990-91317A-004

Specifikationer for 400 V-systemer

Indgangsspecifikationer for 400 V

UPS-klassifikation 20 kW med N+1 powermodul 30 kW med N+1 powermodul 40 kW med N+1 powermodul 50 kW med N+1 powermodul
Spænding (V)

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

Tilslutninger

4-leder (L1, L2, L3, N, PE) WYE (systemer med én forsyningskilde)*
3-leder (L1, L2, L3, PE) WYE (to forsyningskilder)* *

Indgangsspændingsinterval (V)

380 V: 331-437
400 V: 340-460
415 V: 353-477

Frekvensinterval (Hz)

40-70

Nominel indgangsstrøm (A) 32/30/29 47/45/43 63/60/58 79/75/72
Maksimal indgangsstrøm (A) 38/36/35 57/54/52 76/72/69 91/90/87
Begrænsning af indgangsstrøm (A) 39/37/36 59/56/54 78/74/72 91/91/90
Indgangseffektfaktor

0,99 ved 100 % last

Samlet harmonisk forvrængning (THDI)

<6 % ved fuld lineær last (symmetrisk)

Maksimal kortslutningsklassificering

65 kA RMS

Beskyttelse

Indbygget tilbagekoblingsbeskyttelse og sikringer

Ramp-in

Programmerbar og selvjusterende, 1-40 sekunder

UPS-klassifikation 60 kW 80 kW 100 kW
Spænding (V)

380/400/415

380/400/415

400/415

Tilslutninger

4-leder (L1, L2, L3, N, PE) WYE (systemer med én forsyningskilde)*
3-leder (L1, L2, L3, PE) WYE (to forsyningskilder)* *

Indgangsspændingsinterval (V)

380 V: 331-437
400 V: 340-460
415 V: 353-477

Frekvensinterval (Hz)

40-70

Nominel indgangsstrøm (A) 95/90/87 126/120/116 150/144
Maksimal indgangsstrøm (A) 114/108/104 151/144/139 180/173
Begrænsning af indgangsstrøm (A) 117/111/107 156/148/143 182/179
Indgangseffektfaktor

0,99 for last større end 50 %
0,95 for last større end 25 %

Samlet harmonisk forvrængning (THDI)

<3 % ved fuld lineær last (symmetrisk)

Maksimal kortslutningsklassificering

65 kA RMS

Beskyttelse

Indbygget tilbagekoblingsbeskyttelse og sikringer

Ramp-in

Programmerbar og selvjusterende, 1-40 sekunder

Bypass-specifikationer for 400 V

UPS-klassifikation 20 kW med N+1 powermodul 30 kW med N+1 powermodul 40 kW med N+1 powermodul 50 kW med N+1 powermodul
Spænding (V)

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

Tilslutninger

4-leder (L1, L2, L3, N, PE) WYE

Bypass-spændingsinterval (V)

380 V: 342-418
400 V: 360-440
415 V: 374-457

Frekvensinterval (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (kan vælges af brugeren)

Nominel bypass-strøm (A) 31/29/28 46/44/42 61/58/56 77/73/70
Nominel neutral strøm (A) 53/50/48 79/75/72 105/100/96 132/125/120

Maksimal kortslutningsklassificering*

65 kA RMS

Beskyttelse

Indbygget tilbagekoblingsbeskyttelse og sikringer
Specifikationer for indbygget sikring: Klassificeret til 400 A, smelteintegrale 33 kA2s

UPS-klassifikation 60 kW 80 kW 100 kW
Spænding (V)

380/400/415

380/400/415

400/415

Tilslutninger

4-leder (L1, L2, L3, N, PE) WYE

Bypass-spændingsinterval (V)

380 V: 342-418
400 V: 360-440
415 V: 374-457

Frekvensinterval (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (kan vælges af brugeren)

Nominel bypass-strøm (A) 92/87/84 123/117/112 146/141
Nominel neutral strøm (A) 158/150/144 210/200/193 250/241

Maksimal kortslutningsklassificering*

65 kA RMS

Beskyttelse

Indbygget tilbagekoblingsbeskyttelse og sikringer
Specifikationer for indbygget sikring: Klassificeret til 400 A, smelteintegrale 33 kA2s

Udgangsspecifikationer for 400 V

UPS-klassifikation 20 kW med N+1 powermodul 30 kW med N+1 powermodul 40 kW med N+1 powermodul 50 kW med N+1 powermodul
Spænding (V)

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

Tilslutninger

4-leder (L1, L2, L3, N, PE)

Regulering for udgangsspænding

Symmetrisk last ± 1 %
Asymmetrisk last ± 3 %

Overbelastningskapacitet

150 % i 1 minut (ved normal drift)
125 % i 10 minutter (ved normal drift)
125 % i 1 minut (ved batteridrift)
110 % vedvarende (ved bypass-drift)
1000 % i 100 millisekunder (ved bypass-drift)

