990-91261E-023

Endelig installasjon

FARE
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Ved håndtering av batterier er det fare for elektrisk støt eller høy kortslutningsstrøm. Følgende forholdsregler må overholdes når du arbeider med batterier
 • Fjern klokker, ringer og andre metallobjekter.
 • Bruk verktøy med isolerte håndtak.
 • Bruk vernebriller, -hansker og -sko.
 • Legg ikke verktøy eller metalldeler oppå batteriene.
 • Kople fra ladekilden før du kopler til og fra batteriterminalene.
 • Fastslå om batteriet er utilsiktet jordet. Hvis utilsiktet jordet, fjerner du kilden fra jordingen. Kontakt med deler av et jordet batteri kan føre til elektrisk støt. Sannsynligheten for slike støt kan reduseres ved å fjerne slike jordinger under installasjon og vedlikehold (gjelder kun dersom utstyr og eksterne batterikilder ikke har en jordet forsyningskrets).
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
ADVARSEL
fare for skade på utstyret
Vent til systemet er klart til å slås på før du installerer batteriene i systemet. Tiden mellom batteriinstallasjon og oppstart av UPS-systemet må ikke overskride 72 timer eller 3 dager.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre død eller alvorlig skade, eller skade på utstyret.
 1. Installer bakplaten på kabelføringsboksen igjen.

  UPSen sett bakfra

 2. Monter toppdekselet på nytt:
  1. Hold toppdekselet i vinkel og skyv det inn på UPSen bakfra. Tappene på baksiden av toppdekselet må koples til sporene på baksiden av UPSen.
  2. Skyv toppdekselet ned foran.

   UPS sett bakfra

  3. Monter skruene igjen.
 3. Kun for seismisk forankring: Skyv UPSen i posisjon, slik at bakre forankringsbeslag koples til den bakre forankringen.

  UPS sett bakfra

 4. Senk de fremre og bakre nivelleringsføttene på UPSen med en skiftenøkkel til de får kontakt med gulvet. Bruk et vater for å kontrollere at UPSen står vannrett (i vater).
  LES DETTE
  Fare for skade på utstyret
  Ikke flytt på kabinettet etter at nivelleringsføttene er senket.
  Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre skade på utstyret.
 5. Kun for seismisk forankring: Monter det fremre seismiske forankringsbeslaget på UPSen på gulvet. Bruk egnet maskinvare for gulvtypen – hulldiameteren i det fremre forankringsbeslaget er ø18 mm.
 6. Sett batteribryteren (BB) i åpen posisjon (AV).
 7. Skyv ekstra batterimoduler (hvis aktuelt) inn i sporet. Fyll hyllene fra bunnen og oppover.
 8. Skyv batterimodulhåndtaket på de ekstra batterimodulene ned og fest håndtaket til hyllen med den medfølgende skruen.
 9. Kople batteriterminalene til forsiden av batterimodulene.
 10. Sett batteridekselet på UPSen igjen.
 11. Monter frontpanelet på UPSen igjen:
  1. Sett de to tappene i bunnen av frontpanelet i UPSen i skrå vinkel.
  2. Kople frontpanelremmen til UPSen igjen.
  3. Lukk frontpanelet og lås med de to låseknappene.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?