990-91111K-031

Översikt över parallellsystem

UIB Enhetens ingångsbrytare
SSIB Statiska omkopplarens ingångsbrytare
IMB Interna underhållsbrytaren
UOB Enhetens utgångsbrytare
SIB Systemisoleringsbrytare
BB Batterikretsbrytare
MBB Extern underhållsbypassbrytare

Förenklat 1+1 parallellsystem

Galaxy VS kan stödja 2 UPS-enheter i ett förenklat 1+1 parallellsystem för redundans med delad enhetsingångsbrytare UIB och statisk ingångsbrytare SSIB.

Förenklat 1+1 parallellsystem – enkelmatad försörjning

Förenklat 1+1 parallellsystem – dubbel försörjning

Parallellsystem med enskild enhetsingångsbrytare UIB och statisk ingångsbrytare SSIB

Galaxy VS kan stödja upp till 4 UPS-enheter parallellt för kapacitet och upp till 3+1 UPS-enheter parallellt för redundans med individuell ingångsbrytare UIB och statisk ingångsbrytare SSIB.

OBS: Den interna underhållsbrytaren (IMB) kan endast användas i förenklade 1+1 parallellsystem. I alla andra parallellsystem måste en extern underhållsbrytare (MBB) installeras och den interna underhållsbrytaren IMB* måste låsas i det öppna läget.

Parallellsystem – enkelmatad försörjning

Parallellsystem – dubbel försörjning

Parallellsystem med delad enhetsingångsbrytare UIB och statisk ingångsbrytare SSIB

Galaxy VS kan stödja upp till 4 UPS-enheter parallellt för kapacitet och upp till 3+1 UPS-enheter parallellt för redundans med delad ingångsbrytare UIB och statisk ingångsbrytare SSIB.

OBS: Den interna underhållsbrytaren (IMB) kan endast användas i förenklade 1+1 parallellsystem. I alla andra parallellsystem måste en extern underhållsbrytare (MBB) installeras och den interna underhållsbrytaren IMB* måste låsas i det öppna läget.

Parallellsystem – enkelmatad försörjning

Parallellsystem – dubbel försörjning

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?