990-91317E-032

น้ำหนักและขนาดสำหรับตัวเลือก

หมายเหตูู: ตัวเลือกทั้งหมดที่แสดงที่นี่อาจไม่สามารถใช้ได้กับ UPS ทุกรุ่น โปรดดูรายการตัวเลือกฮาร์ดแวร์สำหรับ UPS รุ่นที่เกี่ยวข้อง

น้ำหนักและขนาดในการจัดส่งของแผงบายพาสการซ่อมบำรุง

อ้างอิงเชิงพาณิชย์ น้ำหนัก กก. ความสูง มม. * กว้าง มม. ลึก มม. *
GVSBPSU10K20H 20 260 530 590
GVSBPSU20K60H 40 440 730 810
GVSBPSU80K120H 55 490 840 1220

น้ำหนักและขนาดของแผงการซ่อมบำรุงแบบบายพาส

อ้างอิงเชิงพาณิชย์ น้ำหนัก กก. ความสูง มม. กว้าง มม. ลึก มม.
GVSBPSU10K20H 12 450 400 150
GVSBPSU20K60H 25 600 550 220
GVSBPSU80K120H 40 800 600 280

น้ำหนักและขนาดในการจัดส่งแผงบายพาสการซ่อมบำรุงแบบขนาน

ข้อมูลอ้างอิงเชิงพาณิชย์ น้ำหนัก กก. ความสูง* มม. ความกว้าง มม. ความลึก* มม.
GVSBPAR10K30H 55 460 800 1200
GVSBPAR40K50H 75 500 865 1200
GVSBPAR60K120H 113 565 1000 1200

น้ำหนักและขนาดของแผงบายพาสการซ่อมบำรุงแบบขนาน

ข้อมูลอ้างอิงเชิงพาณิชย์ น้ำหนัก กก. ความสูง มม. ความกว้าง มม. ความลึก มม.
GVSBPAR10K30H 35 700 650 210
GVSBPAR40K50H 50 850 750 250
GVSBPAR60K120H 83 1000 900 280

น้ำหนักและขนาดสำหรับการขนส่งตู้โมดูลแบตเตอรี่

อ้างอิงเชิงพาณิชย์ น้ำหนัก กก. ความสูง มม. กว้าง มม. ลึก มม.
GVSMODBC6 175 1664 635 990
GVSMODBC9 206 2082 755 1010
หมายเหตูู: ตู้โมดูลแบตเตอรี่จะจัดส่งโดยไม่มีสตริงแบตเตอรี่ติดตั้งอยู่

น้ำหนักและขนาดของตู้โมดูลแบตเตอรี่

อ้างอิงเชิงพาณิชย์ น้ำหนัก กก. ความสูง มม. กว้าง มม. ลึก มม.
GVSMODBC6
– ตู้เปล่า
– มีสตริงแบตเตอรี่หกชุด

145
913
1485 521 847
GVSMODBC9
– ตู้เปล่า
– มีสตริงแบตเตอรี่เก้าชุด

186
1338
1970 550 847
หมายเหตูู: โมดูลแบตเตอรี่หนึ่งชุดมีน้ำหนักประมาณ 32 กก.

น้ำหนักและขนาดของการจัดส่งแผงการแจ้งเตือนระยะไกล

อ้างอิงเชิงพาณิชย์ น้ำหนัก กก. ความสูง มม. กว้าง มม. ลึก มม.
GVSOPT036 19 581 468 366

น้ำหนักและขนาดของแผงการแจ้งเตือนระยะไกล

อ้างอิงเชิงพาณิชย์ น้ำหนัก กก. ความสูง มม. กว้าง มม. ลึก มม.
GVSOPT036 14 400 300 178
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?