990-91111K-031

Slutinstallation

 1. Återmontera takskyddet:
  1. Luta takskyddet och skjut in det på UPS:en bakifrån. Pluggarna på baksidan av takskyddet måste passas in i öppningarna på baksidan av UPS:en.
  2. Tryck ner takskyddet på framsidan.

   UPS:en bakifrån

  3. Återmontera skruvarna:

   UPS:en framifrån

 2. Se till att kabelskorna är ordentligt fästa.
  OBSERVERA
  Risk för utrustningskador
  Se till att kabelskorna är ordentligt fästa. Dra inte i kablarna, för då kan hylsorna röra på sig och bulten lossna.
  Om anvisningarna inte följs kan det leda till personskador eller skador på utrustningen.
 3. Montera på det genomskinliga skyddet.

  UPS:en framifrån

 4. Montera på den nedre plattan på framsidan.

  UPS:en framifrån

 5. Endast för jordbävningsskydd:
  1. Montera jordbävningsskyddets främre skena på UPS:en med de medföljande M8-bultarna.
  2. Fäst det seismiska kitets främre skena på UPS:en i golvet. Använd lämplig bultmodell för golvtypen – håldiametern i den främre skenan är ø18 mm.

  UPS:en framifrån

 6. Sänk de främre och bakre nivåfötterna på UPS:en med en skiftnyckel tills de når golvet. Kontrollera med ett vattenpass att UPS:en står rakt. Det här steget är inte nödvändigt för en UPS med jordbävningsskydd.

  UPS:en framifrån

  OBSERVERA
  Vältrisk
  Flytta inte skåpet efter att nivåfötterna har sänkts.
  Om anvisningarna inte följs kan det leda till personskador eller skador på utrustningen.
 7. Endast för UL 924 och CSA C22.2 NO. 141–15 lösningar: Fyll i etiketten på den lägre frontplattan med UPS-utgångsvärdet i kW.
 8. Sätt tillbaka frontpanelen på UPS:en:
  1. Sätt in de två flikarna på botten av UPS:ens frontpanel i lutad vinkel.
  2. Fäst frontpanelremmen vid UPS:en.
  3. Stäng frontpanelen och lås den med de två låsvreden.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?