990-91261D-023

Spesifikasjoner for 208 V-systemer

Inngangsspesifikasjoner 208 V

UPS-klassifisering

10 kW 15 kW 20 kW 25 kW

Spenning (V)

200/208/220

200/208/220

200/208/220

200/208/220

Tilkoplinger

4-leder (L1, L2, L3, G) WYE (enkel forsyningskilde)
3-leder (L1, L2, L3, N, G) WYE (to forsyningskilder)

Inngangsspennings-intervall (V)

200 V: 170–230
208 V: 177–239
220 V: 187-253

Frekvensintervall (Hz)

40–70

Nominell inngangsstrøm (A)

31/30/28

47/45/42

62/60/56

78/75/71

Maksimal inngangsstrøm (A)

37/36/34

56/54/51

74/72/68

91/90/85

Inngangstrømsbegrensning (A)

39/37/35

58/55/52

77/74/70

91/91/87

Inngangseffektfaktor

0,99 for en last som er større enn 50 %
0,95 for en last som er større enn 25 %

Total harmonisk forvrengning (THDI)

<3 % ved full lineær last (symmetrisk)

Maksimal kortslutningsgrad

65 kA RMS

Beskyttelse

Innebygd tilbakematingsvern og sikringer

Ramp-in

Programmerbar og adaptiv 1–40 sekunder

Bypasspesifikasjoner 208 V

UPS-klassifisering

10 kW 15 kW 20 kW 25 kW

Spenning (V)

200/208/220

200/208/220

200/208/220

200/208/220

Tilkoplinger

4-leder (L1, L2, L3, N, G) WYE

Bypasspenningsområde (V)

200 V: 180–220
208 V: 187–229
220 V: 198-242

Frekvensintervall (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (brukervalgbar)

Nominell bypasstrøm (A)

29/28/27

44/42/40

58/56/53

73/70/66

Nominell nøytral strøm (A)

50/48/45

75/72/68

100/96/91

125/120/114

Maksimal kortslutningsgrad

65 kA RMS

Beskyttelse

Innebygd tilbakematingsvern og sikringer
Spesifikasjoner for intern sikring: Merkestrøm 200 A, smelteintegral 5,25 kA2s

Utgangsspesifikasjoner 208 V

UPS-klassifisering

10 kW 15 kW 20 kW 25 kW

Spenning (V)

200/208/220

200/208/220

200/208/220

200/208/220

Tilkoplinger

4-leder (L1, L2, L3, N, G)

Spenningsregulering

Symmetrisk last ± 1 %
Asymmetrisk last ± 3 %

Overbelastningskapasitet

150 % for 1 minutt (normal drift)
125 % for 10 minutter (normal drift)
125 % for 1 minutt (batteridrift)
125 % kontinuerlig (bypassdrift)
1000 % for 100 millisekunder (bypassdrift)

Respons på dynamisk last

± 5 % etter 2 millisekunder
± 1 % etter 50 millisekunder

Utgangseffektfaktor

1

Nominell utgangstrøm (A)

29/28/26

43/42/39

58/56/52

73/70/66

Frekvensregulering (Hz)

50/60 Hz bypass synkronisert – 50/60 Hz ± 0,1 % frittløpende

Synkronisert stigehastighet (Hz/sek)

Programmerbar for 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 6

Total harmonisk forvrengning (THDU)

<2 % for lineær last
<5 % for ikke-lineær last

Amplitudefaktor for last

2,5

Lasteffektfaktor

Fra 0,7 kapasitiv til 0,7 induktiv uten lastreduksjon

Batterispesifikasjoner 208 V

FARE
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Beskyttelse av energilagringsenheten: Et overstrømsvern må plasseres i nærheten av energilagringsenheten.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.

Alle verdier er basert på 40 batteriblokker.

