990-91317E-032

ข้อมูลจำเพาะสำหรับระบบ 400 V

ข้อมูลจำเพาะอินพุต 400 V

พิกัด UPS

10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

แรงดันไฟฟ้า (V)

380/400/415

380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415

การเชื่อมต่อ

สายไฟ 4 เส้น (L1, L2, L3, N, PE) WYE (เมนเดี่ยว)
สายไฟ 3 เส้น (L1, L2, L3, PE) WYE (เมนคู่)* *

ช่วงแรงดันไฟฟ้าอินพุต (V)

380 V: 331-437
400 V: 340-460
415 V: 353-477

ช่วงความถี่ (Hz)

40-70

กระแสไฟอินพุตที่กำหนด (A)

16/15/14

24/22/22

32/30/29

47/45/43

63/60/58

79/75/72

กระแสไฟอินพุตสูงสุด (A)

20/19/18

29/28/27

39/37/36

58/55/53

77/73/70

93/92/88

ระดับจำกัดกระแสไฟอินพุต (A)

21/20/19

30/29/28

39/37/36

60/57/55

79/75/73

93/93/91

เพาเวอร์แฟกเตอร์อินพุต

0.99 สำหรับโหลดที่มากกว่า 50%
0.95 สำหรับโหลดมากกว่า 25%

ค่าความเพี้ยนฮาร์โมนิกรวมของกระแส (THDI)

<3% ที่โหลดเชิงเส้นแบบเต็ม (สมมาตร)

อัตราการลัดวงจรต่ำสุด ขึ้นอยู่กับการป้องกันไฟฟ้าด้านเข้าบนสุด ดูดูรายละเอียดในหัวข้อสำหรับการป้องกันไฟฟ้าด้านเข้าบนสุดที่แนะนำสำหรับ 400 V

อัตราการลัดวงจรสูงสุด

65 kA RMS

การป้องกัน

การป้องกันสัญญาณย้อนกลับและฟิวส์ติดตั้งในตัว

ไต่ระดับ

สามารถตั้งโปรแกรมและปรับเปลี่ยนได้ 1-40 วินาที

ข้อมูลจำเพาะบายพาส 400 V

พิกัด UPS

10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

แรงดันไฟฟ้า (V)

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

การเชื่อมต่อ

สายไฟ 4 เส้น (L1, L2, L3, N, PE) WYE

ช่วงแรงดันไฟฟ้าบายพาส (V)

380 V: 342-418
400 V: 360-440
415 V: 374-457

ช่วงความถี่ (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (เลือกได้โดยผู้ใช้)

กระแสบายพาสที่กำหนด (A)

16/16/15

24/23/22

32/29/28

47/45/43

62/59/57

78/74/71

กระแสไฟนิวทรัลที่ระบุ (A)

26/25/24

39/37/36

53/50/48

79/75/72

105/100/96

132/125/120

อัตราการลัดวงจรต่ำสุด ขึ้นอยู่กับการป้องกันไฟฟ้าด้านเข้าบนสุด ดูดูรายละเอียดในหัวข้อสำหรับการป้องกันไฟฟ้าด้านเข้าบนสุดที่แนะนำสำหรับ 400 V

อัตราการลัดวงจรสูงสุด

*

65 kA RMS

การป้องกัน

การป้องกันสัญญาณย้อนกลับและฟิวส์
ข้อมูลจำเพาะฟิวส์ภายใน: อัตรา 200 A ค่าสูงสุด 5.25 kA2s

ข้อมูลจำเพาะเอาต์พุต 400 V

พิกัด UPS 10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
แรงดันไฟฟ้า (V)

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

การเชื่อมต่อ

สายไฟ 4 เส้น (L1, L2, L3, N, PE)

การควบคุมแรงดันไฟเอาต์พุต

โหลดสมมาตร ± 1%
โหลดไม่สมมาตร ± 3%

โหลดเกินความสามารถที่จะรับได้

150% เป็นเวลา 1 นาที (ในการทำงานสภาวะปกติ)
125% เป็นเวลา 10 นาที (ในการทำงานสภาวะปกติ)
125% เป็นเวลา 1 นาที (ในการทำงานโดยใช้แบตเตอรี่)
110% อย่างต่อเนื่อง (การทำงานแบบบายพาส)
1000% เป็นเวลา 100 มิลลิวินาที (การทำงานแบบบายพาส)