Dynamisk lastreaktion

± 5 % efter 2 millisekunder
± 1 % efter 50 millisekunder

Udgangseffektfaktor 1
Nominel udgangsstrøm (A) 30/29/28 46/43/42 61/58/56 76/72/70
Frekvensregulering (Hz)

50/60 Hz bypass synkroniseret – 50/60 Hz ± 0,1 % fritløbende

Synkroniseret slew rate (Hz/sek)

Programmerbar til 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6

Klassificering af udgangsydeevne (i henhold til IEC/EN62040-3)

VFI-SS-111

Samlet harmonisk forvrængning (THDU)

<1 % for lineær last
<3 % for ikke-lineær last

Last-crestfaktor

2,5

Lasteffektfaktor

Fra 0,7 kapacitiv til 0,7 induktiv uden lastreduktion

UPS-klassifikation 60 kW 80 kW 100 kW
Spænding (V)

380/400/415

380/400/415

400/415

Tilslutninger

4-leder (L1, L2, L3, N, PE)

Regulering for udgangsspænding

Symmetrisk last ± 1 %
Asymmetrisk last ± 3 %

Overbelastningskapacitet

150 % i 1 minut (ved normal drift)
125 % i 10 minutter (ved normal drift)
125 % i 1 minut (ved batteridrift)
110 % vedvarende (ved bypass-drift)
1000 % i 100 millisekunder (ved bypass-drift)

Dynamisk lastreaktion

± 5 % efter 2 millisekunder
± 1 % efter 50 millisekunder

Udgangseffektfaktor 1
Nominel udgangsstrøm (A) 91/87/83 122/115/111 144/139
Frekvensregulering (Hz)

50/60 Hz bypass synkroniseret – 50/60 Hz ± 0,1 % fritløbende

Synkroniseret slew rate (Hz/sek)

Programmerbar til 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6

Klassificering af udgangsydeevne (i henhold til IEC/EN62040-3)

VFI-SS-111

Samlet harmonisk forvrængning (THDU)

<1 % for lineær last
<3 % for ikke-lineær last

Last-crestfaktor

2,5

Lasteffektfaktor

Fra 0,7 kapacitiv til 0,7 induktiv uden lastreduktion

Batterispecifikationer for 400 V

FARE
Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Beskyttelse af strømlagringsenheden: Der skal placeres en anordning til beskyttelse mod overstrøm tæt på strømlagringsenheden.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
UPS-klassifikation 20 kW med N+1 powermodul 30 kW med N+1 powermodul 40 kW med N+1 powermodul 50 kW med N+1 powermodul 60 kW 80 kW 100 kW

Ladeeffekt i % af udgangseffekt ved 0-40 % last

80 %

Ladeeffekt i % af udgangseffekt ved 100 % last

20 %

Maksimal ladeeffekt (ved 0-40 % last) (kW)

16 24 32 40 48 64 80

Maksimal ladeeffekt (ved 100 % last) (kW)

4 6 8 10 12 16 20
Nominel batterispænding (VDC)

480

Nominel flydespænding (VDC)

545

Maksimal boost-spænding (VDC)

572

Temperaturkompensation (pr. celle)

-3,3 mV/°C ved T ≥ 25 °C – 0 mV/°C ved T < 25 °C

Spænding ved afsluttet afladning (fuld last) (VDC)

384

Batteristrøm ved fuld last og nominel batterispænding (A) 43 65 87 109 130 174 217
Batteristrøm ved fuld last og minimal batterispænding (A) 54 81 109 136 163 217 271
Ripple-strøm

< 5 % C20 (5 minutters batteridrift)

Batteritest

Manuel/automatisk (kan vælges)

Maksimal kortslutningsklassificering

10 kA

Anbefalede kabelstørrelser for 400 V

FARE
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Al ledningsinstallation skal overholde gældende regler for elinstallationer. Den maksimalt tilladte kabelstørrelse er 150 mm2.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.

Det maksimale antal kabelforbindelser pr. busbar: To på indgang/udgang/bypass-busbarer; Fire på DC busbarer; Seks på N/PE-busbarer.

BEMÆRK: Overstrømsbeskyttelse skal leveres af andre.

I denne manual er kabelstørrelserne baseret på tabel B.52.3 og B.52.5 i IEC 60364-5-52 med følgende angivelser:

  • 90 °C strømledere

  • Omgivelsestemperatur på 30 °C

  • Brug af kobberstrømledere

  • Installationsmetode C

PE-kabelstørrelsen er baseret på tabel 54.2 i IEC 60364-4-54.

Hvis omgivelsestemperaturen er over 30 °C, skal der vælges større strømledere i overensstemmelse med IEC's korrektionsfaktorer.

