990-91262B-025

Specyfikacja systemów 208 V

Dane techniczne wejścia 208 V

Moc zasilacza UPS 10 kW z modułem zasilania N+1 15 kW z modułem zasilania N+1 20 kW z modułem zasilania N+1 25 kW z modułem zasilania N+1
Napięcie (V)

200/208/220

200/208/220

200/208/220

200/208/220

Połączenia

4-przewodowe (L1, L2, L3, N, G) WYE (pojedyncze zasilanie)
3-przewodowe (L1, L2, L3, G) WYE (podwójne zasilanie)

Zakres napięcia wejściowego (V)

200 V: 170-230
208 V: 177-239
220 V: 187-253

Zakres częstotliwości (Hz)

40-70

Znamionowy prąd wejściowy (A) 31/30/28 47/45/42 62/60/56 78/75/71
Maksymalny prąd wejściowy (A) 37/36/34 56/54/51 74/72/68 91/90/85
Limit prądu wejściowego (A) 39/37/35 58/55/52 77/74/70 91/91/87
Wejściowy współczynnik mocy

0,99 przy 100% obciążenia

Współczynnik zawartości harmonicznych (THDI)

<6% przy pełnym obciążeniu liniowym (symetryczne)

Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego

65 kA RMS

Ochrona

Wbudowane zabezpieczenia przed prądem zwrotnym i bezpieczniki

Czas narastania

Programowalne i regulowane 1-40 sekund

Moc zasilacza UPS 30 kW 40 kW 50 kW
Napięcie (V)

200/208/220

200/208/220

200/208/220

Połączenia

4-przewodowe (L1, L2, L3, N, G) WYE (pojedyncze zasilanie)
3-przewodowe (L1, L2, L3, G) WYE (podwójne zasilanie)

Zakres napięcia wejściowego (V)

200 V: 170-230
208 V: 177-239
220 V: 187-253

Zakres częstotliwości (Hz)

40-70

Znamionowy prąd wejściowy (A)

93/90/85

124/119/113

155/149/141

Maksymalny prąd wejściowy (A)

112/107/102

149/143/135

182/179/169

Limit prądu wejściowego (A)

115/110/104

153/147/139

182/182/174

Wejściowy współczynnik mocy

0,99 dla obciążenia większego niż 50%
0,95 dla obciążenia większego niż 25%

Współczynnik zawartości harmonicznych (THDI)

<3% przy pełnym obciążeniu liniowym (symetryczne)

Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego

65 kA RMS

Ochrona

Wbudowane zabezpieczenia przed prądem zwrotnym i bezpieczniki

Czas narastania

Programowalne i regulowane 1-40 sekund

Dane techniczne obejścia 208 V

Moc zasilacza UPS 10 kW z modułem zasilania N+1 15 kW z modułem zasilania N+1 20 kW z modułem zasilania N+1 25 kW z modułem zasilania N+1
Napięcie (V)

200/208/220

200/208/220

200/208/220

200/208/220

Połączenia 4-przewodowe (L1, L2, L3, N, G) WYE
Zakres napięcia obejścia (V)

200 V: 180-220
208 V: 187-229
220 V: 198-242

Zakres częstotliwości (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (wybierany przez użytkownika)

Znamionowy prąd obejścia (A) 29/28/27 44/42/40 58/56/53 73/70/66
Znamionowy prąd neutralny (A) 50/48/45 75/72/68 100/96/91 125/120/114

Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego*

65 kA RMS

Ochrona

Wbudowane zabezpieczenia przed prądem zwrotnym i bezpieczniki
Dane techniczne wewnętrznych bezpieczników: Znamionowy 400 A, wartość przedłukowa 33 kA2s

Moc zasilacza UPS 30 kW 40 kW 50 kW
Napięcie (V)

200/208/220

200/208/220

200/208/220

Połączenia 4-przewodowe (L1, L2, L3, N, G) WYE
Zakres napięcia obejścia (V)

200 V: 180-220
208 V: 187-229
220 V: 198-242

Zakres częstotliwości (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (wybierany przez użytkownika)

Znamionowy prąd obejścia (A) 87/84/80 117/112/106 146/140/133
Znamionowy prąd neutralny (A) 150/144/136 200/192/182 250/240/227

Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego*

65 kA RMS

Ochrona

Wbudowane zabezpieczenia przed prądem zwrotnym i bezpieczniki
Dane techniczne wewnętrznych bezpieczników: Znamionowy 400 A, wartość przedłukowa 33 kA2s

Dane techniczne wyjścia 208 V

Moc zasilacza UPS 10 kW z modułem zasilania N+1 15 kW z modułem zasilania N+1 20 kW z modułem zasilania N+1 25 kW z modułem zasilania N+1
Napięcie (V)

