990-91111G-031

Installationsmetod för parallellsystem

Förenklat 1+1 parallellsystem

Parallellsystem

 1. Förbered för installation.
 2. För UPS utan förinstallerade kraftmoduler: Installera kraftmodulerna.
 3. Installera seismisk kit (option).
 4. Endast för TN-C/480 V solitt jordade ledningssystem (ingen neutral anslutning): Förbered UPS-enheten för TN-C/480 V solitt jordat ledarsystem.
 5. Gör något av följande:
 6. Anslut signalkablarna.
 7. Anslut signalkablarna från ett modulärt batteriskåp.
 8. Anslut signalkablarna från ställverket (tredjepart) och från hjälpkontakterna.
 9. Gör något av följande:
 10. Anslut PBUS-kablarna.
 11. Anslut de externa kommunikationskablarna.
 12. Lägg till översatta säkerhetsetiketter på produkten.
 13. Slutinstallation.
QR code for this page

Var det här till hjälp?