990-91262C-025

Podłączanie kabli zasilających z sąsiedniej modułowej szafy bateryjnej

Do tej procedury należy użyć zestawu instalacyjnego 0H-220042 z modułowej szafy bateryjnej.

  1. Ustaw wyłączniki baterii (BB) do pozycji otwartej (WYŁ.) i rozłącz zaciski baterii od przodu wstępnie zainstalowanych modułów baterii w modułowej szafie bateryjnej i zasilaczu UPS.
  2. Podłącz wstępnie zamontowany przewodnik uziemiający wyposażenie / kabel ochronny z modułowej szafy bateryjnej 1 do szynoprzewodu G/PE zasilacza UPS.
  3. Zainstaluj dostarczone przedłużacze szynoprzewodów DC w zasilaczu UPS.

    Widok z przodu modułowej szafy bateryjnej 1 i zasilacza UPS

  4. Podłącz wstępnie zamontowane kable DC z modułowej szafy bateryjnej 1 do przedłużaczy szynoprzewodu DC zasilacza UPS.
    UWAGA: Fabrycznie zainstalowane kable prądu DC są dostarczone w parach: Dwa kable do podłączenia DC i dwa kable do podłączenia DC +. Upewnij się, że połączono wszystkie pary między modułową szafą bateryjną 1 i zasilaczem UPS.

    Widok z góry modułowej szafy bateryjnej 1 i zasilacza UPS

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?