UPS-klassifisering

10 kW 15 kW 20 kW 25 kW

Ladeeffekt i % av utgangseffekt ved 0–40 % last

80 %

Ladeeffekt i % av utgangseffekt ved 100 % last

20 %

Maksimum ladeeffekt (ved 0–40 % last) (kW)

8

12

16

20

Maksimum ladeeffekt (ved 100 % last) (kW)

2

3

4

5

Nominell batterispenning (VDC)

480

Nominell flytespenning (VDC)

545

Maksimal boost-spenning (VDC)

571

Temperaturkompensasjon (per celle)

–3,3 mV/°C, for T ≥ 25 °C – 0 mV/°C, for T <25 °C

Spenning på slutten av utladning (full last) (VDC)

384

Batteristrøm ved full last og nominell batterispenning (A)

22

33

44

55

Batteristrøm ved full last og minimum batterispenning (A)

27

41

54

68

Rippelstrøm

< 5 % C20 (5 minutter driftstid)

Batteritest

Manuell/automatisk (valgfri)

Maksimal kortslutningsgrad

10 kA

Anbefalte kabelstørrelser 208 V

FARE
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
All kabling må overholde gjeldende nasjonale og/eller elektriske forskrifter. Maksimalt tillatt kabelstørrelse er 1/0 AWG.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.

Maksimalt antall kabeltilkoplinger per samleskinne: 2 på inngangs-/utgangs-/bypasssamleskinner; 2 på DC+/DC– samleskinner; 4 på N-samleskinne; 5 på G-samleskinne.

MERK: Overstrømsvern skal leveres av andre.

Kabelstørrelsen i denne veiledningen er basert på tabell 310.15 (B)(16) i National Electrical Code (NEC), med følgende utsagn:

  • 90°C ledere (75°C avslutning)

  • En omgivelsestemperatur på 30 °C

  • Bruk av kopperledere

Hvis omgivelsestemperaturen er høyere enn 30°C, velges større ledere i henhold til korrigerende faktorer i NEC.

Utstyrsjordingsledere (EGC) er dimensjonert i henhold til NEC artikkel 250.122 og tabell 250.122.

MERK: Anbefalte kabelstørrelser og maksimalt tillatt kabelstørrelse kan variere for tilleggsprodukter. Ikke alle tilleggsproduktene støtter aluminiumskabler. Se installasjonshåndboken som følger med tilleggsproduktet.
MERK: Kabelstørrelsene for DC som er angitt her, er anbefalinger. Følg alltid de spesifikke instruksjonene i dokumentasjonen til batteriløsningen for kabelstørrelser for DC og DC EGC, og kontroller at kabelstørrelsen for DC samsvarer med batteribryterklassifiseringen.
MERK: Den nøytrale lederen er dimensjonert for å håndtere 1,73 ganger fasestrømmen ved høyt harmonisk innhold fra ikke-lineær last. Hvis det forventes ingen eller lav harmonisk strøm, kan den nøytrale lederen dimensjoneres tilsvarende, men ikke lavere enn faselederen.

Kopper

UPS-klassifisering

10 kW 15 kW 20 kW 25 kW
Inngangsfaser (AWG/kcmil)

8

4

3

2

Inngang EGC (AWG/kcmil)

8

8

8

6

Bypass-/utgangsfaser (AWG/kcmil)

8

6

4

3

Bypass EGC /utgang EGC (AWG/kcmil)

8

8

8

8

Nøytral (AWG/kcmil)

6

3

1

2 x 1/0

DC+/DC– (AWG/kcmil)*

10

8

6

4

DC EGC (AWG/kcmil)

10

10

8

8

MERK: Kabelstørrelsene er basert på 80 % klassifiserte brytere for UIB, UOB, MBB, SSIB og en 100 % klassifisert bryter for batteribryteren(e).

Anbefalt oppstrømsbeskyttelse 208 V

FARE
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
I parallellsystemer skal ikke verdiene for øyeblikkelig overstyring (Ii) settes til en høyere verdi enn 800 A. Plasser etikett 885-92557 nær oppstrømsbryteren for å informere om faren.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
FORSIKTIG
Brannfare
  • Kople bare til en krets med spesifikasjonene nedenfor.
  • Kople til en krets med et maksimalt overspenningsvern på 125 A i henhold til National Electrical Code, ANSI/NFPA70, og Canadian Electrical Code, Part I, C22.1.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre personskade eller skade på utstyret.
MERK: Overspenningsvern skal leveres av andre og markeres med dets funksjon.

UPS-klassifisering

10 kW 15 kW 20 kW 25 kW
 

Inngang

Bypass

Inngang

Bypass

Inngang

Bypass

Inngang

Bypass

Brytertype

HJF36100U31X

HJF36150U31X

HJF36100U31X

Ir (A)

50

40

80

60

100

80

125

100

tr @ 6 Ir

0,5

li (x In)

1,5

QR code for this page

Var dette til hjelp?