990-91262A-025

Przygotowanie do montażu

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Nie wierć ani nie wycinaj dziur na kable lub przepusty kablowe w zainstalowanej płycie montażowej i nie wierć ani nie przebijaj dziur w pobliżu zasilacza UPS.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
UWAGA: Poprowadź kable sygnałowe oddzielnie od kabli zasilających. Poprowadź kable Class 2/SELV oddzielnie od kabli non-Class 2/non-SELV.
 1. Rozłącz dwa kable sygnałowe z wyświetlacza na zasilaczu UPS i zdemontuj przednie drzwiczki.
 2. Dla UPS bez wstępnie zainstalowanych modułów zasilania: Zamontuj moduły zasilania, zaczynając od dolnej półki:
  1. Wykręć śrubę z każdej strony pustej półki modułu zasilania.
  2. Wciśnij moduł zasilania na półkę.
  3. Ponownie wkręć śrubę z każdej strony półki.
 3. Zdejmij osłonę baterii.
 4. Rozłącz zaciski baterii od przedniej części wstępnie zainstalowanych modułów baterii.
 5. Do instalacji z modułową szafą bateryjną: Zdejmij górną płytę:
  1. Odkręć śruby i podnieś przód górnej płyty.
  2. Przesuń górną płytę do przodu, aby ją zdjąć. Należy teraz odłączyć wypustki w tylnej części górnej płyty z gniazd w tylnej części zasilacza UPS.
 6. Do instalacji z sąsiadującą modułową szafą bateryjną: Zdemontuj lewy boczny panel i płytę. Odłóż płytę.
 7. W przypadku montażu z szafką obejścia serwisowego lub uproszczonego montażu równoległego 1+1: Zdemontuj prawy boczny panel. Zachowaj prawy boczny panel.
 8. Zdemontuj skrzynkę przepustów kablowych z tylnej części zasilacza UPS.

  Widok zasilacza UPS z tyłu

 9. Zdemontuj górną lub dolną płytę montażową ze skrzynki przepustów kablowych.
 10. Wywierć/wytnij dziury na kable zasilające/przepusty kablowe w górnej lub dolnej płycie montażowej. Zamontuj przepusty kablowe (poza zestawem), jeśli to konieczne.
 11. Zdemontuj górną lub dolną płytę montażową w skrzynce przepustów kablowych.
 12. Zamontuj skrzynkę przepustów kablowych na zasilaczu UPS. Należy pamiętać, że skrzynka przepustów kablowych jest montowana w odwróconej pozycji.
QR code for this page

czy było to pomocne?