การตอบสนองโหลดเชิงพลวัต

± 5% หลังจาก 2 มิลลิวินาที
± 1% หลังจาก 50 มิลลิวินาที

เพาเวอร์แฟคเตอร์เอาต์พุต

1

กระแสไฟเอาต์พุตที่กำหนด (A)

15/14/14

23/22/21

30/29/28

46/43/42

61/58/56

76/72/70

อัตราการลัดวงจรต่ำสุด * ขึ้นอยู่กับการป้องกันไฟฟ้าด้านเข้าบนสุด ดูดูรายละเอียดในหัวข้อสำหรับการป้องกันไฟฟ้าด้านเข้าบนสุดที่แนะนำสำหรับ 400 V
อัตราการลัดวงจรสูงสุด * 65 kA RMS

ความสามารถในการลัดวงจรเอาต์พุตของอินเวอร์เตอร์

แตกต่างกันไปตามเวลา ดูค่ากราฟและตารางใน ความสามารถในการลัดวงจรของอินเวอร์เตอร์ (ไม่มีบายพาส)

การควบคุมความถี่ (Hz)

บายพาสซิงโครไนซ์ 50/60 Hz - ± 0.1% การทำงานอิสระ 50/60 Hz

อัตรา Slew แบบซิงโครไนซ์ (Hz/วินาที)

สามารถตั้งโปรแกรมได้เป็น 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6

ค่าความเพี้ยนฮาร์โมนิกรวมของแรงดัน (THDU)

<1% สำหรับโหลดเชิงเส้น
≤20 kW: <3% สำหรับโหลดที่ไม่ใช่เชิงเส้น
>20 kW: <5% สำหรับโหลดที่ไม่ใช่เชิงเส้น

การกำหนดลักษณะประสิทธิภาพเอาต์พุต (ตาม IEC 62040-3:2021)

VFI-SS-11

โหลดตัวประกอบยอดคลื่น

2.5

โหลดเพาเวอร์แฟกเตอร์

จาก 0.7 แบบนำ ถึง 0.7 แบบตาม โดยไม่มีการลดอัตรา

ข้อมูลจำเพาะแบตเตอรี่ 400 V

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
การป้องกันอุปกรณ์เก็บพลังงาน: อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินต้องตั้งอยู่ใกล้กับอุปกรณ์เก็บพลังงาน
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส

ค่าทั้งหมดอ้างอิงจากแบตเตอรี่ 40 บล็อก

พิกัด UPS 10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

กำลังไฟฟ้าการชาร์จเป็น % ของกำลังไฟฟ้าเอาท์พุตที่โหลด 0–40%

80%

กำลังไฟฟ้าการชาร์จเป็น % ของกำลังไฟฟ้าเอาท์พุตที่โหลด 100%

20%

กำลังไฟฟ้าการชาร์จสูงสุด (ที่โหลด 0-40%) (kW)

8

12

16

24

32

40

กำลังไฟฟ้าการชาร์จ (ที่โหลด 100%) (kW)

2

3

4

6

8

10

แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ที่กำหนด (VDC)

480

แรงดันไฟฟ้าคงที่ที่กำหนด (VDC)

545

แรงดันไฟฟ้าบูสต์สูงสุด (VDC)

571

การชดเชยอุณหภูมิ (ต่อเซลล์)

-3.3mV/°C, สำหรับอุณหภูมิ ≥ 25 °C – 0mV/°C, สำหรับอุณหภูมิ < 25 °C

สิ้นสุดระดับแรงดันไฟฟ้าปล่อยประจุ (เต็มโหลด) (VDC)

384

กระแสไฟในแบตเตอรี่เมื่อโหลดเต็มและแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ที่กำหนด (A)

22

33

43

65

87

109

กระแสไฟในแบตเตอรี่เมื่อโหลดเต็มและแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขั้นต่ำ (A)

27

41

54

81

109

136

กระแสกระเพื่อม

< 5% C20 (เวลาทำงาน 5 นาที)

การทดสอบแบตเตอรี่

แมนนวล/อัตโนมัติ (สามารถเลือกได้)

