990-91111K-031

Krav för tredjeparts batterilösningar

Batteribrytare från Schneider Electric rekommenderas för batterigränssnittet. Kontakta Schneider Electric för mer information.

Krav för tredjeparts batteribrytare

FARA
Fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
Alla valda batteribrytare måste utrustas med momentan utlösningsfunktionalitet med underspänningsspole eller en shuntspole.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
OBS: Det finns fler faktorer att tänka på när du väljer en batteribrytare än de krav som anges nedan. Kontakta Schneider Electric för mer information.

Konstruktionskrav för batteribrytare

Batteribrytarens märkspänning > Normal batterispänning Den normala spänningen för batterikonfigurationen definieras som den högsta nominellt förekommande batterispänningen. Detta kan motsvara hålladdningsspänningen, som kan definieras som antalet batteriblock x antalet celler x cellernas hålladdningsspänning.
Batteribrytarens märkström (DC) > Maximal batteriström vid urladdning Denna ström styrs av UPS:en och måste inkludera maximal urladdningsström. Detta är vanligtvis strömmen vid slutet av urladdningen (lägsta möjliga arbetsspänning (DC) eller under överbelastning eller en kombination av båda).
Plats för DC-kablage Utrymme för minst dubbla kablage
Hjälpkontakter för övervakning En hjälpkontakt måste monteras i varje batteribrytare och anslutas till UPS:en. UPS:en kan övervaka upp till två batteribrytare.
Kortslutningskapacitet Kortslutningskapaciteten måste vara högre än kortslutningslikströmmen för den (största) batterikonfigurationen.
Lägsta utlösningsström Den lägsta kortslutningsströmmen för att trippa batteribrytaren måste matcha den (minsta) batterikonfigurationen, så att brytaren alltid utlöses vid kortslutningar under hela dess livslängd.

Guide - förläggning av batterikablar

OBS: Vid bruk av tredjepartsbatterier bör du endast använda högkapacitetsbatterier för UPS-apparater.
OBS: När batteribanken placeras långt bort är det viktigt att förlägga kablarna korrekt för att minska spänningsfall och induktans. Avståndet mellan batteribanken och UPS får inte överstiga 200 m. Kontakta Schneider Electric för installationer med längre avstånd.
OBS: För att minimera risken för elektromagnetisk strålning, rekommenderar vi starkt att du följer guiden nedan och att du använder jordade kabelstöd av metall.
Kabellängd
< 30 m Rekommenderas inte Acceptabel Rekommenderas Rekommenderas
31–75 m Rekommenderas inte Rekommenderas inte Acceptabel Rekommenderas
76–150 m Rekommenderas inte Rekommenderas inte Acceptabel Rekommenderas
151–200 m Rekommenderas inte Rekommenderas inte Rekommenderas inte Rekommenderas
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?