BEMÆRK: De angivne DC kabelstørrelser er kun anbefalinger. Følg altid de specifikke instruktioner i dokumentationen til batteriløsningen vedrørende DC og DC PE kabelstørrelser og kontrollér, at DC kabelstørrelserne matcher batteriafbryderklassifikationen.
UPS-klassifikation 20 kW med N+1 powermodul 30 kW med N+1 powermodul 40 kW med N+1 powermodul 50 kW med N+1 powermodul 60 kW 80 kW 100 kW
Indgangsfaser (mm2) 6 10 16 25 35 50 70
Indgangs-PE (mm2) 6 10 16 16 16 25 35
Bypass-/udgangsfaser (mm2) 6 6 10 16 25 35 50
Bypass-PE/udgangs-PE (mm2) 6 6 10 16 16 16 25
Neutral (mm2)* 10 16 25 35 50 70 95
DC+/DC- (mm2) 10 16 25 35 50 70 95
DC PE (mm2) 10 16 16 16 25 35 50

Anbefalet beskyttelse før indgangen på udstyret for 400 V

BEMÆRK: Ved lokale direktiver, som kræver 4-polede afbrydere: Hvis nullederen forventes at bære en høj strøm, skal afbryderen være klassificeret i henhold til den forventede neutrale strøm pga. linje-neutral, ikke-lineær last.
UPS-klassifikation 20 kW med N+1 powermodul 30 kW med N+1 powermodul 40 kW med N+1 powermodul 50 kW med N+1 powermodul
  Indgang Bypass Indgang Bypass Indgang Bypass Indgang Bypass
Afbrydertype NSX100H TM40D (LV429674) NSX100H TM32D (LV429675) NSX100H TM63D (LV429672) NSX100H TM50D (LV429673) NSX100H TM80D (LV429671) NSX100H TM63D (LV429672) NSX100H TM100D (LV429670) NSX100H TM80D (LV429671)
In-indstilling 40 32 63 50 80 63 100 80
Ir-indstilling 40 32 63 50 80 63 100 80
Im-indstilling 500 (fast) 400 (fast) 500 (fast) 500 (fast) 640 (fast) 500 (fast) 800 (fast) 640 (fast)
UPS-klassifikation 60 kW 80 kW 100 kW
  Indgang Bypass Indgang Bypass Indgang Bypass
Afbrydertype NSX160H TM125D (LV430671) NSX100H TM100D (LV429670) NSX160H TM160D (LV430670) NSX160H TM125D (LV430671) NSX250H TM200D (LV431671) NSX160H TM160D (LV430670)
In-indstilling 125 100 160 125 200 160
Ir-indstilling 125 100 160 125 200 160
Im-indstilling 1250 (fast) 800 (fast) 1250 (fast) 1250 (fast) 5 - 10 x In 1250 (fast)

Specifikationer for drejningsmoment

Boltstørrelse Drejningsmoment
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm

Miljø

  Drift Opbevaring
Temperatur 0 °C til 40 °C

-15 °C til 40 °C for systemer med batterier.

Relativ luftfugtighed 0-95 %, ikke-kondenserende 10-80 %, ikke-kondenserende
Højde Designet til drift i en højde på 0-3000 m.
Påkrævet lastreduktion fra 1000-3000 m:
Op til 1000 m: 1,000
Op til 1500 m: 0,975
Op til 2000 m: 0,950
Op til 2500 m: 0,925
Op til 3000 m: 0,900
 
Hørbar støj en meter fra enhed

400 V 20-60 kW: 49 dB ved 70 % last, 54 dB ved 100 % last
400 V 80-100 kW: 57 dB ved 70 % last, 65 dB ved 100 % last

Beskyttelsesklasse IP20
Farve RAL 9003, glansniveau 85 %

Varmeafledning i BTU/time

20 kW UPS med N+1 powermodul Normal drift ECO-tilstand
Spænding (V) 380 400 415 380 400 415
25 % last

1140

1089

1162

687

684

665

50 % last

1527

1468

1550

748

756

746

75 % last

1913

1814

1912

836

805

797

100 % last

2354

2213

2294

917

872

872

20 kW UPS med N+1 powermodul ECOnversion Batteridrift
Spænding (V) 380 400 415 380 400 415
25 % last

708

724

722

1245

1270

1282

50 % last

797

799

801

1631

1675

1698

75 % last

863

853

856

2028

2080

2114

100 % last

961

936

945

2436

2485

2530

30 kW UPS med N+1 powermodul Normal drift ECO-tilstand
Spænding (V) 380 400 415 380 400 415
25 % last

1801

1821

1845

798

811

816

50 % last

2356

2391

2484

910

889

879

75 % last

2990

3003

3070

1013

995

982

100 % last

3536

3542

3568

1103

1094

1076

30 kW UPS med N+1 powermodul ECOnversion Batteridrift
Spænding (V) 380 400 415 380 400 415
25 % last

