKAT
YANGIN TEHLİKESİ
  • Yalnızca aşağıdaki özelliklere sahip bir devreye bağlayın.
  • Ulusal Elektrik Yasası, ANSI/NFPA70 ve Kanada Elektrik Yasası, Kısım I, C22.1 uyarınca maksimum 250 A şube devresi aşırı akım korumasına sahip bir devreye bağlayın.
Bu talimatlara uyulmaması yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.
NOT: Ölçeklenebilir UPS (GVSUPS50K150GS) için, giriş korumasını daima 150 kW UPS sınıfı için boyutlandırın.
NOT: Aşırı akım koruması başkaları tarafından sağlanacak ve işlevi üzerinde belirtilerek işaretlenecektir.
UPS güçleri 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
  Giriş Bypass Giriş Bypass Giriş Bypass Giriş Bypass
Kesici türü HJF36100U31X
Ir ayarı 40 35 60 50 80 70 100 80
6 Ir ayarında Tr 0,5
li (x In) ayarı 1,5
UPS güçleri 60 kW 80 kW 100 kW
  Giriş Bypass Giriş Bypass Giriş Bypass
Kesici türü HJF36150U31X HJF36100U31X JJF36250U31X HJF36150U31X JJF36250U31X
Ir ayarı 125 100 175 125 200 175
6 Ir ayarında Tr 0,5
li (x In) ayarı 1,5
UPS güçleri 120 kW 150 kW
  Giriş Bypass Giriş Bypass
Kesici türü JJF36250CU31X JJF36250CU31X LJF36400U31X JJF36250U31X
Ir ayarı 250 200 300 250
6 Ir ayarında Tr 0,5
li (x In) ayarı 1,5
QR code for this page

Bu yardımcı oldu mu?