อัตราการลัดวงจรสูงสุด

10 kA

ขนาดสายเคเบิลที่แนะนำ 400 V

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
การเชื่อมต่อสายทั้งหมดต้องเป็นไปตามมาตรฐานของประเทศ และ/หรือมาตรฐานทางไฟฟ้าทั้งหมดที่บังคับใช้ ขนาดสายไฟฟ้าที่สามารถใช้ได้สูงสุดคือ 50 ตร.มม.
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส

จำนวนการเชื่อมต่อสายเคเบิลสูงสุดต่อบัสบาร์: 2 ในบัสบาร์อินพุต/เอาต์พุต/บายพาส; 2 ในบัสบาร์ DC+/DC-; 4 ในบัสบาร์ N; 5 ในบัสบาร์ PE

หมายเหตูู: การป้องกันกระแสไฟสูงเกินมีระบุไว้พร้อมส่วนประกอบอื่น

ขนาดสายเคเบิลในคู่มือนี้จะกำหนดตามตาราง B.52.3 และตาราง B.52.5 ของ IEC 60364-5-52 พร้อมข้อมูลดังต่อไปนี้:

  • ตัวนำไฟฟ้า 90 °C

  • อุณหภูมิบรรยากาศโดยรอบ 30 °C

  • การใช้ตัวนำไฟฟ้าทองแดง

  • วิธีการติดตั้ง C

ขนาดสายเคเบิล PE ตามตาราง 54.2 ของ IEC 60364-4-54

หากอุณหภูมิบรรยากาศโดยรอบสูงกว่า 30 °C จะต้องเลือกใช้ตัวนำไฟฟ้าขนาดใหญ่ขึ้น ตามปัจจัยที่กำหนดไว้โดย NEC

หมายเหตูู: ขนาดสายเคเบิลที่แนะนำและขนาดสายเคเบิลสูงสุดที่อนุญาตอาจแตกต่างกันไปในผลิตภัณฑ์เสริม ผลิตภัณฑ์เสริมบางรายการรองรับสายอะลูมิเนียม โปรดอ้างอิงคู่มือการติดตั้งที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์เสริม
หมายเหตูู: ขนาดสายเคเบิล DC ที่ระบุไว้ในที่นี้เป็นเพียงคำแนะนำ — ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงในคู่มือการแก้ปัญหาแบตเตอรี่สำหรับขนาดสายเคเบิล DC ขนาดสายเคเบิล DC PE และตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายเคเบิล DC ตรงกับอัตราของเบรกเกอร์แบตเตอรี่
หมายเหตูู: สายตัวนำนิวทรัลเป็นขนาดที่รองรับกระแสได้ 1.73 เท่าของกระแสสายตัวนำเฟสในกรณีที่มีสัญญาณฮาร์โมนิกสูงจากโหลดแบบไม่เชิงเส้น หากคาดว่ามีกระแสไฟฟ้าแบบไม่มีฮาร์โมนิกหรือมีฮาร์โมนิกน้อย สามารถกำหนดขนาดสายนิวทรัลได้ตามนั้น แต่ไม่น้อยกว่าสายเฟส

ทองแดง

พิกัด UPS 10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
เฟสอินพุต (ตร.มม.)

6

6

10

16

25

35

อินพุต PE (ตร.มม.2)

6

6

10

16

16

16

เฟสบายพาส / เอาต์พุต (ตร.มม.)

6

6

10

16

25

25

บายพาส PE/เอาต์พุต PE (ตร.มม.)

6

6

10

16

16

16

นิวทรัล (ตร.มม.)

6

10

16

25

35

50

ค่า DC+/DC-* (ตร.มม.)

6

10

16

25

35

50

DC PE (ตร.มม.)