200/208/220

200/208/220

200/208/220

200/208/220

Połączenia 4-przewodowe (L1, L2, L3, N, G)
Regulacja napięcia wyjściowego

Obciążenie symetryczne ± 1%
Obciążenie asymetryczne ± 3%

Zdolność przeciążeniowa

150% przez 1 minutę (w normalnym trybie pracy)
125% przez 10 minut (w normalnym trybie pracy)
125% przez 1 minutę (w trybie pracy bateryjnej)
125% ciągłe (tryb pracy obejścia)
1000% przez 100 ms (tryb pracy obejścia)

Reakcja na obciążenie dynamiczne

± 5% po 2 milisekundach
± 1% po 50 milisekundach

Współczynnik mocy wyjściowej 1
Znamionowy prąd wyjściowy (A) 29/28/26 43/42/39 58/56/52 73/70/66
Regulacja częstotliwości (Hz)

50/60 Zsynchronizowane z obejściem – 50/60 Hz ± 0,1% na wolnym biegu

Zsynchronizowana szybkość narastania (Hz/s)

Można zaprogramować na 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 6

Współczynnik zawartości harmonicznych (THDU) <1% dla obciążenia liniowego
<5% dla obciążenia nieliniowego
<1% dla obciążenia liniowego
<3% dla obciążenia nieliniowego
Współczynnik szczytu obciążenia

2,5

Współczynnik mocy obciążenia

Od 0,7 pojemnościowego do 0,7 indukcyjnego bez obniżenia wartości znamionowych

Moc zasilacza UPS 30 kW 40 kW 50 kW
Napięcie (V)

200/208/220

200/208/220

200/208/220

Połączenia 4-przewodowe (L1, L2, L3, N, G)
Regulacja napięcia wyjściowego

Obciążenie symetryczne ± 1%
Obciążenie asymetryczne ± 3%

Zdolność przeciążeniowa

150% przez 1 minutę (w normalnym trybie pracy)
125% przez 10 minut (w normalnym trybie pracy)
125% przez 1 minutę (w trybie pracy bateryjnej)
125% ciągłe (tryb pracy obejścia)
1000% przez 100 ms (tryb pracy obejścia)

Reakcja na obciążenie dynamiczne

± 5% po 2 milisekundach
± 1% po 50 milisekundach

Współczynnik mocy wyjściowej 1
Znamionowy prąd wyjściowy (A) 87/83/79 115/111/105 144/139/131
Regulacja częstotliwości (Hz)

50/60 Zsynchronizowane z obejściem – 50/60 Hz ± 0,1% na wolnym biegu

Zsynchronizowana szybkość narastania (Hz/s)

Można zaprogramować na 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 6

Współczynnik zawartości harmonicznych (THDU) <1% dla obciążenia liniowego
<5% dla obciążenia nieliniowego
Współczynnik szczytu obciążenia

2,5

Współczynnik mocy obciążenia

Od 0,7 pojemnościowego do 0,7 indukcyjnego bez obniżenia wartości znamionowych

Dane techniczne baterii 208 V

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Ochrona urządzenia magazynującego energię: Urządzenie do ochrony prądu przetężeniowego należy umieścić w pobliżu urządzenia magazynującego energię.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
Moc zasilacza UPS 10 kW z modułem zasilania N+1 15 kW z modułem zasilania N+1 20 kW z modułem zasilania N+1 25 kW z modułem zasilania N+1 30 kW 40 kW 50 kW

Moc ładowarki w % mocy wyjściowej przy 0-40% obciążenia

80%

Moc ładowarki w % mocy wyjściowej przy 100% obciążenia

20%

Maksymalna moc ładowarki (przy 0-40% obciążenia) (kW)

8 12 16 20 24 32 40

Maksymalna moc ładowarki (przy 100% obciążenia) (kW)

2 3 4 5 6 8 10
Napięcie znamionowe akumulatora (VDC)

480

Napięcie znamionowe przy ładowaniu ciągłym (VDC)

545

Maksymalne napięcie zwiększenia (VDC)

572

Kompensacja temperaturowa (na celę)

-3,3mV/°C, dla T ≥ 25 °C – 0mV/°C, dla T < 25 °C

Końcowe napięcie rozładowania (pełne obciążenie) (VDC)

384

Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i przy nominalnym napięciu baterii (A) 22 33 44 55 65 87 109
Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i minimalnym napięciu baterii (A) 27 41 54 68 81 109 136
Prąd tętniący

< 5% C20 (5 minut czasu pracy)

Test baterii

Ręczny/automatyczny (do wyboru)

Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego

10 kA

Zalecane przekroje kabli 208 V

NIEBEZPIECZEŃSTWO
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Okablowanie musi być zgodne z lokalnymi i/lub krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych. Maksymalny dopuszczalny przekrój kabla to 300 kcmil.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

Maksymalna liczba połączeń kabli na szynoprzewód: Dwa na szynoprzewodach wejścia/wyjścia/obejścia; cztery na szynoprzewodach DC; sześć na szynoprzewodach N/G.

UWAGA: Ochrona przed przetężeniem jest dostarczana przez podmioty zewnętrzne.

