990-91317B-032

ตัวเลือก

ตัวเลือกการกำหนดค่า

 • การออกแบบที่กะทัดรัด เทคโนโลยีความหนาแน่นสูง และสถาปัตยกรรมแบบโมดูลาร์

 • โมดูลแบตเตอรี่ภายใน

 • ระบบจ่ายไฟหลักส่วนเดียวหรือสองส่วน

 • UPS สูงสุด 4+0 ตู้ในแบบขนานสำหรับความจุ

 • UPS สูงสุด 3+1 ตู้ในแบบขนานสำหรับการทำงานซ้ำ

 • ทางเข้าสายเคเบิลด้านหลัง

 • โหมด ECO

 • โหมด ECOnversion

 • EcoStruxure IT ที่ทำงานด้วยกันได้

 • สามารถทำงานร่วมกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

 • LCD หน้าจอสัมผัส

อุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติม

ดูที่ น้ำหนักและขนาดสำหรับตัวเลือก

ตู้โมดูลแบตเตอรี่

ตู้โมดูลแบตเตอรี่มาพร้อมเบรกเกอร์แบตเตอรี่

 • ตู้โมดูลแบตเตอรี่สำหรับสตริงแบตเตอรี่แบบโมดูลอัจฉริยะสูงสุดเก้าชุด (GVSMODBC9)

แผงบายพาสการซ่อมบำรุง

แผงบายพาสการซ่อมบำรุงสำหรับการแยกโดยสมบูรณ์ระหว่าง UPS กับกระบวนการแก้ไขและซ่อมบำรุง สำหรับ UPS เดี่ยวหรือระบบขนาน 1+1 สำหรับการทำงานแบบขนาน

 • แผงบายพาสการซ่อมบำรุง 20-60 kW (GVSBPSU20K60H)

 • แผงบายพาสการซ่อมบำรุง 80-120 kW (GVSBPSU80K120H)

แผงบายพาสการซ่อมบำรุงแบบขนานสำหรับ UPS สองเครื่อง

แผงบายพาสการซ่อมบำรุงสำหรับการแยก UPS สองเครื่องโดยสมบูรณ์ในระบบขนาน 60-120 kW ในระบบขนาน 1+1 สำหรับการทำงานแบบขนาน 120-240 kW ในระบบขนาน 2+0 สำหรับการทำงานแบบเพิ่มขนาดกำลัง

 • แผงบายพาสการซ่อมบำรุง 60-120 kW (GVSBPAR60K120H)

ชุดการติดตั้งเสริม

 • ชุดรองรับแผ่นดินไหวสำหรับ UPS (GVSOPT016)

 • ชุดขนานสำหรับ UPS (GVSOPT006)

ไส้กรองฝุ่น

 • ชุดไส้กรองฝุ่น (GVSOPT014)

โมดูลแบตเตอรี่

โมดูลแบตเตอรี่อัจฉริยะความจุสูงขนาด 9 Ah โมดูลแบตเตอรี่ประเภทนี้จะติดตั้งมาพร้อมกับ UPS รุ่นที่มีสตริงแบตเตอรี่ติดตั้งภายใน

 • โมดูลแบตเตอรี่อัจฉริยะความจุสูงขนาด 9 Ah Galaxy VS (GVSBTHU)

 • สตริงแบตเตอรี่ชนิดโมดูลอัจฉริยะความจุสูงขนาด 9 Ah Galaxy VS (GVSBTH4)

โมดูลแบตเตอรี่อัจฉริยะอายุการใช้งานยาวนานความจุสูงขนาด 9 Ah สำหรับโมดูลแบตเตอรี่ประเภทนี้ ใช้กับรุ่น UPS ที่ไม่มีสตริงแบตเตอรี่ติดตั้งภายใน

 • โมดูลแบตเตอรี่อัจฉริยะที่มีอายุการใช้งานยาวนานความจุสูงขนาด 9 Ah Galaxy VS (GVSBTHULL)

 • สตริงแบตเตอรี่ชนิดโมดูลอัจฉริยะที่มีอายุการใช้งานยาวนานความจุสูงขนาด 9 Ah Galaxy VS (GVSBTH4LL)

หมายเหตูู: ใช้โมดูลแบตเตอรี่ประเภทเดียวกันในระบบ UPS ไม่สามารถใชร่วมกันในโมดูลแบตเตอรี่ที่แตกต่างกัน
QR code for this page

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?