990-91262C-025

Przygotowanie do montażu

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Nie wierć ani nie wycinaj dziur na kable lub przepusty kablowe w zainstalowanej płycie montażowej i nie wierć ani nie przebijaj dziur w pobliżu zasilacza UPS.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
UWAGA: Poprowadź kable sygnałowe oddzielnie od kabli zasilających. Poprowadź kable Class 2/SELV oddzielnie od kabli non-Class 2/non-SELV.
 1. Rozłącz dwa kable sygnałowe z wyświetlacza na zasilaczu UPS i zdemontuj przednie drzwiczki.
 2. Dla UPS bez wstępnie zainstalowanych modułów zasilania: Zamontuj moduły zasilania, zaczynając od dolnej półki:
  1. Wykręć śrubę z każdej strony pustej półki modułu zasilania.
  2. Wciśnij moduł zasilania na półkę.
  3. Ponownie wkręć śrubę z każdej strony półki.
  PRZESTROGA
  Duży ciężar
  Moduły zasilania są ciężkie i muszą je przenosić dwie osoby.
  • Moduł zasilania o mocy 20 kW waży 25 kg (55 lbs).
  • Moduł zasilania o mocy 50 kW waży 38 kg (84 lbs).
  Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniem sprzętu.
 3. Zdejmij osłonę baterii.
 4. Rozłącz zaciski baterii od przedniej części wstępnie zainstalowanych modułów baterii.
 5. Do instalacji z modułową szafą bateryjną: Zdejmij górną płytę:
  1. Odkręć śruby i podnieś przód górnej płyty.
  2. Przesuń górną płytę do przodu, aby ją zdjąć. Należy teraz odłączyć wypustki w tylnej części górnej płyty z gniazd w tylnej części zasilacza UPS.
 6. Do instalacji z sąsiadującą modułową szafą bateryjną: Zdemontuj lewy boczny panel i płytę. Odłóż płytę.
 7. W przypadku montażu z szafką obejścia serwisowego lub uproszczonego montażu równoległego 1+1: Zdemontuj prawy boczny panel. Zachowaj prawy boczny panel.
 8. Zdemontuj skrzynkę przepustów kablowych z tylnej części zasilacza UPS.

  Widok zasilacza UPS z tyłu

 9. Zdemontuj górną lub dolną płytę montażową ze skrzynki przepustów kablowych.
 10. Wywierć/wytnij dziury na kable zasilające/przepusty kablowe w górnej lub dolnej płycie montażowej. Zamontuj przepusty kablowe (poza zestawem), jeśli to konieczne.
 11. Zdemontuj górną lub dolną płytę montażową w skrzynce przepustów kablowych.
 12. Zamontuj skrzynkę przepustów kablowych na zasilaczu UPS. Należy pamiętać, że skrzynka przepustów kablowych jest montowana w odwróconej pozycji.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?