Przekroje kabli w niniejszej instrukcji są oparte na Tabeli 310.15 (B)(16) amerykańskiego Krajowego Kodeksu Elektrycznego (National Electrical Code, NEC) z następującymi założeniami:

  • Przewody 90°C (194°F) (zakończenie 75°C (167°F))

  • Temperatura otoczenia 30°C (86°F)

  • Użycie kabli miedzianych

Jeżeli temperatura otoczenia wynosi ponad 30°C (86°F), należy wybrać przewodniki o większym przekroju zgodnie ze współczynnikami korekty określonymi przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (NEC).

Przewodniki uziemiające wyposażenie (Equipment Grounding Conductors, EGC) mają przekroje zgodne z Artykułem 250.122 i Tabelą 250.122 amerykańskiego Krajowego Kodeksu Elektrycznego (National Electrical Code, NEC).

UWAGA: Zalecane rozmiary kabli i maksymalne dozwolone rozmiary kabli mogą różnić się w zależności od produktu pomocniczego. Nie wszystkie produkty pomocnicze obsługują kable aluminiowe. Należy postępować zgodnie z instrukcją produktu pomocniczego.
UWAGA: Podane tutaj przekroje kabli DC są zaleceniami – należy zawsze stosować się do instrukcji zawartych w dokumentacji rozwiązania akumulatora dla baterii przekrojów kabli DC i przekrojów kabli baterii DC EGC oraz upewnić się, że przekroje kabli DC zgadzają się z wartością znamionową wyłączników baterii.
UWAGA: Przewód neutralny ma rozmiar wystarczający do obsługi 1,73 raza większego prądu fazowego w razie wysokiej zawartości harmonicznej z obciążeń nieliniowych. Jeśli nie są spodziewane prądy harmoniczne, przewód neutralny może mieć odpowiedni rozmiar, ale nie mniejszy niż przewód fazowy.
Moc zasilacza UPS 10 kW z modułem zasilania N+1 15 kW z modułem zasilania N+1 20 kW z modułem zasilania N+1 25 kW z modułem zasilania N+1 30 kW 40 kW 50 kW
Fazowy wejściowy (AWG/kcmil) 8 4 3 2 1/0 3/0 4/0
Wejście EGC (AWG/kcmil) 10 8 8 6 6 6 4
Obejścia/Fazowy wyjściowy (AWG/kcmil) 8 6 4 3 2 1/0 3/0
Obejście EGC / wyjście EGC (AWG/kcmil) 10 10 8 8 6 6 6
Neutralny (AWG/kcmil) 6 3 1 2/0 3/0 2 x 1/0 2 x 2/0
DC+/DC-(AWG/kcmil) 10 8 6 4 4 2 1/0
DC EGC (AWG/kcmil) 10 10 8 8 6 6 6
UWAGA: Rozmiary kabli są oparte o 80% wartości wyłączników znamionowych dla UIB, UOB, MBB, SSIB i 100% wartości wyłączników znamionowych dla wyłączników baterii.

Zalecana ochrona od strony sieci 208 V

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
  • W przypadku układów równoległych wartości natychmiastowego przełączenia (Ii) nie mogą być wyższe niż 1250 A. Umieść etykietę 885-92556 obok wyłącznika automatycznego od strony sieci, aby poinformować o zagrożeniu.
  • W układach równoległych z co najmniej trzema zasilaczami UPS na wyjściu każdego zasilacza należy zainstalować wyłącznik. Wartości natychmiastowego przełączenia (Ii) wyłącznika wyjściowego jednostki (UOB) nie należy ustawiać powyżej 1250 A.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
PRZESTROGA
zagrożenie pożarem
  • Urządzenie można podłączyć tylko do obwodu spełniającego poniższą specyfikację.
  • Podłączaj obwody zaopatrzone w maksymalnie 250 A zabezpieczenie przeciążeniowe zgodnie z amerykańskim Krajowym Kodeksie Elektrycznym, ANSI/NFPA70, i kanadyjskimi przepisami elektrycznymi, część I, C22.1.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniem sprzętu.
UWAGA: Ochrona przed prądem przetężeniowym dostarczana jest przez podmioty zewnętrzne i musi być oznaczona zgodnie ze swoją funkcją.
Moc zasilacza UPS 10 kW z modułem zasilania N+1 15 kW z modułem zasilania N+1 20 kW z modułem zasilania N+1 25 kW z modułem zasilania N+1
  Wejście Obejście Wejście Obejście Wejście Obejście Wejście Obejście
Typ wyłącznika HJF36100U31X HJF36150U31X HJF36100U31X
Ustawienie Ir 50 40 80 60 100 80 125 100
Tr na ustawieniu Ir 6 0,5
Ustawienie li (X In) 1,5
Moc zasilacza UPS 30 kW 40 kW 50 kW
  Wejście Obejście Wejście Obejście Wejście Obejście
Typ wyłącznika HJF36150U31X JJF36250U31X HJF36150U31X JJF36250U31X
Ustawienie Ir 150 110 200 150 250 200
Tr na ustawieniu Ir 6 0,5
Ustawienie li (X In) 1,5
QR code for this page

czy było to pomocne?