6

10

16

16

16

25

การป้องกันไฟฟ้าด้านเข้าบนสุดที่แนะนำสำหรับ 400 V

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
สำหรับระบบขนาน ต้องตั้งค่าลบล้างฉับพลัน (Ii) ไม่เกิน 800 A ติดฉลาก 885-92557 ไว้ข้างเบรกเกอร์วงจรไฟฟ้าอัปสตรีมเพื่อแจ้งให้ระวังอันตราย
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
หมายเหตูู: สำหรับกฎระเบียบในท้องถิ่นที่กำหนดให้ใช้เบรกเกอร์วงจรไฟฟ้าแบบ 4 ขั้ว ถ้าหากคาดว่าสายนิวทรัลจะต้องรองรับกระแสสูงเนื่องจากโหลดแบบไม่เชิงเส้นระหว่างสายไฟ-สายนิวทรัล เบรกเกอร์วงจรไฟฟ้าจะต้องมีพิกัดตามกระแสนิวทรัลที่คาดหมาย
ประกาศ
ความเสี่ยงจากการทำงานของอุปกรณ์โดยไม่ได้ตั้งใจ
หากอุปกรณ์ป้องกันที่ทำงานด้วยกระแสไฟฟ้าตกค้าง (RCD-B) ถูกนำมาใช้ไฟฟ้าด้านเข้าบนสุดเพื่อป้องกันความผิดปกติของกราวด์ RCD-B จะต้องมีขนาดเพื่อไม่ให้ตัดกระแสรั่วไหลของผลิตภัณฑ์นี้ ซึ่งอาจสูงถึง 62 mA
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้อุปกรณ์เสียหายได้

การป้องกันไฟฟ้าด้านเข้าบนสุดสำหรับ IEC และการลัดวงจรขั้นต่ำจากเฟสสู่ดินที่เทอร์มินัลอินพุต/บายพาสของ UPS

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าด้านเข้าบนสุดกระแสเกิน (และการตั้งค่า) ต้องมีขนาดเพื่อให้แน่ใจว่ามีเวลาตัดการเชื่อมต่อภายใน 0.2 วินาทีสำหรับกระแสไฟฟ้าลัดวงจรจากเฟสสู่ดินที่คาดไว้ขั้นต่ำที่คำนวณหรือวัดที่ขั้วต่ออินพุต/บายพาสของ UPS
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
รับประกันการปฏิบัติตามข้อกำหนดกับเบรกเกอร์ที่แนะนำ (และการตั้งค่า) จากตารางด้านล่าง

การป้องกันไฟฟ้าด้านเข้าบนสุดที่แนะนำสำหรับ 400 V IEC

IkPh-PE คือกระแสไฟฟ้าลัดวงจรจากเฟสสู่ดินต่ำสุดที่ต้องการที่ขั้วต่ออินพุต/บายพาสของ UPS IkPh-PE ในตารางจะขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ป้องกันที่แนะนำ

พิกัด UPS

10 kW 15 kW 20 kW
 

อินพุต

บายพาส

อินพุต

บายพาส

อินพุต

บายพาส

IkPh-PE (kA) 0.55 0.6 0.8 0.6 0.6 0.5

ประเภทเบรกเกอร์

NSX100H TM25D (C10H3TM025)

NSX100H TM16D (C10H3TM016)

NSX100H TM32D (C10H3TM032)

NSX100H TM25D (C10H3TM025)

NSX100H TM40D (C10H3TM040)

NSX100H TM32D (C10H3TM032)

In (A)

25

16

32

25

40

32

Ir (A)

20

16

32

23

40

32

Im (A)

300 (คงที่)

190 (คงที่)

400 (คงที่)

300 (คงที่)

500 (คงที่)

400 (คงที่)

พิกัด UPS

30 kW 40 kW 50 kW
 

อินพุต

บายพาส

อินพุต

บายพาส

อินพุต

บายพาส

IkPh-PE (kA) 0.6 0.5 0.7 0.6 0.8 0.7

ประเภทเบรกเกอร์

NSX100H TM63D (C10H3TM063)

NSX100H TM50D (C10H3TM050)

NSX100H TM80D (C10H3TM080)

NSX100H TM63D (C10H3TM063)

NSX100H TM100D (C10H3TM100)

NSX100H TM80D (C10H3TM080)

In (A)

63

50

80

63

100

80

Ir (A)

63

50

80

63

100

80

Im (A)

500 (คงที่)

500 (คงที่)

640 (คงที่)

500 (คงที่)

800 (คงที่)

640 (คงที่)

ข้อมูลจำเพาะแรงบิด

ขนาดสลักเกลียว แรงบิด
M4 1.7 Nm
M5 2.2 Nm
M6 5 Nm
M8 17.5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