1026

1097

1128

1796

1871

1881

50 % last

1176

1160

1179

2417

2522

2559

75 % last

1254

1280

1275

3059

3184

3237

100 % last

1367

1378

1394

3720

3858

3915

40 kW UPS med N+1 powermodul Normal drift ECO-tilstand
Spænding (V) 380 400 415 380 400 415
25 % last

1985

2038

2086

834

832

821

50 % last

2756

2817

2841

935

937

927

75 % last

3536

3542

3568

1103

1094

1076

100 % last

4466

4412

4370

1312

1284

1253

40 kW UPS med N+1 powermodul ECOnversion Batteridrift
Spænding (V) 380 400 415 380 400 415
25 % last

1060

1123

1135

2001

2087

2107

50 % last

1202

1233

1263

2843

2962

3011

75 % last

1367

1378

1394

3720

3858

3915

100 % last

1552

1556

1553

4634

4775

4820

50 kW UPS med N+1 powermodul Normal drift ECO-tilstand
Spænding (V) 380 400 415 380 400 415
25 % last

2176

2239

2270

862

857

848

50 % last

3122

3157

3154

1017

1009

1001

75 % last

4213

4180

4164

1255

1233

1214

100 % last

5530

5375

5250

1551

1509

1463

50 kW UPS med N+1 powermodul ECOnversion Batteridrift
Spænding (V) 380 400 415 380 400 415
25 % last

1126

1126

1170

2208

2304

2333

50 % last

1275

1299

1321

3277

3408

3463

75 % last

1506

1523

1511

4402

4544

4594

100 % last

1780

1767

1744

5584

5713

5726

60 kW UPS Normal drift ECO-tilstand
Spænding (V) 380 400 415 380 400 415
25 % last

2282

2152

2296

915

889

862

50 % last

3508

3557

3537

1105

1138

1050

75 % last

5167

5117

4939

1396

1420

1326

100 % last

7262

7103

6742

1714

1725

1667

60 kW UPS ECOnversion Batteridrift
Spænding (V) 380 400 415 380 400 415
25 % last

1139

1116

1155

2290

2362

2400

50 % last

1319

1342

1331

3621

3700

3742

75 % last

1578

1645

1552

5252

5308

5321

100 % last

1869

1974

1813

7183

7186

7139

80 kW UPS Normal drift ECO-tilstand
Spænding (V) 380 400 415 380 400 415
25 % last

2722

2795

3016

951

941

927

50 % last

4504

4426

4616

1343

1292

1248

75 % last

6854

6568

6700

1858

1777

1678

100 % last

9866

9263

9253

2508

2359

2228

80 kW UPS ECOnversion Batteridrift
Spænding (V) 380 400 415 380 400 415
25 % last

1300

1321

1329

2720

2833

2869

50 % last

1646

1642

1645

4549

4686

4726

75 % last

2097

2047

2039

6803

6925

6935

100 % last

2807

2658

2781

9481

9551

9497

100 kW UPS Normal drift ECO-tilstand
Spænding (V) 400 415 400 415
25 % last

3160

3373

1014

987

50 % last

5428

5586

1517

1459

75 % last

8530

8509

2208

2074

100 % last

12573

12377

3097

2909

100 kW UPS ECOnversion Batteridrift
Spænding (V) 400 415 400 415
25 % last

1402

1376

3260

3300

50 % last

1824

1847

5757

5786

75 % last

2474

2533

8858

8823

100 % last

3446

3516

12563

12413

Forsendelsesvægt og -mål for UPS'en

UPS-klassifikation Vægt i kg Højde i mm Bredde i mm Dybde i mm
20-50 kW UPS 400 V med N+1 powermodul*

250

2082

755

1010

60-100 kW UPS 400 V uden forudinstallerede batteristrenge*

250

2082

755

1010

60 kW UPS 400 V med tre batteristrenge

690

2082

755

1010

80-100 kW UPS 400 V med tre batteristrenge

705

2082

755

1010

Vægt og mål for UPS'en

UPS-klassifikation Vægt i kg Højde i mm Bredde i mm Dybde i mm
20 kW UPS 400 V med tre batteristrenge*

650

1970

550

847

30-50 kW UPS 400 V med tre batteristrenge*

680

1970

550

847

60 kW UPS 400 V med tre batteristrenge

665

1970

550

847

80-100 kW UPS 400 V med tre batteristrenge

680

1970

550

847

BEMÆRK: Et batterimodul vejer ca. 32 kg.

Afstand

BEMÆRK: Afstandsmålene angives udelukkende af hensyn til luftgennemstrømning og tilgængelighed ved servicearbejde. Undersøg, om der er flere sikkerheds- og standardkrav, som gælder i lokalområdet.
QR code for this page

Var dette nyttigt?