สภาพแวดล้อม

  การทำงาน พื้นที่จัดเก็บ
อุณหภูมิ

0 °C ถึง 40 °C

-15 °C ถึง 40 °C สำหรับระบบที่มีแบตเตอรี่

ความชื้นสัมพัทธ์

5 – 95% ไม่มีการควบแน่น

10 – 80% ไม่ควบแน่น

ระดับความสูง

ออกแบบมาสำหรับการทำงานในระดับความสูง 0-3,000 ม.
ต้องมีการลดพิกัดไฟฟ้าจาก 1,000–3,000 ม.:
สูงสุด 1,000 ม. : 1.000
สูงสุด 1,500 ม.: 0.975
สูงสุด 2000 ม.: 0.950
สูงสุด 2500 ม.: 0.925
สูงสุด 3000 ม.: 0.900

 
เสียงรบกวนหนึ่งเมตร จากเครื่อง

400 V 10-20 kW: 49 dB ที่โหลด 70%, 55 dB ที่โหลด 100%

400 V 30-50 kW: 54 dB ที่โหลด 70%, 61 dB ที่โหลด 100%

คลาสการป้องกัน

IP20

สี

RAL 9003, ระดับความมันวาว 85%

การกระจายความร้อนเป็น BTU/ชม.

10 kW การทำงานสภาวะปกติ โหมดประหยัดพลังงาน
แรงดันไฟฟ้า (V) 380 400 415 380 400 415
โหลด 25%

619

667

639

485

492

472

โหลด 50%

860

811

855

529

500

522

โหลด 75%

1066

1014

1003

562

549

562

โหลด 100%

1267

1227

1230

590

576

597

10 kW eConversion การทำงานโดยใช้แบตเตอรี่
แรงดันไฟฟ้า (V) 380 400 415 380 400 415
โหลด 25%

551

563

556

947

987

985

โหลด 50%

599

573

597

1075

1104

1118

โหลด 75%

624

616

635

1240

1260

1284

โหลด 100%

650

664

661

1442

1454

1482

15 kW การทำงานสภาวะปกติ โหมดประหยัดพลังงาน
แรงดันไฟฟ้า (V) 380 400 415 380 400 415
โหลด 25%

755

759

733

493

512

505

โหลด 50%

1066

1014

1003

562

549

562

โหลด 75%

1388

1347

1339

620

596

616

โหลด 100%

1856

1763

1719

690

685

679

15 kW eConversion การทำงานโดยใช้แบตเตอรี่
แรงดันไฟฟ้า (V) 380 400 415 380 400 415
โหลด 25%

561

585

596

1006

1041

1047

โหลด 50%

624

616

635

1240

1260

1284

โหลด 75%

676

680

684

1557

1565

1593

โหลด 100%

774

753

727

1958

1958

1975

20 kW การทำงานสภาวะปกติ โหมดประหยัดพลังงาน
แรงดันไฟฟ้า (V) 380 400 415 380 400 415
โหลด 25%

860

811

855

529

500

511

โหลด 50%

1267

1227

1230

590

576

597

โหลด 75%

1856

1763

1719

690

685

679

โหลด 100%

2578

2431

2336

815

787

759

20 kW eConversion การทำงานโดยใช้แบตเตอรี่
แรงดันไฟฟ้า (V) 380 400 415 380 400 415
โหลด 25%

599

573

597

1075

1104

1118

โหลด 50%

650

664

661

1442

1454

1482

โหลด 75%

774

753

727

1958

1958

1975

โหลด 100%

836

836

829

2624

2617

2599

30 kW การทำงานสภาวะปกติ โหมดประหยัดพลังงาน
แรงดันไฟฟ้า (V) 380 400 415 380 400 415
โหลด 25%

1341

1370

1389

619

656

629

โหลด 50%

1966

1928

1966

758

733

725

โหลด 75%

2669

2565

2628

877

901

862

โหลด 100%

3493

2758

3362

1051

1055

1034

30 kW eConversion การทำงานโดยใช้แบตเตอรี่
แรงดันไฟฟ้า (V) 380 400 415 380 400 415
โหลด 25%

765

796

809

1947

2059

2122

โหลด 50%

908

919

928

2312

2474

2507

โหลด 75%

1019

1028

1034

2888

3041

3040

โหลด 100%

1177

1169

1164

3674

3759

3722

40 kW การทำงานสภาวะปกติ โหมดประหยัดพลังงาน
แรงดันไฟฟ้า (V) 380 400 415 380 400 415
โหลด 25%

1518

1539

1585

657

680

640

โหลด 50%

2409

2336

2402

861

851

847

โหลด 75%

3493

3309

3362

1051

1055

1034

โหลด 100%

4862

4546

4512

1281

1281

1267

40 kW eConversion การทำงานโดยใช้แบตเตอรี่
แรงดันไฟฟ้า (V) 380 400 415 380 400 415
โหลด 25%

797

827

842

2046

2181

2234

โหลด 50%

996

1005

1021

2672

2836

2846

โหลด 75%

1177

1169

1164

3674

3759

3722

โหลด 100%

1412

1377

1379

5049

4952

4861

50 kW การทำงานสภาวะปกติ โหมดประหยัดพลังงาน
แรงดันไฟฟ้า (V) 380 400 415 380 400 415
โหลด 25%

1731

1721

1773

740

692

692

โหลด 50%

2902

2794

2865

936

957

914

โหลด 75%

4476

4216

4203

1212

1227

1201

โหลด 100%

6518

6072

5987

1538

1567

1449

50 kW eConversion การทำงานโดยใช้แบตเตอรี่
แรงดันไฟฟ้า (V) 380 400 415 380 400 415
โหลด 25%

859

866

892

2167

2319

2362

โหลด 50%

1068

1077

1071

3126

3264

3251

โหลด 75%

1353

1330

1321

4670

4629

4552

โหลด 100%

1633

1630

1607

6799

6414

6264

น้ำหนักและขนาดในการขนส่ง UPS

  น้ำหนัก กก. ความสูง มม. กว้าง มม. ลึก มม.
UPS 20-50 kW 400 V ไม่มีสตริงแบตเตอรี่ที่ภายใน

200

1680

640

990

UPS 10-20 kW 400 V มีสตริงแบตเตอรี่หนึ่งชุด

350

1680

640

990

UPS 30-50 kW 400 V มีสตริงแบตเตอรี่สองชุด

490

1680

640

990

หมายเหตูู: รุ่นของ UPS ที่มีเครื่องหมาย * ในตารางด้านบนจะไม่มาพร้อมกับโมดูลจ่ายไฟที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าใน UPS และโมดูลพลังงานทุกชุดที่จัดส่งแยกต่างหาก ไม่มีสตริงแบตเตอรี่และจะต้องซื้อแยกต่างหาก

น้ำหนักและขนาดในการขนส่งสำหรับโมดูลกำลังไฟฟ้า

อ้างอิงเชิงพาณิชย์ น้ำหนัก กก. ความสูง มม. กว้าง มม. ลึก มม.
GVPM20KD 48 330 580 780
GVPM50KD 62 330 580 780

น้ำหนักและขนาดสำหรับการขนส่งโมดูลแบตเตอรี่

อ้างอิงเชิงพาณิชย์ น้ำหนัก กก. ความสูง มม. กว้าง มม. ลึก มม.
GVSBTHU 33 180 150 800
GVSBTHULL 33 180 150 800

น้ำหนักและขนาดของ UPS

  น้ำหนัก กก. ความสูง มม. กว้าง มม. ลึก มม.

UPS 10-20 kW 400 V มีสตริงแบตเตอรี่หนึ่งชุด

320

1485

521

847

UPS 30-50 kW 400 V มีสตริงแบตเตอรี่สองชุด

460

1485

521

847

หมายเหตูู: โมดูลแบตเตอรี่หนึ่งชุดมีน้ำหนักประมาณ 32 กก. สตริงแบตเตอรี่หนึ่งชุดประกอบด้วยแบตเตอรี่สี่โมดูล

ระยะที่ต้องเว้นว่างไว้

หมายเหตูู: ขนาดของระยะที่ต้องเว้นว่างไว้จะเผยแพร่สำหรับการไหลเวียนของอากาศเท่านั้น ตรวจสอบข้อกำหนดและมาตรฐานความปลอดภัยในพื้นที่สำหรับข้อกำหนดเพิ่มเติมในพื้นที่ของคุณ
หมายเหตูู: ระยะที่ต้องเว้นว่างไว้ด้านหลังขั้นต่ำคือ 150 มม. (5.91 นิ้ว)

มุมมองด้านหน้าของ UPS

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?